gebiedsagent


gebiedsagent 1.0

((vooral) in Nederland)

politieagent die zich bezighoudt met de leefbaarheid en veiligheid in een bepaalde buurt; wijkagent
In de volksmond doorgaans niet onderscheiden van de vroegere wijkagent, hoewel de politie vaak wel een onderscheid maakt. De gebiedsagent stuurt een wijkbureau aan en functioneert vooral als netwerker, aanspreekpunt en coördinator voor alle betrokken partijen in een buurt, terwijl de vroegere wijkagent het vaste, bekende gezicht was dat dagelijks op straat aanwezig was.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een gebiedsagent…

is een agent; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Alleen door samenwerking kan de veiligheid toenemen. De politie noemt dat ook wel gebiedsgericht werken. Kom daarom met uw idee, uw informatie of uw tips voor de dag en loop eens binnen bij uw gebiedsagent. Samen met hem kunt u uw energie kwijt: voor een veilige en leefbare buurt.

   http://www.barneveld.nl/index2.html

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding