buurtagent


buurtagent 1.0

politieagent die zich bezighoudt met de leefbaarheid en veiligheid in een bepaalde buurt; wijkagent
In de volksmond doorgaans niet onderscheiden van de vroegere wijkagent, hoewel de politie vaak wel een onderscheid maakt. De buurtagent stuurt een wijkbureau aan en functioneert vooral als netwerker, aanspreekpunt en coördinator voor alle betrokken partijen in een buurt, terwijl de vroegere wijkagent het vaste, bekende gezicht was dat dagelijks in de straat aanwezig was.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een buurtagent…

is een agent; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   De buurtagent vertelde dat hij erin geslaagd was om samenwerking tot stand te brengen tussen gemeente, woningcorporaties en de politie.

   http://www.wouterbos.nl/renderer.do/menuId/42767/sf/23127/returnPage/23127/itemId/12861/realItemId/12861/pageId/49372/instanceId/42760/,

   Na de vaststelling van uw nieuwe hoofdverblijfplaats door de buurtagent ontvangt u van de Dienst Bevolking een uitnodiging om uw identiteitskaart (en het inschrijvingsbewijs van de motorvoertuigen) te laten aanpassen.

   http://www.gent.be/

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding