wijkagent


wijkagent 1.0

politieagent die zich speciaal op een wijk richt en daar ook als aanspreekpunt fungeert

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een wijkagent…

is een persoon

 • [Functie] surveilleert in de wijk; handhaaft de orde en bemiddelt in sociale conflictsituaties
 • [Plaats] is een vast, bekend gezicht dat dagelijks aanwezig is in de straat
 • [Tijd] is in Nederland sinds de invoering van de gebiedsgebonden politiezorg in de jaren '90 van de twintigste eeuw vervangen door de zogenaamde gebiedsgebonden politiefunctionaris (gpf, gpf'er), ook wel buurtregisseur genoemd (zie de betekenis 2.0)

  Algemene voorbeelden


  Gebleken is dat de burger met de wijkagent een andere functionaris bedoelt dan de functie zoals die op dit moment door de politie wordt ingevuld.

  http://www.heerlen.nl/smartsite.dws?id=7496,

  De burger bedoelt met een wijkagent een politiefunctionaris die fulltime ten behoeve van met name de sociale veiligheid aanwezig is in de buurt.

  http://www.heerlen.nl/smartsite.dws?id=7496,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  wijkagent 2.0

  ((vooral) in Nederland)

  gebiedsgebonden politieagent die zich bezighoudt met de leefbaarheid en veiligheid in een bepaalde buurt; buurtregisseur

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een wijkagent…

  is een persoon

    Algemene voorbeelden


    In veel wijken in Nederland is de wijkagent weer bekend. Soms bekend als gebiedsgebonden agent, buurtcoördinator, netwerkinspecteur of buurtregisseur. Een gebiedsagent in de wijk betekent dat bewoners, winkeliers, bedrijven, horecaondernemingen, buurtverenigingen, scholen, organisaties en instanties een vast aanspreekpunt in de buurt hebben voor politiezaken.

    http://www.politie.nl/PolitieABC/Politietaken/in_de_wijk.asp

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding