schoolwijkagent


schoolwijkagent 1.0

(neologisme, recht en misdaad)

wijkagent die actief is op een bepaalde school

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een schoolwijkagent…

is een wijkagent; is een agent; is een persoon

 • [Plaats] is actief op een bepaalde school

  Algemene voorbeelden


  Om radicalisering onder leerlingen op vmbo- en mbo-scholen sneller aan te pakken wil D66 dat het kabinet 'schoolwijkagenten' gaat inzetten [...]. Volgens Magda Berndsen van D66 dreigt een grote groep jongeren te radicaliseren. Er is onvoldoende capaciteit om die allemaal in de gaten te houden. Deze speciale wijkagent kan voor leraren, ouders en leerlingen het aanspreekpunt worden om die gedragsverandering te bespreken. Leraren en ouders weten vaak niet wat ze moeten met een leerling die dreigt te radicaliseren, aldus Berndsen. De schoolwijkagent kan als vraagbaak dienen voor leraren en ouders. Daarnaast kan de agent een vertrouwensrelatie met de leerlingen opbouwen.

  De Telegraaf,

  Ze is van plan zich over de nare ervaring heen te zetten, maar als ze later in de klas zit, moet ze huilen. Ze vertelt haar verhaal aan de adjunct-directeur. Die haalt er de schoolwijkagent bij. 's Middags wordt Maya verhoord door een brigadier en een agent die belast is met zedenzaken.

  http://www.skepsis.nl/zwarte-magie.html,

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2001