gebroken akkoord


gebroken akkoord 1.0

(muziek)

akkoord waarin de tonen niet tegelijk, maar na elkaar klinken, dus melodisch in plaats van harmonisch

Algemene voorbeelden


Begeleid door 'gebroken akkoorden' (arpeggio's) zetten de mannen in, even later nemen de sopranen en alten het thema over.

Meppeler Courant,