gedoogakkoord


gedoogakkoord 1.0

(politiek en bestuur; (vooral) in Nederland; neologisme)

overeenkomst tussen politieke partijen die samen een minderheidskabinet gaan vormen en een politieke partij (of partijen) die niet deelneemt aan de coalitie, waarin zij zich onder bepaalde voorwaarden akkoord verklaren elkaar op hoofdpunten van het te voeren beleid te steunen; akkoord tussen toekomstige coalitiepartners en een politieke partij (of partijen) voor gedoogsteun

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een gedoogakkoord…

is een akkoord

 • [Functie] dient om een minderheidskabinet op hoofdpunten van het politieke beleid te steunen
 • [Betrokkene] wordt gesloten tussen politieke partijen die een minderheidskabinet gaan vormen en een politieke partij (of politieke partijen) die niet aan het kabinet deelneemt

  Hoofdsemagram: akkoord


  Algemene voorbeelden


  Met trots presenteerde de VVD vandaag het regeerakkoord met het CDA en het gedoogakkoord dat mede is ondertekend door de PVV.

  http://www.vvd.nl/actueel/1036/vrijheid-en-verantwoordelijkheid-het-concept-regeer-en-gedoogakkoord,

  PVV-leider Geert Wilders praat niet alleen mee over het gedoogakkoord voor het minderheidskabinet van VVD en CDA, maar ook over het regeerakkoord. Dat zei informateur Ivo Opstelten donderdag tijdens een persconferentie [...]. Alles wat de drie partijen afspreken in het gedoogakkoord, komt ook in het regeerakkoord te staan. Maar in het regeerakkoord kunnen VVD en CDA zaken afspreken, waarmee de PVV het niet eens is.

  ANP via http://nu.nl,

  In een gedoogakkoord leggen Kamerfracties afspraken vast over de steun voor het toekomstige regeringsbeleid. Het gaat daarbij om afspraken tussen fracties van partijen die toetreden tot het nieuwe kabinet en een fractie (of fracties) die alleen 'gedoogt', maar zelf buiten het kabinet blijft. Tot 2010 kenden we dit begrip overigens niet. Of, als er in de toekomst vaker gedoogakkoorden worden gesloten, de opzet daarvan hetzelfde is, is onzeker.

  http://www.europa-nu.nl/id/vihhk4h9knkw/gedoogakkoord

  Informateur Ruud Lubbers heeft koningin Beatrix geadviseerd dat er onderhandeld moet worden over een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV [...]. Hij stelt [...] dat het kabinet dat nu onderzocht gaat worden geen meerderheidskabinet is, maar ook geen gewoon minderheidskabinet. "Immers, een meerderheid in de Tweede Kamer werkt samen, zij het op een bijzondere, eigen wijze met een regeerakkoord en een afzonderlijk gedoogakkoord die niet geheel los van elkaar gezien kunnen worden."

  De Telegraaf,

  De informateur zei dat een regeerakkoord en een gedoogakkoord "de basis moeten zijn voor een spoedige komst van een stabiel kabinet van VVD en CDA, dat met steun van de PVV tot een vruchtbare samenwerking in de Staten-Generaal moet komen."

  ANP via http://nu.nl,

  'Er moeten namelijk niet één maar twee gedoogakkoorden komen,' Dat zei Van Weezel maandagmiddag in Dit Is De Dag. 'Voor een aantal zaken zal het kabinet van VVD en CDA mogelijk steun moeten zoeken bij de linkse partijen.'

  http://www.eo.nl/programma/ditisdedag/2009-2010/page/_Mogelijk_twee_gedoogakkoorden_nodig_/articles/article.esp?article=11881296,

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2010
  Omstandigheden opkomst In opkomst sinds 2010, toen de aanstaande coalitiepartners CDA en VVD en gedoogpartner PVV een dergelijk akkoord sloten.
  Benoemingsmotief Zo genoemd omdat een politieke partij een minderheidskabinet "gedoogt", d.w.z. op hoofdpunten van het politieke beleid steunt.