gelukkig


gelukkig 1.0

(Gezegd van personen)
door het lot begunstigd; fortuinlijk

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • de gelukkige bezitter
 • de gelukkige vinder
 • de gelukkige winnaar

De hoofdprijs gaat de gelukkige bezitters van een van die nummers op slag verrijken met negen miljard frank.

De Standaard,

Als je niet het ongeluk hebt dat een voorbijganger binnen de 40 seconden de gelukkige vinder van je geld is, wordt het geld na die tijdsspanne ingeslikt en blokkeert het toestel.

De Standaard,

Dus help ons een handje en hang deze poster voor het raam en maak tevens kans op een prachtige Opel Manta [...]. Mochten wij deze poster op jouw raam tegen komen, dan ben jij misschien de gelukkige winnaar.

http://forum.fryskemuzyk.nl/viewtopic.php?t=213,

met werkwoord


 • iemand, zich gelukkig achten
 • iemand, zich gelukkig prijzen

We mogen ons al zeer gelukkig achten als er vermeld wordt om welk volksspel het gaat, en in het meest positieve geval vernemen we ook nog hoe het spel verloopt en welke de spelregels zijn.

http://www.gentsefeesten.be/geschiedenis/aindex.htm,

Ik wist niet eens dat er een nieuwe pastoor in het dorp was, ik had gedacht dat we het voortaan zouden moeten stellen met invallers, op rust gestelde paters of geestelijken uit het onderwijs. "Als dat zo is, mogen wij ons gelukkig prijzen", meende ik.

De Standaard,

met voorzetselgroep


 • gelukkig in iets

Staphorst was in de eerste helft wel de betere ploeg, maar was niet gelukkig in de afwerking.

Meppeler Courant,

Vaste verbindingen


een gelukkige hand hebben


  Zie: een gelukkige hand hebben

Spreekwoorden


gelukkig in het spel, ongelukkig in de liefde


  Zie: gelukkig in het spel, ongelukkig in de liefde

ongelukkig in het spel, gelukkig in de liefde


  Zie: ongelukkig in het spel, gelukkig in de liefde

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


gelukkig 2.0

(Gezegd van abstracte zaken)
aan een gunstig lot te danken; door een gunstig lot bepaald

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een gelukkig einde
 • een gelukkig toeval
 • een gelukkige afloop
 • een gelukkige omstandigheid
 • een gelukkige samenloop van omstandigheden
 • de gelukkige omstandigheid dat
 • in de gelukkige omstandigheid verkeren dat
 • in de gelukkige omstandigheid zijn dat

De zoekactie naar een dode na een aanrijding met een trein, kreeg vangochtend in Sliedrecht een gelukkig einde. Het 35-jarige slachtoffer, afkomstig uit Dordrecht, zat met gebroken rib, bont en blauw maar springlevend thuis.

Meppeler Courant,

Een gelukkig toeval was de vondst van het Nibelungenlied in de achttiende eeuw. Hiermee viel zowel een literair hoogtepunt als de mogelijkheid tot een nationale vereenzelviging samen. Nadelen waren wel dat de handeling zich afspeelde vijfhonderd jaar voor het begin van de Duitse geschiedenis, er geen analogie was met eigentijdse gebeurtenissen en dat het niet ging over de overwinning van de helden maar juist over hun ondergang.

NRC,

De geesten van de Andes is, ondanks de vlotte toon en de gelukkige afloop van Carreño's liefdesavontuur, een pessimistisch boek.

NRC,

Volgens het college is het een gelukkige omstandigheid dat het asfaltgedeelte het zo lang uithoudt, 'Met veel lapwerk is de situatie nog redelijk, alhoewel zichtbaar meer plasvorming ontstaat'.

Meppeler Courant,

Dank zij de gelukkige omstandigheid dat het na de Spaanse Successieoorlog 'rustig' bleef voor de Republiek, duurde het nog geruime tijd voordat duidelijk werd dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tot een tweederangs mogendheid was geworden.

NRC,

"Maar het was ook een gelukkige samenloop van omstandigheden." Zij was, zegt ze, beschikbaar wanneer de partij "gewoon iemand zocht" of "een vrouw nodig had".

De Standaard,

'Een bizarre zaak', vervolgde Pam, 'maar vandaag zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we twee politicologen in de studio hebben die hier alles van af weten.'

http://www.pscw.uva.nl/sociosite/MOKUM/index.html,

Nederland verkeert in de gelukkige omstandigheid dat er nog steeds een grote hoeveelheid winbaar aardgas in de bodem zit.

http://www.minez.nl/home.asp?page=/nota/enota/hfd5-1.htm,

met dat-zin


Gelukkig dat je de tijd hebt gevonden om nog even langs te komen.

Cargo, Patrick Conrad,

Vaste verbindingen


in het gelukkige bezit zijn van iets


  Zie: in het gelukkige bezit zijn van iets

onder een gelukkig gesternte geboren


  Zie: onder een gelukkig gesternte geboren

zich onder een gelukkig gesternte voltrekken


  Zie: zich onder een gelukkig gesternte voltrekken

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


 • gelukkiglijk

gelukkig 3.0

een voorspoedige loop hebbend

Vaste verbindingen


gelukkig jaar


  Zie: gelukkig jaar

gelukkig nieuwjaar


  Zie: gelukkig nieuwjaar

gelukkige verjaardag


  Zie: gelukkige verjaardag

gelukkig 4.0

(Gezegd van personen)
het behaaglijke gevoel hebbend dat men al zijn redelijke wensen bevredigd ziet en zich verheugt over zijn lot; geluk genietend

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een gelukkig gezin
 • een gelukkig kind
 • een gelukkig koppel
 • een gelukkig man
 • een gelukkig mens
 • een gelukkig paar
 • een gelukkige vrouw

Ik droomde van een tafel met veel kinderen errond, een man die van mij hield, een gelukkig gezin.

De Standaard,

Hij slaapt, schoon als een gelukkig kind en blozend.

Buiten regent het, Gerda van Erkel,

De man heeft waarschijnlijk nog nooit een gelukkig koppel of gezin gezien, noch heeft hij enig inzicht in de evolutie van de laatste 40 jaar over huwelijk en gezin.

De Standaard,

Ach, zet me in de keuken achter het fornuis en ik ben een gelukkig man.

De Standaard,

Met adoptie van een kind bedoelen we naar mijn opvatting dat het kind zich in het gezin innestelt en wortel schiet om daar tot een gelukkig mens uit te groeien.

NRC,

Het was een gelukkig paar, zo te zien, ze hadden kinderen, ze waren tevreden met elkaar.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

Ik ben een heel gelukkige vrouw, een optimistische vrouw.

De Standaard,

 • een stuk gelukkiger
 • stukken gelukkiger

Ook komt het voor dat we met de ouders de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Het haalt dan op dat gebied niet het eindniveau van onze basisschool, maar is wel een stuk gelukkiger.

http://www.digitaal-veenendaal.com/scholen/het.erf/index.htm

Een wandeling van een half uur door wát voor grote stad dan ook zou vrijwel iedereen ervan overtuigen dat het leven stukken gelukkiger zou kunnen zijn.

http://www.scientology.nl/

met bijwoord


 • echt gelukkig
 • erg gelukkig
 • heel gelukkig
 • intens gelukkig
 • minder gelukkig
 • volmaakt gelukkig
 • zeer gelukkig
 • zo gelukkig
 • veel gelukkiger

Een echt, puur Kerstfeest. Die enkele momenten vergaten ze alles. Die enkele uren waren ze echt gelukkig.

De Standaard,

Ik componeer, ik treed op, ik voel me erg gelukkig.

De Standaard,

Ik heb momenteel met niemand problemen, ik ben heel gelukkig.

NRC,

Ze zijn intens gelukkig en vergeten, zoals altijd als ze samen vrijen, alles om zich heen.

Westenwind, Simone Duwel,

Twijfelaars zijn minder gelukkige mensen.

De Standaard,

In vele verhalen wordt de liefde uitgebeeld als een bron van onuitsprekelijke vreugde en tevens als een grote kwelling, die vaak eindigt in een tragedie. Net alsof in het leven zelf een fatale kracht de mens tegenhoudt om volmaakt gelukkig te zijn.

De Standaard,

Op 26 jaar heb ik mijn definitief engagement aangegaan in het Opus Dei. Ik ben zeer gelukkig. Zonder het Opus Dei had ik de pracht van het geloof nooit ontdekt.

De Standaard,

Ik zuchtte vertederd toen ik zag hoe zijn bolle wangetjes op en neergingen terwijl hij langzaam ademde. Kleine patat, dacht ik… Zo onbezorgd, zo gelukkig.

http://unifac-forum.be/columns.php?op=view=441,

Marco maakt zichzelf wijs dat ze zonder elkaar veel gelukkiger zullen worden.

Westenwind, Simone Duwel,

met werkwoord


 • gelukkig leven
 • gelukkig worden
 • gelukkig zijn
 • iemand gelukkig maken
 • zich gelukkig voelen

Liever wat minder verdienen en gelukkiger leven.

De Standaard,

Nooit kan iemand zo gelukkig worden als hij in zijn kindertijd is geweest.

De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

Ze zei dat ze gelukkig was, dat ze altijd hier met hem zou willen blijven.

Engelen van het duister, Jan Siebelink,

Hij heeft het over de drie 'T's': Technologie, Talent en Tolerantie. Dat is onze bedoeling. Drie. We moeten beseffen dat welvaart en welzijn intens verweven zijn. Werk maakt gelukkig.

http://www.kleurrijkvlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=1378,

'Ik kan me geen betere schoonzoon bedenken, het maakt me gelukkig dat jij gelukkig bent,' ging ze verder.

Het verkeerde keelgat, Diane Broeckhoven,

Mijn scenario gaat over gewone mensen die af en toe zingen als ze zich gelukkig voelen.

De Standaard,

met voltooid deelwoord


 • gelukkig getrouwd

John en Olivia spelen weer Danny en Sandy, gelukkig getrouwd en de ouders van een 18-jaar oude dochter, gespeeld door Kylie.

ANP,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • gelukkig en gezond

Duindam hoopt dat het nieuwe kabinet vaders zal aanmoedigen om minder te werken en meer voor hun kinderen te zorgen. Daar worden zij gelukkiger en gezonder van en hun kinderen lopen minder kans te ontsporen.

Algemeen Dagblad,

Gelukkige, gezonde arbeiders werken beter.

NRC,

Vaste verbindingen


dan ben je nog niet gelukkig


  Zie: dan ben je nog niet gelukkig

Spreekwoorden


geld maakt niet gelukkig


  Zie: geld maakt niet gelukkig

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


gelukkig 5.0

(Gezegd van abstracte zaken)
vervuld van geluk; vol geluk

Algemene voorbeelden


De lente en zomer waren de gelukkigste van Helens leven.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een gelukkig huwelijk
 • een gelukkig leven
 • een gelukkig moment
 • een gelukkige jeugd
 • een gelukkige tijd
 • gelukkige jaren

En wat is nu het geheim van een gelukkig huwelijk? Volgens Anne mag er niemand de baas spelen in een huwelijk. Je moet evenwaardige partners zijn.

http://www.crazysite.nl/crazynews.php,

Voor veel mensen is levenskunst niets anders dan de kunst om een gelukkig leven te leiden.

http://www.human.nl/index.htm,

"Toen hij de plekken zag waar hij met haar de gelukkigste momenten van zijn leven had doorgebracht, verloor hij zijn zinnen", aldus een onderzoeker.

De Standaard,

Sinds de gebeurtenissen in het Franse bos, vlak bij hun villa Plus est en vous, had hij menig gelukkig moment mogen doormaken.

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

Mijn vader was een principiële, steile man, een echte calvinist [...]. Mijn moeder was vrolijker, een heel hartelijke vrouw. Ik heb, met alle beperkingen, een gelukkige jeugd gehad.

NRC,

De gelukkige jaren aan de Erasmus Universiteit laat ik nu even buiten beschouwing.

NRC,

In het laatste hoofdstuk van Die wunderbaren Jahre beschrijft Kunze hoe aan die gelukkige tijd in 1968 een einde kwam.

NRC,

 • een beetje gelukkig

'Zou ze mij nog kennen?' 'Vraag je maar af of jij haar nog zult herkennen. Ze is zo groot geworden, bijna even groot als ik.' 'Is ze een beetje gelukkig?'

Bas, Annie Van Keymeulen,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


gelukkig 6.0

tevreden met iets of iemand; verheugd over iets of iemand; blij

Combinatiemogelijkheden


met bijwoord


 • erg gelukkig
 • heel gelukkig
 • minder gelukkig
 • niet echt gelukkig
 • niet erg gelukkig
 • niet zo gelukkig

J. H., leidster van het regionale centrum, toonde zich erg gelukkig met de combinatie van de twee instellingen in één gebouw.

Meppeler Courant,

"Een excellent koordirigent. Ik ben heel gelukkig met deze samenwerking. Dit koor kan alles aan."

http://www.brabantkoor.nl/site/extern/pers.html?id=8,

Jaren geleden hadden wij een kat die Bas heette. Het was een lief beestje. Onze achterburen waren er minder gelukkig mee.

http://home.tiscali.be/credo/Woorden/TijdDoorHetJaar02B.htm,

Erwin Steenacker: "Zo'n vijfendertig jaar geleden deden de meeste vrouwen het huishouden en hadden mannen vrij regelmatige arbeidsuren. Daaardoor konden gezinnen in ruime mate zelf voor de oppas van hun kinderen instaan. Inmiddels emancipeerde de vrouw zich, zowel in het arbeidsproces als in het vrijwilligerswerk en de vrijetijd [...]. Werknemers worden soms op het laatste ogenblik opgeroepen. Als je naar het belang van het kind kijkt, kan je met die ontwikkeling niet echt gelukkig zijn."

De Standaard,

Het bestuur van de Watersportvereniging 'Zwartsluis' toont zich niet erg gelukkig met de heffing van de toeristenbelasting.

Meppeler Courant,

De Dierenbescherming is 'niet zo gelukkig' met de ontwikkeling van een speciale minikoe voor kinderboerderijen.

Haagsche Courant,

met voorzetselgroep


 • gelukkig met iets
 • gelukkig over iets
 • gelukkig zijn voor iemand

Jaren geleden hadden wij een kat die Bas heette. Het was een lief beestje. Onze achterburen waren er minder gelukkig mee.

http://home.tiscali.be/credo/Woorden/TijdDoorHetJaar02B.htm,

Paul Van Himst was niet erg gelukkig met de WK-loting.

De Standaard,

Een bekende violiste was niet gelukkig over de klank van haar Amati.

NRC,

"Ik hou er niet van achter Atle te eindigen", vertelde hij. "Maar ik ben erg gelukkig voor Atle, vooral omdat hij het afgelopen seizoen geen geluk had en zijn zelfvertrouwen wat kwijt was."

De Standaard,

met dat-zin


Ik ben zo gelukkig dat ze weer terecht is en dat ze gezond is.

De Telegraaf,

Vaste verbindingen


niet onverdeeld gelukkig


  Zie: niet onverdeeld gelukkig

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


gelukkig 7.0

goed uitgevallen of gekozen; geslaagd

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een gelukkige keus
 • een gelukkige keuze

Nadat De Lescure, die actief aan het communistische verzet deelnam, wegens een dreigende arrestatie hals over kop Parijs moest verlaten, nam Jean Paulhan de literaire leiding van Les Éditions de Minuit over. Hoewel Vercors en De Lescure het hierover onderling niet erg eens waren, bleek hij een gelukkige keus.

NRC,

Omdat het stadsarchief mee is met zijn tijd, zit het ook op het Internet. Een gelukkige keuze, zo blijkt uit de vele reacties die het archief daarover ontvangt.

De Standaard,

met bijwoord


 • niet zo gelukkig

Men wil cultuur (Petra, Amman...) combineren met strand (Akaba) en ontspanning (drijven in de Dode Zee). Deze combinatie vinden wij niet zo gelukkig. U hebt geen tijd om u echt te ontspannen.

http://users.pandora.be/siti4/Jordanie/

De "voorlopige" verkoopovereenkomst is dus absoluut niet voorlopig. Zowel de koper als de verkoper zijn door alle vermelde clausules gebonden. De term "voorlopige verkoopovereenkomst" of "compromis" is daarom niet zo gelukkig gekozen.

http://www.notaris.be/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


gelukkig 8.0

bij geluk; gelukkigerwijs

Algemene voorbeelden


Gelukkig bestaan er vandaag doeltreffende remedies tegen de verschillende vormen van hoofdpijn.

http://jbas1166.kpn.be/gvo/gezondmail/ezine09/thema/

Nu heb ik gelukkig ingezien dat ik zonder een fit lichaam tot weinig dien voor mijn medemens.

http://users.skynet.be/weliswaar/pdf/40/40p1011.pdf

Atletiek is gelukkig een van de minst blessuregevoelige sporten.

http://www.avhylas.nl/start2run/dag5Hylas.html

Gelukkig ben ik van nature een vrolijk mens.

Het Financieele Dagblad,

Gelukkig heb ik geen moeite de slaap te vatten.

Het Financieele Dagblad,

Combinatiemogelijkheden


met bijwoord


 • gelukkig maar

Bij het hele gezin valt een zware last van de schouders, nu de verdachten op heterdaad zijn betrapt. Gelukkig maar, want als zo'n dreiging lang aansleept, loop je het risico dat de aandacht van de politiediensten verslapt.

http://www.gva.be/dossiers/-a/alf/aanverwant.asp,

met voorzetselgroep


 • gelukkig voor

Gelukkig voor onze zoon krijgt hij tot op heden uitstekende hulp van de logopediste, want ondersteuning van een professional heb je nodig, omdat je leven voortdurend belemmerd wordt door dit stottergedrag en bijkomend, in ons geval, onze zoon zijn geaardheid.

http://www.clb-net.be/caleidoscoop/inhouden/inhouden07/art07_5_04.html,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • gelukkiglijk