gemeentehuis


gemeentehuis 1.0

gebouw dat dient als centrale plaats waar de gemeentelijke administratieve diensten werken, waar de gemeenteraad vergadert en waar het college van B en W of het schepencollege zetelt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een gemeentehuis…

is een gebouw

 • [Attribuut] is meestal aan de voorzijde versierd met een of meerdere vlaggen, vooral de vlag van het land, in België ook die van het gewest, vaak ook de vlag met het gemeentewapen en die van de Europese Unie
 • [Samenstelling] bevat onder andere kantoren het college van B en W of voor het schepencollege en voor de ambtenaren, loketten voor het publiek, een raadszaal en een trouwzaal
 • [Functie] dient voor het uitoefenen van de bestuurlijke en administratieve taken in de gemeente; dient voor de vergaderingen van het college en van de gemeenteraad; wordt gebruikt voor het verstrekken van administratieve diensten aan de inwoners van de gemeente, zoals het verlenen van geboorteakten en overlijdensakten, inschrijving in het bevolkingsregister, het sluiten van huwelijken en het verlenen van uiteenlopende getuigschriften en vergunningen
 • [Plaats] bevindt zich meestal vrij centraal in de gemeente
 • [Aantal of hoeveelheid] komt per gemeente slechts op een plaats voor
 • [Gebruiker] wordt gebruikt door de burgemeester en door de wethouders of de schepenen, en door de ambtenaren van de gemeente, soms ook door de politie; staat ook ten dienste van de bevolking van de gemeente

Algemene voorbeelden


Het dorp hield nu de adem op want je had verhalen gehoord van soldaten die al de boerderijen en de kerk en het gemeentehuis hadden platgebrand en de mannen hadden greppels voor zichzelf moeten graven en wat er met de vrouwen en de kinderen was gebeurd, las je later pas in de boeken, en daar schudde je het hoofd bij.

Zoals zand tussen de vingers, Jos Ghysen,

De verslaggever wil diezelfde avond nog terugrijden en gaat direct aan de slag met het verzamelen van inlichtingen in het perscentrum dat in het gemeentehuis is ingericht.

Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

Gemeentebesturen hebben meestal wel een officieuze periodiek waarin gemeentelijke reglementen kunnen opgenomen worden, maar voor deze lokale besturen geldt de iure nog steeds dat de officiële publicatie gebeurt door aanplakking, in concreto in het berichtenkastje aan de gevel van of nabij het gemeentehuis.

http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

Traditioneel kreeg de aan het gemeentehuis wapperende Vlaamse leeuwenvlag het gezelschap van andere vlaggen, dit jaar ook die van de Jura.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • het nieuwe gemeentehuis
 • het Olense gemeentehuis
 • het oude gemeentehuis
 • het Ruiner gemeentehuis
 • het Staphorster gemeentehuis
 • het statige gemeentehuis
 • het Voerense gemeentehuis
 • het voormalige gemeentehuis

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met een jaarlijkse subsidie van fl. 73.000,- voor de tentoonstellingsruimte in het voormalige gemeentehuis aan de Hoofdstraat 22.

Meppeler Courant,

De vlag van Retour à Liège aan het Voerense gemeentehuis vormde de enige - stille - proteststem.

De Standaard,

De direktie van UM-Olen heeft deze avond om 19 uur een onderhoud in het Olense gemeentehuis.

De Standaard,

Het eerste exemplaar werd gistermiddag in het statige gemeentehuis Old Ruitenborgh [...] aan burgemeester mevrouw Netty van de Nieuwboer-Langenkamp overhandigd.

Meppeler Courant,

Het Staphorster gemeentehuis krijgt een kantine voor overblijvende personeelsleden.

Meppeler Courant,

Het bouwen van het nieuwe gemeentehuis blijft toch een van de memorabele momenten uit de Havelter carrière.

Meppeler Courant,

Het centrum voor beeldende kunst in het oude gemeentehuis aan de Hoofdstraat is voor de zomer op slot gegaan.

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • het gemeentehuis in Zuidwolde

Variaties op het landschap, enigszins geëxalteerde mensfiguren, zowel uitbundige als verstilde bloemstillevens en mystiek aandoende composities komen naast elkaar voor in de hal van het gemeentehuis in Zuidwolde.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: van

 • het gemeentehuis van Marcinelle
 • het gemeentehuis van Staphorst

Naast de presentatie in het Natuuractiviteitencentrum De Weerribben in Ossenzijl van de watertaxi [...] had er later op de middag in het gemeentehuis van Staphorst een presentatie van enkele zogenoemde snelstartprojecten plaats.

Meppeler Courant,

Dutroux meldde zich op 25 mei 1992 in het gemeentehuis van Marcinelle.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • het loket in het gemeentehuis

In oktober 2006 moeten alle Belgen in het bezit zijn van een nieuwe identiteitskaart. De productiekosten van een nieuwe kaart bedragen 140 frank. De prijs die je aan het loket in het gemeentehuis betaalt, ligt hoger, omdat daar gemeentetaxen bijkomen.

De Standaard,

 • ontvangen worden op het gemeentehuis
 • ontvangst op het gemeentehuis
 • ter inzage liggen op het gemeentehuis

Ontvangst door de burgemeester op het gemeentehuis, en daarna de feestzaal in.

Big food of Big Mac?, Karel Osstyn,

Voor de zomer lag dat plan ter inzage op de gemeentehuizen.

De Standaard,

De Middenstandsvereniging in Nijeveen organiseert zaterdag de intocht van Sint, die om 14.00 uur wordt ontvangen op het gemeentehuis.

Meppeler Courant,

 • de hal van het gemeentehuis
 • de openingsuren van het gemeentehuis
 • de pui van het gemeentehuis
 • de raadzaal van het gemeentehuis
 • de trouwzaal van het gemeentehuis
 • het balkon van het gemeentehuis
 • het bordes van het gemeentehuis

Speech op speech volgde, zodat er een immense piramide aan wederzijdse loftuitingen in de hal van het gemeentehuis groeide.

Een treurige afdronk, Levi Weemoedt,

In de trouwzaal van het oude gemeentehuis werd de hele gebeurtenis door iedereen ademloos gadegeslagen.

http://www.cofoto.nl/Mierlo/m12.htm

In 21 van de 44 Limburgse gemeenten worden de openingsuren van het gemeentehuis tijdens de maanden juli en augustus aangepast; vorig jaar was dit slechts in 16 gemeenten.

De Standaard,

Ook dit jaar ontving de Zuidwoldiger burgemeester Sint Nicolaas op het balkon van het gemeentehuis, waaronder het weer dringen geblazen was.

Meppeler Courant,

De gezichten van onderwijzend Havelte stonden vanmorgen een stuk vrolijker dan gisteravond in de raadzaal van het gemeentehuis.

Meppeler Courant,

Ingaande mei 1995 is het voor bruidsparen in Ruinen mogelijk geworden gebruik te maken van een rode loper die bij het bordes van het gemeentehuis wordt uitgerold.

Meppeler Courant,

Hij was wellicht ten einde krachten door dat gevecht met mij op de pui van het gemeentehuis.

Memoires van een kerkuil, Robin Hannelore,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


gemeentehuis 1.1

gemeentelijke bestuurlijke en administratieve dienst die gevestigd is in het gemeentehuis; gezamenlijke gemeentediensten

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een gemeentehuis…

is een dienst; is een organisatie

   Algemene voorbeelden


   Emmen introduceert unieke vorm van communicatie. CRS maakt gemeentehuis transparant. Na intensieve voorbereiding gaat op woensdag 23 mei aanstaande het CRS officieel van start.

   http://www.emmen.nl/

   Bij het opzetten van haar broodjeszaak kreeg ze te maken met het gemeentehuis, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het Bedrijfschap Horeca.

   http://www.cannenburgh.nl/ned/home.htm

   Hij nam onmiddellijk contact op met het gemeentehuis te Staphorst om alsnog toestemming los te peuteren.

   Meppeler Courant,

   De gemeentehuizen kregen die dag meerdere verontruste telefoontjes.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • dicht blijven
   • opengaan

   'Hij is na middernacht geboren. Vandaag. Begrepen? Vandaag. Ik laat hem inschrijven op de eerste van mei. En geen dag eerder. Begrepen? Zo gauw het gemeentehuis opengaat.' 'Het gemeentehuis blijft vandaag dicht. Wegens de verjaardag van de koningin.'

   De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

   in voorzetselgroep


   • bij het gemeentehuis

   Om je te kunnen laten inschrijven als student was het nodig een "bewijs van goed gedrag" op te halen bij het gemeentehuis te plaatse.

   http://www.fortunecity.com/campus/middleschool/662/geschiedenis.html/

   Zo'n tweehonderdduizend mensen in België hebben bezwaar aangetekend tegen orgaandonatie na hun overlijden [...]. "In het Antwerpse bijvoorbeeld, waar veel orthodoxe joden wonen, is verhoudingsgewijs veel verzet aangetekend." Een weigering moet bekend worden gemaakt bij het gemeentehuis en wordt ingevoerd in een computersysteem. De databank met weigeringen wordt geraadpleegd bij overlijden.

   NRC,

   In ruil voor deze twee documenten, twee pasfoto's en het vereiste geld kun je bij het gemeentehuis in je woonplaats je rijbewijs krijgen.

   http://www.bikenet.nl/Kenner/index.cfm

   • naar het gemeentehuis gaan
   • naar het gemeentehuis moeten
   • naar het gemeentehuis stappen
   • een telefoontje naar het gemeentehuis

   Daarop ben ik recht naar het gemeentehuis gestapt om mijn beklag te maken want waar trekt dat nu nog op, zeg ik tegen de burgemeester: ge loopt argeloos over de stoep en ineens krijgt ge daar van een bromfietser zomaar een duw in uw rug, zo brutaal dat ge er plat voorover van op uw gezicht gaat.

   De dieven zijn al gaan slapen, Leo Pleysier,

   Een telefoontje naar het gemeentehuis is voldoende: de vuilniswagen komt daarna op een afgesproken dag langs om het materiaal op te halen.

   Meppeler Courant,

   Wie een paspoort aanvraagt moet naar het gemeentehuis en daar twee foto's inleveren en een formulier waarop enige persoonsgegevens zijn ingevuld.

   http://www.cbg.nl/

   'Waarom trouwt gij niet met mij, Holst, ik zou het liever hebben. Wij kunnen deze week nog naar de pastoor en naar het gemeentehuis gaan.'

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   • de afdeling Burgerzaken van het gemeentehuis

   Komt u in de gemeente wonen, dan dient u zich binnen vijf dagen na de datum van verhuizing te melden bij de afdeling Burgerzaken van het gemeentehuis.

   http://www.dongeradeel.nl

   gemeentehuis 1.2

   huwelijkssluiting op het gemeentehuis; burgerlijk huwelijk

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Het gemeentehuis…

   is een huwelijk; is een overeenkomst

     Algemene voorbeelden


     En dan de grote dag... het gemeentehuis, de mis, de fotoreportage, de receptie en het feest worden op een leuke wijze op video vastgelegd.

     http://www.vrd-drunen.nl/index.html