gerechtelijk akkoord


gerechtelijk akkoord 1.0

(recht en misdaad; (vooral) in België)

akkoord dat volgens het Belgisch handelsrecht aan een ondernemer of onderneming bij een dreigend faillissement kan worden toegestaan, waarbij de schulden tijdelijk en gedeeltelijk worden opgeschort
De wet op het gerechtelijk akkoord is vanaf 1 april 2009 vervangen door een nieuwe wet, met name de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO).

Algemene voorbeelden


Een gerechtelijk akkoord voor uitstel van betaling kan twee vormen aannemen. De eerste is een voorlopige opschorting van zes maanden (verlengbaar met drie maanden) waarin een door de rechter aangestelde commissaris samen met het bedrijf een herstelplan opstelt [...]. De tweede mogelijkheid is een definitieve opschorting, met uitvoering van het herstelplan gedurende twee jaar. De schuldeisers hebben recht op rente en de aflossing van het krediet dat ze verlenen mag niet meer dan achttien maanden worden uitgesteld. Meer dan de helft van de schuldeisers moeten ermee instemmen.

De Standaard,