gevoeglijk


gevoeglijk 1.0

in alle redelijkheid; met recht; volgens de eisen der betamelijkheid; in verzwakte opvatting ook: zonder dat het genoemde als onwaar of vreemd wordt ervaren
Gebruikelijker dan de vorm gevoegelijk.
Zie ook : gevoegelijk

Algemene voorbeelden


Zeg me wie uw vrienden zijn, en ik zeg wie u bent, luidt een spreekwoord. Men kan dat gevoeglijk uitbreiden met: Zeg mij hoe uw huis, resp. uw boekenkast resp. uw wanden er uitzien, en etc.

NRC,

Drostes boek functioneert anders. Het is niet bedoeld als een inleiding tot de linguïstiek. Het bevat tweeëntwintig essays, die men gevoeglijk achtereenvolgend kan lezen, hoewel een selectieve lectuur net zo goed mogelijk is.

De Standaard,

De nationale toppers van de PvdA waren of op vakantie, of hielden hun mond gevoeglijk gesloten.

Meppeler Courant,

Overal waar het woord "Kendo" staat kan je gevoeglijk Iaido of Jodo invullen, al naar gelang de Budo die je beoefent.

http://www.abkf.be/index_vkijf.htm

Trouwens, ze zullen wel zuinig zijn op het weinige geld dat ze nog vangen en het tellen en hertellen tot ze naar huis kunnen gaan om het mee te nemen. Dus dat hek kan gevoeglijk weg en de vandalen toegelaten, aan die anderhalve stoel en zo'n schunnige zaalversiering is niets verloren.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

'Wat ben je toch zenuwachtig de laatste dagen,' zei Hank Bosman. Hij keerde zich om naar de verre hoek waar gedempt het dreunen van de pers hoorbaar was. 'Dat kan niet meer gevoeglijk onderbroken worden,' zei hij. 'Het zou wat kosten.'

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • gevoeglijk aannemen dat

In nagenoeg alle gevallen kon gevoeglijk worden aangenomen dat predatie door huiskat de doodsoorzaak was.

http://www.vzz.nl/,

Er kon gevoeglijk aangenomen worden dat de naam juist was.

De Cock en de dode harlekijn, Appie Baantjer,

Men kan gevoeglijk aannemen dat de beving van vrijdag de zwaarste in dit gebied is geweest.

http://oud.refdag.nl/bui/010130bui81.html,

Als uit zo'n korte periode opeens bijna tachtig onbekende relevante publicaties opduiken, dan mag je gevoeglijk aannemen dat dat niet toevallig een heel actieve episode van de drukkers op 't Kasteel in Batavia is geweest.

http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/nlm/intro.html

Schaalvergroting is [...] een direct gevolg van de technologische verbeteringen. Er zit nog genoeg technologieontwikkeling in de pijplijn, ook buiten de agrarische sector (ICT, biotechnologie, nanotechnologie enzovoort.), zodat gevoeglijk aangenomen mag worden dat de trend naar schaalvergroting door zal zetten.

http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2001/2_xxx/2_01_09.pdf,

 • gevoeglijk afschrijven

"Maasvlakte I en de baggeropslag hebben al genoeg schade aangericht. We willen er geen Maasvlakte II bij hebben. Dan kunnen we het Voornse duin gevoeglijk afschrijven."

NRC,

 • gevoeglijk beschouwen als

De velen die zich door de wervende inzet van de vertegenwoordigers aangesproken voelden en die dientengevolge de nadere-reformatorische opvattingen gingen delen en in praktijk probeerden te brengen, zonder dat ze zelf tot belangrijke propagandistische en realiseringsactiviteiten kwamen, mogen gevoeglijk als aanhangers worden beschouwd.

http://www.ssnr.nl/

In het manuscript staat een notitie die kort na zijn eerste stappen bij het RBA is gemaakt: "In hetzelfde RBA-gebouw waar mijn ontslag bezegeld was, werd mij voor de eerste keer meegedeeld dat ik me louter gezien mijn leeftijd gevoeglijk als afgeschreven voor de arbeidsmarkt mocht beschouwen."

NRC,

 • gevoeglijk in de koelkast kunnen
 • gevoeglijk in de prullenbak kunnen
 • gevoeglijk in het vuilnisvat kunnen
 • gevoeglijk naar de prullenbak verwijzen

Met de ingebruikneming van de nieuwe server kan die software gevoeglijk in de prullenmand.

http://www.misc.hro.nl/profielen/,

De uitdrukking 'good design is good business' kan gevoeglijk naar de prullenbak verwezen worden.

http://www.aditus.nl/

Dit misschien wat gezapige maar beslist riante toekomstscenario kan gevoeglijk in het vuilnisvat.

NRC,

Na de rouwweek voor Boudewijn kunnen al deze plannen gevoeglijk in de koelkast.

NRC,

 • iets gevoeglijk iets noemen
 • iemand gevoelijk iets noemen

Ten onrechte kan hij wel enig begrip opbrengen voor het geweld tegen (zeg maar rustig: moord op) deze politieman, die per slot van rekening bijstand verleende aan een der partijen in wat gevoeglijk een burgeroorlog genoemd kon worden.

Het verschil met anderen, J.L. Heldring,

Wie de term geteisem liever mist die noemt een bajesklant gevoeglijk een cellist.

Meppeler Courant,

Wat dat met de internationaal beleden principes van minderheden- en mensenrechten te maken heeft, mag gevoeglijk een raadsel worden genoemd.

NRC,

 • gevoeglijk uitsluiten

Zorgen zijn gerechtvaardigd wanneer verwerkers het risico lopen dunne vezels in te ademen. Maar dat risico mag de dakdekker gevoeglijk uitsluiten.

http://www.dakweb.nl/rh/99-4/99-4-40.htm,

 • er gevoeglijk van uitgaan dat

Men mag er gevoeglijk van uitgaan dat aanbesteders over het algemeen nauwelijks of geen zicht hebben op de omvang van deze integrale kosten.

http://www.nl.issworld.com/getMedia.asp?mb_GUID=9039C744-E9FB-4F7A-A992-962A81B64160.pdf,

Als u als toerist op de Franse Mont Ventoux een gecamoufleerd voertuig ziet rijden kunt u er gevoeglijk vanuit gaan dat daar een nieuwe BMW of Mercedes getest wordt.

http://www.autotrack.nl/owa_dima/owa/news.details?p_show_header=Y_ni_id=9080,

Je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat er ooit wel weer een andere crisis uitbreekt.

De Limburger,

 • gevoeglijk vergeten

Zonder gerichte regie en een gezamenlijke inzet van ICT-middelen kunnen (gezien het niveau van investering) de voorgestane vernieuwingen gevoeglijk worden vergeten.

http://www.minocw.nl/bibliotheken/nota1/index.html,

De andere zes criteria van genoemde neurologenvereniging kunnen we [...] gevoeglijk vergeten.

http://www.verkeersrecht.nl/htm/archief/archief_frames.htm,

Dus we kunnen de start van de EMU en de invoering van de ecu in 1997 gevoeglijk vergeten?

NRC,

Vanaf het Koninklijk Paleis op het Oriente-plein, via de Calle Mayor en het pas opgeverfde Plaza Mayor, langs het parlementsgebouw met zijn bronzen leeuwen aan de voordeur (gegoten uit veroverde kanonnen, staat er op de sokkel; de verloren veldslagen heeft Spanje gevoeglijk vergeten), naar de Thyssen-collectie met zijn 800 pronkstukken, van Vlaamse meesters uit de 13de eeuw tot hedendaagse beroemdheden, op de hoek van de Castellana-boulevard.

De Standaard,

gevoeglijk 2.0

(weinig gebruikt; archaïsch)

betamelijk, gepast, behoorlijk

Combinatiemogelijkheden


met substantief erachter


 • een gevoeglijk moment

In Tate Britain is deze zomer de tentoonstelling Rude Brittannia te zien. [...]. De expositie kwam op een gevoeglijk moment, want het maken van grappen en het uiten van beledigingen zijn precaire daden geworden in de moderne Engelse samenleving, waarbinnen 'We apologise for any offence caused' een mantra is geworden.

https://www.groene.nl/artikel/grof-brittannie,

 • de gevoeglijke verdeling

Indien de rechtbank vaststelt dat de gevoeglijke verdeling in natura mogelijk is, heeft het gewezen vonnis [...] de gevolgen van het vonnis gewezen in toepassing van artikel 1216.

https://books.google.nl/books?id=ypFADwAAQBAJ&pg=PA634&lpg=PA634&dq=%22gevoeglijke%22&source=bl&ots=glXqMA0ejG&sig=ACfU3U0UJiSdGAaJPh6mHxnzO_Oz0S3LyQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjBzpmrppbkAhUdwAIHHRVZBIQQ6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=%22gevoeglijke%22&f=false,