geweld


geweld 1.0

het uitoefenen van fysieke kracht of psychische mishandeling om iemand of iets te beschadigen, pijn te doen of te doden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Geweld…

is gedrag; is een handelwijze

 • [Functie] wordt gebruikt om iets of iemand te beschadigen, pijn te doen, te kwetsen of te doden
 • [Activiteit of handeling] bestaat uit fysieke handelingen als schoppen, slaan, steken, trappen, duwen, of uit geestelijke handelingen als beledigen, kwetsen, pesten, verwaarlozen
 • [Intentionaliteit] wordt meestal met opzet gebruikt
 • [Ondervinder] wordt uitgeoefend op zaken, of slachtoffers als personen, groepen van personen of dieren
 • [Waardering] wordt beschouwd als verwerpelijk

Algemene voorbeelden


Het is inzichtelijk dat geweld tussen groepen, oorlog, te maken heeft met vijandschap.

http://www.4en5mei.nl/01mei.html

Enkele voorbeelden van lichamelijk geweld zijn: stompen, slaan, schoppen, van de trap gooien, aan de haren sleuren, hoofd tegen de muur slaan.

http://www.vrouwenopvangoverijssel.nl/

Vaak begint de mishandeling met geestelijk geweld. In veel gevallen komt daar op een gegeven moment lichamelijk en seksueel geweld bij.

http://www.vrouwenopvangoverijssel.nl/

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • iemand of iets geweld aandoen
 • het geweld beëindigen
 • het geweld bestrijden
 • het geweld stoppen
 • geweld gebruiken
 • geweld nodig hebben
 • geweld plegen
 • geweld voorkomen

Ze namen het niet dat kinderen fysiek geweld was aangedaan.

De Standaard,

Geen van beiden wilden verregaande concessies doen om het geweld te beëindigen.

NRC,

De maatregelen die minister van Onderwijs, François Bayrou, aankondigde om het geweld in de scholen te bestrijden, vormen maar een begin van een omwenteling in de geesten.

De Standaard,

Kinderen die op jonge leeftijd al geweld gebruiken, stellen ook vaak probleemgedrag op latere leeftijd.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub=39

Wie iets wil krijgen heeft macht en geweld nodig en wat ook helpt is wanneer je mensen leert zien als een getal.

NRC,

Vaak plegen ze geweld na gebruik van alcohol of drugs.

http://scholieren.samenvattingen.be/search/open/7468725/

Het geweld leek niet meer te stoppen.

De Standaard,

Wat de officieren moeten leren is hoe ze bij grootschalige demonstraties het beste kunnen optreden om geweld te voorkomen.

NRC,

met adjectief ervoor


 • bruut geweld
 • etnisch geweld
 • extreem geweld
 • fysiek geweld
 • geestelijk geweld
 • grof geweld
 • huiselijk geweld
 • lichamelijk geweld
 • politiek geweld
 • psychisch geweld
 • seksueel geweld
 • verbaal geweld
 • zinloos geweld

Volgens talrijke getuigen verzette hij zich evenwel tot het laatste tegen het gebruik van bruut geweld.

De Standaard,

Daarvóór, tussen april en juni 1994 kwamen honderdduizenden Rwandezen, voornamelijk Tutsi's, om het leven bij etnisch geweld.

NRC,

De ouder laat het kind getuige zijn van extreem geweld tegen de andere ouder waarbij de laatste ernstige verwondingen oploopt.

http://www.stopkindermishandeling.nl/stopkindermishandeling/stop_img/documentatie/Criteria_kindermishandeling.doc,

Je hebt het over jarenlange intimidatie, fysiek geweld, agressie, vuurwapenbezit, noem maar op.

Haagsche Courant,

Geestelijk geweld is veel moeilijker te definiëren, omdat het subtiel en subjectief is.

http://www.vrouwenopvangoverijssel.nl/

Inmiddels is bewezen dat een verband bestaat tussen huiselijk geweld en agressie in de maatschappij.

Het Parool,

Om de winkel binnen te geraken gebruikte het trio grof geweld.

De Standaard,

Het ondergaan van lichamelijk geweld, of het verlies van dierbare of moeizaam verworven eigendommen is traumatisch.

NRC,

Slachtoffers van lichamelijk en seksueel geweld stonden jarenlang in de kou.

De Standaard,

Zij wees erop dat het eigenlijk heel bijzonder is in vrijheid het woord te mogen voeren. Zij stelde dat er meer slachtoffers vallen als gevolg van politiek geweld dan van oorlogsgeweld.

Meppeler Courant,

Psychisch geweld (er wordt dwang uitgeoefend, zonder lichamelijk middel).

http://scholieren.samenvattingen.be/search/open/7468725/

Criminaliteit, agressie, zinloos geweld ontstaan en groeien niet vanzelf.

http://www.pvda.be/solidair/n4898/mombaertsa.htm

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • aanhoudend geweld
 • toenemend geweld
 • voortdurend geweld

Ze vrezen represailles en hekelden het aanhoudende geweld, de politieke impasse en het gebrek aan keuze.

De Standaard,

De ministers veroordeelden het aanhoudend geweld en extremistische daden gericht tegen minderheidsgroepen.

http://www.nato.int/docu/other/nl/2000/p001215nl.htm,

Ze kondigden maatregelen aan ter bestrijding van het almaar toenemende geweld op en rond het veld.

Meppeler Courant,

Toenemend geweld en de dreiging van oorlog bevestigen dagelijks dat we in angst leven.

http://www.ode.nl/article.php?aID=2266,

Er waren er ook die gewoon moe waren van het voortdurende geweld.

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/boek/Stadfrm.htm,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • georganiseerd geweld
 • gewapend geweld

Ze hebben vaak direct te maken gehad met georganiseerd geweld.

http://www. centrum45. nl/downldnl. htm

Onder oorlog wordt hier verstaan: gewapend geweld van georganiseerde groepen mensen tegen elkaar.

http://www.antenna.nl/nvmp/990406.htm,

met voorzetselgroep


 • geweld door
 • geweld tegen

Een op de zeven leerlingen bleek wel eens het slachtoffer te zijn geweest van fysiek geweld door medeleerlingen.

Meppeler Courant,

Het gaat bij het Schadefonds om misdrijven, waarbij geweld tegen personen is gebruikt.

http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder53.htm

Voor bedreiging met geweld tegen lijf of lid werden strengere maatregelen genomen.

http://users.pandora.be/ludo.verhaert/koeriertjes/mrt2002.htm,

in voorzetselgroep


 • door geweld
 • met geweld
 • tegen geweld
 • tot geweld
 • zonder geweld
 • met geweld gepaard gaan
 • voor (het) geweld zwichten

Hij was niet de eerste Amerikaanse president die door geweld om het leven kwam, Lincoln, Garfield en McKinley waren eerdere slachtoffers.

http://www.refdag.nl/website/artikel.php?id=78028

De politie joeg hen met geweld uiteen.

NRC,

En ik ben nog steeds een vrouw met gevoelens, ben tegen oorlog en tegen geweld.

http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/vluchtel.htm#Libelle

Tot geweld overgaan is dus altijd de laatste en verrassend weinig gebruikte optie.

http://proto.thinkquest.nl/~llb142/pages/5algemeen.htm

Roland zegt het volgende: "Ik had een droom. Ik droomde van een wereld waar iedereen werk heeft. Waar gezondheidszorg gratis is. Waar iedereen toegang heeft tot gratis en kwaliteitsvol onderwijs zonder geweld in de scholen."

http://www.pvda.be/doc/doc/1mei1999.htm,

Vorig jaar ging bijna de helft van de ontsnappingen met geweld gepaard.

NRC,

Het is zijn hommage aan de Algerijnen die niet zwichten voor het geweld van moslimfundamentalisten.

http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

met telwoord ervoor


 • veel geweld

Het slachtoffer wordt in een omgeving waar hij of zij zich veilig acht, plotseling geconfronteerd met veel geweld en niet zelden met vuurwapens.

De Telegraaf,

met ander, nevengeschikt substantief


 • geweld en agressie
 • geweld of bedreigingen
 • geweld en criminaliteit
 • geweld en discriminatie
 • geweld en dreiging
 • geweld en drugs
 • geweld en haat
 • geweld of oorlog
 • geweld en seks
 • geweld en terreur
 • geweld en terrorisme

Inmiddels is bewezen dat een verband bestaat tussen huiselijk geweld en agressie in de maatschappij.

Het Parool,

De incestueuze intimiteiten gingen eveneens gepaard met geweld en bedreigingen.

De Standaard,

Er is een cultuur van geweld en criminaliteit ontstaan.

http://www.groene.nl/2000/8/rz_brasil.html,

Wanneer groepsvorming maatschappelijk ongewenste gevolgen heeft, zoals geweld en discriminatie, moeten we groepsvorming de wind uit de zeilen nemen.

http://www.lbr.nl/onderwijs/etnischeidentiteit.html

De pooier en het netwerk oefenen druk uit op de vrouw door middel van geweld of dreiging op haar of op haar familie met de bedoeling hen zoveel mogelijk uit te buiten.

http://www.vrede.be/nl/standpunten/slavernij.html,

De mensen zijn bang van geweld en drugs, van openlijke drugshandel op straat.

De Standaard,

Er is een hele rist geloofsredenen voor hindoes om geweld en haat te verwerpen.

http://www.wereldwijd.be/archief/ww292-42.htm,

Samen met Pax Christi blijven we hameren op onze stelling dat ontwikkeling niet kan gerealiseerd worden door geweld of oorlog.

http://www.acw.be/standpunten/toespraken/030125_raad.htm

Dat is een muziekgenre waarin rappers geweld en seks verheerlijken.

De Standaard,

Toch menen we dat we wel degelijk in de toekomst gevrijwaard kunnen blijven van geweld en terreur.

http://www.isis-stg.org/antwoord.html

Hebben we wel voldoende oog voor de voedingsbodem van geweld en terrorisme?

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

overig


 • geen geweld gebruiken

Beiden worden het eens dat er geen geweld moet worden gebruikt bij het oplossen van de crisis.

NRC,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding


geweld 2.0

enorme, niet in te tomen kracht; krachtige inwerking

Semagram (extra betekenisinformatie)


Geweld…

is kracht; is een werking

 • [Geluid] gaat vaak gepaard met lawaai of een harde klap
 • [Herkomst of oorsprong] wordt veroorzaakt door de inwerking van iets, bijvoorbeeld een klap of slag, of een natuurelement, zoals als water of wind
 • [Intensiteit] is een intense, niet in te tomen kracht

  Algemene voorbeelden


  De vulkaan houdt zich nu al vijftig jaar rustig en dat is onrustwekkend. De prop van gestold magma in zijn schacht houdt de druk voorlopig op de ketel, maar op een dag springt hij eraf. De explosie die dan volgt zal alles verwoesten wat te dicht bij staat, en dat zouden in het dichtbewoonde gebied een miljoen mensen kunnen zijn. Het geweld van de natuur is blind, maar waarom is het zo hevig?

  De Standaard,

  Zo'n strand vangt het geweld van de golven op.

  http://www.lacoteflamande.be/NL/bezoeker/over_de_kust/stranden/veilige_stranden/

  Marco vecht tegen het geweld van de wind en de boot gaat als een gek op en neer.

  Westenwind, Simone Duwel,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • aanvallend geweld
  • donderend geweld

  Het aanvallend geweld van de Waaslanders werd abrupt afgebroken toen Janssens en Bakalli met de hoofden tegen mekaar sloegen en beiden hevig bloedend naar de kant moesten.

  De Standaard,

  Bij Beukers werd alles opengezet en met donderend geweld stroomde het water de polder van Vollenhove binnen.

  Meppeler Courant,

  in voorzetselgroep


  • met geweld

  'Was uw gat!' riep Papa met overslaande stem en sloeg met geweld de deur dicht.

  Het verdriet van België, Hugo Claus,

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen