partnergeweld


partnergeweld 1.0

geweld gericht tegen een (huwelijks)partner; geweld jegens een (huwelijks)partner

Semagram (extra betekenisinformatie)


Partnergeweld…

is geweld

 • [Object betroffen] is gericht tegen een (huwelijks)partner

  Hoofdsemagram: geweld


  Algemene voorbeelden


  De politie doet alsmaar meer vaststellingen van partnergeweld. Dat zegt Herman Daens, procureur des konings van Oudenaarde. De statistieken van de federale politie maken gewag van 7.084 gevallen in 2000 en 10.137 in 2004. In Oost-Vlaanderen werkt het gerecht al sinds 2003 met politie en hulpverleners samen om het probleem van partnergeweld op te lossen [...].

  Gazet van Antwerpen,

  Als bij een tussenkomst door de politie blijkt dat er sprake is van partnergeweld, krijgt het koppel de kans om hulp te vragen, door het invullen van een strookje aan de brochure "Partnergeweld". Binnen de drie werkdagen biedt iemand van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) zich bij het paar aan, met de vraag om begeleiding te volgen. Het is pas bij weigering van hulpverlening, dat het parket gevolg kan geven aan het proces-verbaal dat opgemaakt was bij de interventie. In het slechtste geval komt het tot een voorleiding en een veroordeling van de dader.

  Gazet van Antwerpen,

  Recent onderzoek toonde aan dat 98% van de slachtoffers vrouwen zijn en dat minstens één op de vijf vrouwen eens in haar leven te maken heeft met geweld in de partnerrelatie. Dat geweld kan verschillende vormen aannemen (mentaal, lichamelijk - zoals seksueel misbruik -, of economisch) en in ernst variëren. Partnergeweld lijkt een moeilijk op te lossen probleem. Vaak zit er niets anders op dan de mishandelende partner te verlaten.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/gezinsgids/gezinsgids2002_pdf/GidsGezinnen2002%20-%20deel%20IV_1.pdf

  Positief is verder dat er bij publiek en overheid meer aandacht is voor geweld in het gezin. Verkrachting in het huwelijk is wettelijk strafbaar geworden. Maar partnergeweld valt nog altijd onder slagen en verwondingen, er is geen specifieke wet voor.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • (een) slachtoffer van partnergeweld

  Een op zes vrouwen is slachtoffer van partnergeweld.

  De Standaard,