grijze waterstof


grijze waterstof 1.0

(natuur, milieu en energievoorziening; neologisme; neologisme)

als energiedrager bestemde waterstof gemaakt uit fossiele bronnen, zoals aardgas, waarbij tijdens de productie CO2 in de atmosfeer komt; ook: waterstof gemaakt als industrieel bijproduct, bijvoorbeeld bij de productie van chloor, cokes of methanol
Waterstof gemaakt uit fossiele bronnen wordt ook wel bruine waterstof genoemd. Het Engels gebruikt alleen de term brown power voor energie uit fossiele bronnen; met grey power wordt de politieke, financiële of sociale invloed van ouderen bedoeld. Waterstof geproduceerd als industrieel bijproduct wordt soms grijze waterstof genoemd, maar wordt vaker als groene waterstof beschouwd.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Grijze waterstof…

is waterstof; is een gas; is een stof

 • [Functie] dient als energiedrager
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is niet klimaatneutraal, omdat er bij de productie CO2 in de atmosfeer terechtkomt

  Algemene voorbeelden


  Vandaag wordt het merendeel van de waterstof geproduceerd met behulp van olie en gas. Grijze waterstof dus, veel winst voor het klimaat of het milieu maak je daar niet mee.

  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/24/belgische-wetenschappers-kraken-de-code-voor-betaalbare-groene-w/,

  Niet alle waterstof is duurzaam: Groene waterstof wordt gemaakt uit duurzame energie zoals windenergie en zonne-energie. Grijze waterstof wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Door een chemische reactie maak je daaruit waterstof. Daarbij komt CO2 vrij. Dit is techniek die we nu al veel gebruiken. Maar niet duurzaam. Blauwe waterstof zit tussen het groene en grijze waterstof in. Het wordt ook gemaakt uit fossiele brandstoffen, maar daarbij wordt de CO2 die vrij komt afgevangen en opgeslagen.

  https://nos.nl/artikel/2234659-meer-aandacht-nodig-voor-groene-waterstof-in-het-klimaatakkoord.html,

  Waterstof geproduceerd door emissievrije hernieuwbare energiebronnen zoals elektrolyse van water met behulp van windenergie, zonne-energie, waterkracht, golfenergie en getijdenenergie wordt aangeduid als groene waterstof. Waterstof van niet-hernieuwbare energiebronnen kan worden aangeduid als bruine waterstof. Waterstof geproduceerd als bijproduct afval of industrieel bijproduct wordt soms aangeduid als grijze waterstof.

  http://zidolider.com/article/waterstofeconomie

  Er is elektriciteit nodig om via elektrolyse water te splitsen in waterstof en zuurstof. Wanneer deze elektriciteit afkomstig is uit duurzame energie, bijvoorbeeld zonne- en of windenergie, dan wordt er gesproken van groene waterstof. Wanneer er aardgas wordt gebruikt, spreekt men over grijze waterstof.

  https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/29031/blauw-waterstof-kan-de-waterstoftransitie-in-gang-zetten,

  De productie van grijze waterstof is vandaag enorm en moet naar nul om klimaatverandering te remmen.

  https://www.wattisduurzaam.nl/17586/featured/duurzame-en-fossiele-waterstof-in-alle-kleuren-van-de-regenboog/

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord