groeitijd


groeitijd 1.0

hoeveelheid tijd die nodig of beschikbaar is voor een boom of plant e.d. om te groeien

Semagram


Een groeitijd…

is een tijd

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   Houtsoorten in de klasse I vragen meestal een langere groeitijd dan niet-duurzame houtsoorten. Voor dit hout is dus een veel groter bosareaal nodig dan voor hout met duurzaamheidsklasse V.

   http://www.dubo-centrum.nl/

   Vele bomen rond de Middellandse Zee zitten in vergelijking met een halve eeuw geleden gemiddeld 16 dagen eerder in het blad en verliezen die vracht 13 dagen later dan voorheen. In een gebied van Scandinavië tot Macedonië zijn de bomen een week eerder groen en een dag of vijf later kaal [...]. De bloei is vervroegd en de totale groeitijd duurt langer.

   Trouw,

   groeitijd 2.0

   tijd waarin een boom of plant e.d. pleegt te groeien; tijd van groei

   Semagram


   Een groeitijd…

   is een tijd

   • [Tijd] situeert zich, afhankelijk van de soort, in een bepaald deel van het jaar
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een toename in volume en hoogte
   • [Object betroffen] heeft betrekking op bomen, planten en levende organismen zoals paddenstoelen die een groeiproces doormaken

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    Ook in Nederland groeien Paddestoelen. Hier vind u de bekendste [...]. Andere soorten uit het geslacht Russula hebben rode, gele of zwarte hoeden. Algemeen in loof- en naaldbossen. Groeitijd is van juli tot oktober.

    http://www.zwam.net/

    groeitijd 3.0

    tijd waarin iets toeneemt of zich ontwikkelt in positief geachte zin, bijvoorbeeld in aantal, belang, voorspoed enz.; periode met een positieve toename of ontwikkeling

    Semagram


    Een groeitijd…

    is een tijd

    • [Betrokkene] heeft betrekking op onstoffelijke zaken
    • [Object betroffen] heeft betrekking op een toename in enig, positief geacht opzicht

     Hoofdsemagram: tijd


     Algemene voorbeelden


     In de groeitijd is er fors bijgebouwd, waardoor grote bedrijven nu in de problemen zijn gekomen.

     Meppeler Courant,