groentijd


groentijd 1.0

periode van plagerijen waaraan pas aangekomen studenten door ouderejaars worden onderworpen bij wijze van toelating tot de groep; periode van ontgroening

Semagram


Een groentijd…

is een tijd

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met plagerijen vanwege de oudere studenten
 • [Betrokkene] heeft betrekking op studenten die pas aankomen op een universiteit of hogeschool

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Onder die honderden waren ook velen die zich wilden aanmelden als lid van het Amsterdamsch Studenten Corps, en dus een groentijd moesten ondergaan. Toen werd er besloten deze horden te splitsen in twee groepen. Zij van voor 1945 konden in september 1945 "gegroend" worden en de anderen in Januari / Februari 1946. Doordat die tweede groentijd midden in de winter viel, hoefden zij niet kaal geknipt dan wel geschoren te worden maar mochten zij een haardos hebben die niet langer was dan 2 cm: dit omdat de arme zielen na een dag, avond en deel van de nacht het groenen te hebben mogen mee maken, wellicht betranspireerd de kou in moesten op weg naar hun slaapplaats bij vrienden of kennissen.

  http://www.fortunecity.com/campus/middleschool/662/geschiedenis.html/

  Hij had de krassen van de groentijd nog op zijn ziel zitten. Ouderejaars verzekerden hem dat het er allemaal bijhoorde, niemand had het op hem gemunt.

  Gouden bergen, Herman Stevens,

  Ik ging in 1962 in Delft studeren, na mijn HBS aan het Vlaardingse Groen van Prinsterer Lyceum, en werd zeventien op de TU. Ik maakte een te harde groentijd mee bij de studentenvereniging SSR, waarvoor ik me later meende te moeten revancheren.

  http://www.leomolenaar.nl/htmlStudentenbeweging.html