grondvester


grondvester 1.0

iemand die de basis voor iets legt; grondlegger

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een grondvester…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   De pioniersgeest van de grondvester van de Gazette, Joseph Charless, die in 1808 de eerste oplage van de krant uit een oude Ramage-pers had getrokken en zelf had bezorgd, leefde voort in de Independent.

   De necrologieschrijver: een obsessieve zoektocht, Porter Shreve,

   Voor zover Plato het nieuwe, komende tijdperk van het mannenbewustzijn, met zijn steriliteit en zijn blinde agressie inluidt, is hij de grondvester van een filosofische traditie, die na hem steeds abstracter, sterieler, doodser zal worden.

   De reis naar Kithira, Andreas Burnier,