halo


halo 1.0

afbeelding

Bron: C. Frank Starmer
(CC BY-NC-SA 3.0)

lichtkring om een hemellichaam, zoals die rond de zon of maan ontstaat door de breking en buiging van licht in de ijskristallen van wolken; vervolgens ook bij vergelijking: lichtkring rond een kunstlichtbron

Semagram


Een halo…

is een optisch verschijnsel

 • [Kleur] is wit of heeft prismatische kleuren
 • [Vorm] is cirkelvormig
 • [Ontstaan] ontstaat door breking en buiging van licht, bv. in ijskristallen van wolken
 • [Plaats] is zichtbaar om hemellichamen, bv. rond de zon of maan, en rond kunstlichtbronnen

Algemene voorbeelden


De wolkengeslachten cirrus, cirrostratus en cirrocumulus [...] bestaan alleen uit ijskristallen. Dankzij dit zijn soms de mooiste lichtbrekingen in deze wolken te zien (halo's, bijzonnen). Cirrostratus. Een egale melkwitte tot lichtgele wolk, gekenmerkt door de halo's die om de zon of maan voorkomen.

http://www.meteonet.nl/index.html,

Enkele patiënten klagen over halo's rond de lichten 's nachts, vooral als de te corrigeren myopie hoog is of als de patiënt grote pupillen heeft. In de meeste gevallen is deze hinder tijdelijk.

http://www.vryghem.be/nl/default.htm

De uitgebreide Cirrusbewolking geeft vaak aanleiding tot zeer heldere Halo's.

http://www.vwkweb.nl/index.html?http://www.vwkweb.nl/weerinfo/klimaat/curacao.html

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • bleke halo
 • gele halo
 • heldere halo
 • wazige halo

De druppels vallen met honderden tegelijk uit de lucht. Zoals ze daar door elkaar wemelen in de bleke halo van de lantaarns, die wegens het sombere weer de ganse dag blijven branden, doen ze me denken aan de wolken muggenzwermen die men 's zomers vaak aantreft langs een rivier

Buiten regent het, Gerda Van Erkel,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


halo 2.0

(fotografie [fotografie])

ongewenst, wazig lichtschijnsel op beeldopnames dat ontstaat rond heldere beeldgedeelten of langs sterk contrasterende omtreklijnen van personen of voorwerpen

Semagram


Een halo…

is een optisch verschijnsel

 • [Waarneembaarheid] is waarneembaar als een lichtschijnsel
 • [Ontstaan] wordt veroorzaakt door de lens, de wijze van lichtweerkaatsing, digitale beeldbewerking enz.
 • [Plaats] treedt op rond heldere beeldgedeelten en langs sterk contrasterende omtreklijnen
 • [Waardering] is meestal een ongewenst, beeldstorend effect

Algemene voorbeelden


Een moderne film is een technologisch hoogstandje. De opbouw is als volgt. Van boven naar onder krijg je eerst een dunne schutlaag [...]. Tenslotte zit dan nog helemaal onderaan een anti-halolaag die voorkomt dat sterk licht terug in de emulsie wordt gereflekteerd en daar op de verkeerde plaats voor een tweede belichting, een halo, zorgt.

http://users.skynet.be/tranquillity/index2.htm

ASTROFOTOGRAFISCHE TELESKOPEN [...]. Er zijn een aantal optische limieten die de kwaliteit van het beeld beïnvloeden [...]. Deze mogelijke optische afwijkingen zijn: [...]. Chromatische aberatie: licht van verschillende golflengten (kleur) komt in verschillende brandpunten terecht. Vooral merkbaar bij enkelvoudige en, in veel mindere mate, bij achromatische lenzen. Heldere objekten krijgen hierdoor een blauwachtige halo.

http://users.skynet.be/tranquillity/index2.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • antihalo

halo 3.0

afbeelding

Bron: NASA
(Publiek domein)

(sterrenkunde en ruimtevaart)

buitenste, licht uitstralende, bolvormige deel van een sterrenstelsel

Semagram


Een halo…

is een deel

 • [Vorm] is bolvormig
 • [Geheel] is een deel van een sterrenstelsel
 • [Plaats] ligt aan de buitenzijde van een sterrenstelsel

  Algemene voorbeelden


  Een spiraalvormig sterrenstelsel bestaat uit 4 delen: de armen, de schijf, het centrum en de halo [...]. Rond ons sterrenstelsel de Melkweg bevindt zich een bolvormige ruimte (halo). Aan de randen van deze halo bevinden zich de kleine satellietsterrenstelsels van de Melkweg; de Grote en Kleine Magelhaense Wolk. Volgens berekeningen zou de halo ongeveer 10 maal zoveel materie bevatten als de materie van de Melkweg. In de halo bewegen er zich een 200-tal bolvormige sterrenhopen (globulaire clusters) en individuele sterren.

  http://users.skynet.be/sky03361/html/reis.html,

  De Melkweg, een systeem van ca. 100 miljard sterren waarvan onze Zon er één is, bestaat nu uit een centrale lensvormige opeenhoping van sterren, omgeven door een dunne schijf waarin de meeste sterren heel regelmatig rond het centrum bewegen, met kleine willekeurige afwijkingen. Sterren die niet tot de dunne schijf behoren, maar deel uitmaken van een dunbevolkte halo daaromheen hebben echter veel grotere en afwijkende bewegingen.

  http://www.strw.leidenuniv.nl/na/pr991104.html,

  Rond ons melkwegstelsel (als een soort van heel ijle schil) hangt een halo van bolvormige sterrenhopen. Deze zijn veel groter en nog geconcentreerder dan de open sterrenhopen: honderdduizenden tot miljoenen sterren in een bol van nauwelijks enkele honderden lichtjaren diameter.

  http://www.mira.be/faq.html

  halo 4.0

  afbeelding

  Bron: Hoog, G. de (Fotograaf)
  (CC BY-SA 3.0)

  lichtschijnsel in afbeeldingen dat de heiligheid van personen uitdrukt en vaak in de vorm van een stralenkrans of cirkel achter of boven het hoofd wordt weergegeven

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen1.0 : 4.0

  Semagram


  Een halo…

  is een afbeelding

  • [Kleur] is vaak goudkleurig
  • [Uiterlijk] heeft vaak de vorm van een stralenkrans of cirkel
  • [Functie] dient om de heiligheid van de afgebeelde persoon uit te drukken
  • [Positie] wordt vaak afgebeeld achter of boven het hoofd

  Algemene voorbeelden


  De stralenkrans die schilders sinds het midden van de vierde eeuw om het hoofd van Christus en andere belangrijke figuren schilderen, wordt meestal met halo aangeduid, maar officieel is het een nimbus, een wolk. De klassieke dichters uit de Griekse oudheid lieten goden op aarde nederdalen omhuld door een wolk, en dit beeld is in de christelijke symboliek overgenomen. Oorspronkelijk was het een gouden of gekleurde cirkel achter het hoofd, maar in de barok werd de nimbus meestal een in perspectief getekende ring schuin boven het hoofd van de voorgestelde heilige.

  http://www.misvattingen.nl/godsdienst.html

  De oudste schilderingen met een nimbus, aureool of halo zijn Egyptische wandschilderingen zoals die nu nog aangetroffen worden in graven. De halo staat daar echter vaak boven de godheid die is uitgebeeld, en niet om hem of haar heen (of om hoofd en schouders).

  http://www.goeievraag.nl/vraag/schilderij-eerst-aureool-gebruikt.2351,

  Hier zijn zijn opmerkingen over de timpaan[...]. Het lichaam is omgeven door het heilige licht gesymboliseerd door een elliptische halo (versica piscis). Het bovenstuk van de halo die Christus omgeeft gaat binnen in het hart van heiligheid. Aan de linkerkant de hand van de schepper wijst naar Jesus als zijn beminde zoon.

  http://www.giterental.com/allchd.html,

  Vaak is de achtergrond van een icoon goudgekleurd, evenals de halo’s van Christus en de heiligen. Goud is de kleur van de goddelijkheid, van de heilige Geest. De gouden halo is er het teken van dat de heiligen vervuld zijn met de heilige Geest.

  http://www.pknculemborg.nl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=80,

  Het zijn deze laatste verzuchtingen die de gebroeders Van Limburg hebben geïllustreerd. Hiëronymus knielt neer in gebed, maar een duivel rukt aan zijn halo - de stralenkrans die het teken is van zijn heiligheid - en probeert zijn aandacht af te leiden in de richting van een verleidelijk visioen: twee bevallige blondines met laag uitgesneden jurken, ranke halzen en een blanke teint

  http://www.gebroedersvanlimburg.nl/content/5-6-25.php