handicap


handicap 1.0

lichamelijke of geestelijke beperking

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 3.0 : 1.0

Semagram


Een handicap…

is een beperking

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een afwijking of beperking op lichamelijk en/of geestelijk gebied
 • [Behandeling of bewerking] kan tot op zekere hoogte verlicht worden met revalidatie en het gebruik van hulpmiddelen, bijvoorbeeld een rolstoel, prothese, een aangepaste woning of een aangepast vervoermiddel
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] is aangeboren of opgelopen door ziekte of ongeval
 • [Gevolg of resultaat] heeft vaak tot gevolg dat men belemmerd wordt in zijn functioneren; heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat men minder mobiel is of dat men minder goed kan communiceren
 • [Waardering] is voor de getroffene soms moeilijk te verwerken en moeilijk om mee om te gaan; is soms ook voor de omgeving moeilijk om mee om te gaan
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld verlamming, blindheid, doofheid, verstandelijke beperking

Algemene voorbeelden


Maar veel kinderen stoten zich al vroeg tegen de harde kant van het leven. De confrontatie met leermoeilijkheden op school, een handicap, uitsluiting wegens huidskleur, ouders die de eindjes niet aan mekaar geknoopt krijgen, weggepest worden.

De Standaard,

Autisme is een handicap met vele gezichten. De stoornissen kunnen zich voordoen in zeer verschillende gradaties en varianten. Omdat de handicap zich zo verscheiden manifesteert, bestaat er niet zoiets als typsich autistisch gedrag. Dit bemoeilijkt de (h)erkenning van de handicap.

http://www.autisme-vl.be/vva/index.asp

Wat is doofheid? Het niet functioneren van het gehoororgaan. Het gebrekkig werken ervan, heet hardhorigheid of slechthorendheid. Discriminatie? Deze mensen (500.000) worden nogal dikwijls gediscrimineerd, omdat ze enerzijds worden beschouwd als een minderheidsgroep en anderzijds omdat hun handicap niet opvalt. (vb. bij blinden ziet men een duidelijke erkenning bij de witte stok. Bij doven moet men eerst de communicatie aangaan).

http://home.tiscali.be/hetreddendgebaar/ Folder%20-%20DoofBewust.doc,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een ernstige handicap
 • een lichte handicap
 • een zware handicap

De auditieve handicap is een ernstige handicap. Wie van bij de geboorte doof is, is afgesneden van de mogelijkheid om op een natuurlijke en spontane wijze z'n moedertaal te leren.

De Standaard,

Personen met een lichte handicap kunnen zelfstandig wonen, in een eigen woning die zij zelf kopen of huren.

http://jbas1166.eunet.be/vfg/main.htm

Een visuele handicap is en blijft vanzelfsprekend een zware handicap. Bij de aanwerving van een blinde of slechtziende stellen zich op de werkvloer voornamelijk twee soorten moeilijkheden, namelijk het zich verplaatsen en het zich op de hoogte stellen van geschreven en visuele informatie.

http://www.braille.be/nl/default.asp

in voorzetselgroep


 • met een handicap

Alle liften in het gebouw zijn toegankelijk voor mensen met een handicap.

http://www.hhs.nl/studenten/statuut/statuut.html

met ander, nevengeschikt substantief


 • een handicap of ziekte

Het is wenselijk om beleid te stoelen op daadwerkelijke ervaringen van burgers met een handicap of ziekte op alle levensterreinen.

http://www.cg-raad.nl/organisatie/index.html

Vaste verbindingen


auditieve handicap

 1. doofheid en andere stoornissen van het gehoor, bijvoorbeeld ernstige slechthorendheid; handicap aan het gehoor

  Sporters met een auditieve handicap (doven en slechthorenden).

  http://www.vlg.be/

fysieke handicap; lichamelijke handicap; motorische handicap

 1. handicap aan het lichaam of de ledematen, waardoor iemand gehinderd wordt in zijn handelingen en/of bewegingen

  Voorbeelden van permanente handicaps die aan deze voorwaarden voldoen zijn: verlamming, amputatie, radiologisch bewijs van verkorte ledematen, gedeeltelijk of gehele botankylose of botvervanging. Dergelijke fysieke handicaps dienen permanent de functionele mobiliteit te verstoren.

  http://www.vtv.be/reglementen/pdf/02REG_p16_tennisspelregels.PDF

  Meervoudig gehandicapte doven. Dit zijn doven die naast hun doofheid nog een andere handicap hebben. Dat kan een zintuiglijke handicap zijn, zoals bij doof-blinden. Maar het kan ook een lichamelijke handicap zijn, zoals spasticiteit, of een verstandelijke handicap.

  http://www.phd.nl/doof/

  Sporters met een motorische handicap (amputatie, (hersen)verlamming, spierziekte, …).

  http://www.vlg.be/

geestelijke handicap; mentale handicap; verstandelijke handicap

 1. handicap waarbij de verstandelijke vermogens zich niet goed hebben ontwikkeld

  Synoniem: verstandelijke beperking

  Synoniem: intellectuele stoornis; mentale retardatie (specialistisch)

  Juist mensen met een geestelijke handicap (zoals bijvoorbeeld het downsyndroom) hebben vaak iets ontwapenends echts. Geen image, niets nep, geen verborgen identiteit maar gewoon zijn zoals ze zijn.

  http://www.gedachtegoed.net/nieuwsitem.asp?id=4&item=19

  Het begrip 'lichte mentale handicap' heeft dus een verschillende betekenis in de onderwijspraktijk en in de medische wereld. Iemand die als zwakbegaafd gediagnostiseerd wordt op basis van de DSM-IV (bv. IQ 75), wordt in de onderwijswereld beschouwd als een persoon met een lichte mentale handicap.

  http://www.clb-net.be/caleidoscoop/inhouden/inhouden08/art08_1_04.html,

  Integratie, meedoen, kan alleen als de samenleving ook openstaat voor mensen met een verstandelijke handicap en hun bijdrage serieus neemt.

  http://www.decompaan.nl/

meervoudige handicap

 1. combinatie van een verstandelijke handicap met een andere handicap, bijvoorbeeld een lichamelijke handicap

  Humanitas biedt met verschillende projecten steun en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap.

  http://www.humanitas.nl/jaarverslag/index.html,

psychische handicap

 1. handicap op psychisch gebied; psychische aandoening; psychische stoornis

  Mensen met een psychische handicap zoals bijvoorbeeld een depressie, schizofrenie, angststoornissen of autisme ervaren vaak een hoge drempel om mee te doen in het dagelijks leven.

  www.praatboek.nl/tijdelijk/.../plv/.../persbericht_utrecht_oost.doc

  Deze mensen hebben een lichamelijke, verstandelijke, sociale of psychische handicap die het onmogelijk maakt om zelfstandig een baan te verwerven.

  http://www.felua-groep.nl/html/felua-groep_als_arbeidsontwikk.html,

sociale handicap

 1. handicap waarbij iemand niet goed functioneert in het sociale leven; handicap op sociaal gebied

  De woonvorm is bedoeld voor mensen die door een psychische handicap, veelal in combinatie met een sociale handicap, niet of nog niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

  Meppeler Courant,

visuele handicap

 1. handicap met functieverlies van het zicht, bijvoorbeeld blindheid, slechtziendheid of dyslexie

  Mensen met een visuele handicap hebben vaak moeite met de weinig contrasterende beeldschermen van de geldautomaten of kunnen de toetsen niet lezen.

  Reformatorisch Dagblad,

zintuiglijke handicap

 1. handicap met functieverlies van een van de zintuigen, bijvoorbeeld een handicap van het zicht of van het gehoor

  Synoniem: sensoriële beperking; sensoriële handicap; sensorische beperking; sensorische handicap (specialistisch)

  Meervoudig gehandicapte doven. Dit zijn doven die naast hun doofheid nog een andere handicap hebben. Dat kan een zintuiglijke handicap zijn, zoals bij doof-blinden. Maar het kan ook een lichamelijke handicap zijn, zoals spasticiteit, of een verstandelijke handicap.

  http://www.phd.nl/doof/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


handicap 2.0

factor of omstandigheid die een achterstand bij een prestatie veroorzaakt of die de vlotte voortgang van iets belemmert; belemmering; hindernis; nadeel

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Algemene voorbeelden


"Ik speelde tornooien in Bangkok, Singapore en Thailand en daar was het ook zeer warm. Ik won zelfs tweemaal in Pattaya, maar daar werd wel 's avonds gespeeld. Bovendien is de warmte een handicap voor een agressieve speelster als ik. Ik zal dus wat moeten doseren".

De Standaard,

Het twistpunt is de vraag of Kengo premier blijft, dan wel of hij wordt vervangen door Tshisekedi. Kengo wordt beschouwd als een goed beheerder, maar kampt met de handicap dat hij een mulat is met Rwandees Tutsi-bloed in de aderen. Zowel een deel van het leger als van de publieke opinie in Kinshasa speelt die handicap tegen Kengo uit.

De Standaard,

Het was een mollige, timide vrouw met een ontroerende handicap: ze kon absoluut niet liegen, hoe graag ze dat af en toe ook wilde.

De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een grote handicap
 • de grote handicap
 • de grootste handicap

Janssen van Raay heeft één grote handicap: hem ontbreekt parlementaire ervaring, een van de eisen uit de profielschets.

NRC,

Armoede wordt beschouwd als de ideale voedingsbodem van aids, malaria en tbc, de drie belangrijkste overdraagbare ziekten. Tegelijkertijd zijn ze de grootste handicap voor arme landen om zich uit de poel van ellende te onttrekken.

Sp!ts,

Samen met Wallonië schuilt ook het ongeruste establishment, met daarin enkele kopstukken van de Vlaamse christen-democratie, achter de brede rug van de premier. Het is de grote handicap van de Vlaamse bewindsman.

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


handicap 3.0

(sport)

correctie of voorgift in bepaalde sporten en spelen in de vorm van aanpassingen van een gewicht, afstand, tijd of puntenaantal, waardoor spelers of ploegen van verschillend niveau toch met min of meer gelijke winstkansen tegen elkaar kunnen spelen

Semagram


Een handicap…

is een gift

 • [Functie] dient om spelers of ploegen van verschillend niveau of verschillende sterkte toch min of meer gelijke winstkansen te geven
 • [Tijd] is een correctie van een bepaald resultaat achteraf of is een zogenaamde voorgift die gegeven wordt voor de aanvang van de wedstrijd
 • [Omstandigheid] wordt gegeven in een spel, in een sportwedstrijd of partij
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld een extra gewicht mee te nemen door een lichtere jockey in het paardenrennen, een langere afstand die in een drafkoers afgelegd moet worden door een beter paard, een vooraf gegeven aantal punten aan het minder goede team in een polowedstrijd, een tijdscorrectie in een zeilwedstrijd voor verschillende boottypes, enz.

Algemene voorbeelden


In een aantal sporten maakt men gebruik van een handicap om het verschil tussen bekwame en minder bekwame deelnemers enigszins weg te werken. Deze handicap kan zijn: Negatief: bijvoorbeeld in de paardensport: extra gewicht mee te nemen door lichtere jockeys of een langere afstand af te leggen in de drafsport. Positief: een voorgift op het resultaat, waarbij de minder begaafde speler reeds van bij het begin een voorsprong in punten of tijd krijgt (zeilsport, basketbal ...).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_(sport)

In polowedstrijden krijgt het minder goede team een voorgift van een aantal doelpunten, berekend op basis van het verschil in handicap tussen de teams.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Handicap_(sport)

Tegen het einde van de middag om 17.00 uur was het Jacht Frou-Frou de eerste die de 8 uur beëindigde met een gezeilde afstand van 47,6 mijl, die na toepassing van haar handicap ook als eerste werd geklasseerd met 41,17 mijl.

http://www.kmjc.eu/nl/nl-9.html

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


handicap 3.1

(golf [balsport])

aantal slagen dat een speler gemiddeld meer nodig heeft dan de Professional Average Rating (PAR) van de golfbaan en dat men van zijn score mag aftrekken
Geeft de speelsterkte van een golfer aan: hoe beter de speler, hoe lager de handicap.

Algemene voorbeelden


Een handicap (HC) is de indicatie van de speelsterkte van een golfer en is gerelateerd aan de PAR (Professional Average Result) waarde van de holes. Een professional heeft een HC 0, en als je het GVB hebt gehaald, heb je HC 36. Dus hoe lager je HC hoe beter je kunt golfen.

http://golfersinfo.nl/Uitleg/handicap#1

Combinatiemogelijkheden


met telwoord erachter


 • handicap 10
 • handicap 20

Een speler met handicap 20 doet over 18 holes gemiddeld 92 slagen op een par72-baan. Speelt hij een ronde van 89, dan heeft hij 3 onder zijn handicap gespeeld, netto 69. Door de netto scores van spelers te vergelijken, kan worden bepaald wie gewonnen heeft. Een speler met handicap 30 kan spelen tegen een speler met handicap 10; door handicapverrekening kan toch de speler met handicap 30 winnen, doordat zijn netto score beter is.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Handicap_(golf)

Vier uur per dag speelt hij golf. In die sport heeft Smeets, die handicap 21 heeft, de voor hem noodzakelijke mentale ontspanning gevonden.

Meppeler Courant,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen