hersteltijd


hersteltijd 1.0

hoeveelheid tijd die nodig is om iets te repareren dat defect is of slecht functioneert; tijd om iets te herstellen; tijd die nodig is voor het herstel van iets

Semagram


Een hersteltijd…

is een tijd

 • [Functie] dient om te herstellen, om te repareren
 • [Duur] heeft een duur die afhankelijk is van het soort defect
 • [Object betroffen] heeft betrekking op iets dat defect is of niet goed functioneert

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Software ontwikkelen valt het bedrijf zwaar. Een bug die een bètatester in twee minuten opspoort, kost twee dagen hersteltijd.

  http://www.computable.nl/artikels/archief1/d12oz101.htm,

  Het BINOC-systeem is eigenlijk een diagnosesysteem waarbij mankementen direkt op een videowall worden geprojekteerd [...]. De hersteltijd wordt zo aanzienlijk beperkt.

  De Standaard,

  hersteltijd 2.0

  hoeveelheid tijd die nodig is om te genezen bij ziekte of blessure; tijd die nodig is om van een ziekte of blessure te herstellen; tijd die nodig is voor het herstel van iemand

  Semagram


  Een hersteltijd…

  is een tijd

  • [Functie] dient of is vereist om te herstellen, om te genezen
  • [Duur] heeft een duur die afhankelijk is van de soort van ziekte of blessure
  • [Betrokkene] heeft betrekking op patiënten of mensen met een blessure

   Hoofdsemagram: tijd


   Algemene voorbeelden


   De patiënt belandt in een moeilijk te doorbreken vicieuze cirkel. PTSS was aanvankelijk een typisch syndroom voor militairen die ooit bij gevechten betrokken waren geraakt [...]. Nu stellen artsen de diagnose steeds vaker ook bij gewone burgers [...]. Niet alleen bij slachtoffers van natuurrampen, lichamelijke of seksuele aanvallen, brand, auto-ongelukken of andere ernstige trauma's, maar ook bij mensen die er getuige van waren hoe anderen werden verwond of gedood [...]. Vaak is PTSS chronisch, met een gemiddelde hersteltijd van drie tot vijf jaar. Sinds kort is er wel een geneesmiddel dat voor sommigen soelaas biedt.

   http://home.tiscali.be/be077857/medische/cfs/kranten/11nov2000.htm,

   hersteltijd 3.0

   (sport)

   hoeveelheid tijd die een speler in een wedstrijd krijgt toegewezen voor een korte behandeling van een blessure of om even op krachten te komen en gedurende welke de wedstrijd wordt gestaakt; tijd voor herstel van een wedstrijdspeler

   Semagram


   Een hersteltijd…

   is een tijd

   • [Functie] dient om een wedstrijdblessure kort te behandelen of om een speler weer op krachten te laten komen
   • [Duur] heeft een duur die is vastgelegd in wedstrijdregels of door een scheidsrechter wordt bepaald
   • [Betrokkene] heeft betrekking op wedstrijdspelers

    Hoofdsemagram: tijd


    Algemene voorbeelden


    Wanneer een speler zichzelf blesseert, d.w.z. een blessure oploopt waarbij de tegenstander niet betrokken was zoals beschreven staat in Regel 16.3.1.1, dan zal de scheidsrechter hersteltijd toestaan zoals bepaald staat in Regel 16.3.3.1.

    http://www.vsf.be/spelregels%20squash.pdf

    hersteltijd 4.0

    hoeveelheid tijd die nodig is om uit te rusten na een langere inspanning zoals na een diensttijd, een sportinspanning enz.

    Semagram


    Een hersteltijd…

    is een tijd

    • [Functie] dient om te herstellen, om uit te rusten
    • [Betrokkene] heeft betrekking op personen die een langere inspanning hebben moeten leveren

     Hoofdsemagram: tijd


     Algemene voorbeelden


     Bijna twintig jaar is er in diverse gremia gediscussieerd over een wettelijke regeling van werktijden in de zorgsector. De bedoeling ervan was om een evenwichtige verdeling tussen werklast en hersteltijd te garanderen voor werknemers die op bijzondere tijden (zoals 's nachts) werken.

     NRC,

     'Op basis van de gezondheidscriteria is het onder andere wenselijk,' aldus het korps, 'dat zowel tussen iedere twee gelijksoortige diensten als bij het wisselen van de ene soort dienst naar de andere, tenminste 12 uur aaneengesloten hersteltijd zit.'

     http://www.politiebond.nl/Bondsblad/bondsblad.html,

     Hersteltijd na trainingen. Het supercompensatie-effect treedt op bij: - een extensieve duurtraining van normale duur: na 18 uur; - een extensieve duurtraining van vijf uur en meer: na 72 uur; - een normale duurtraining: na 24 uur; - een intensieve duurtraining: na 48 uur; - een tempoduurtraining: na 48 uur; - een extensieve intervaltraining: na 48 uur; - een normale intervaltraining: na 60 uur; - een intensieve intervaltraining: na 72 uur; - krachttraining: na 60 uur. Dit zijn gemiddelde waarden, waarbij de tijdsduur van het herstel toeneemt naarmate je minder goed getraind bent.

     http://sportartssteunebrink.nl/index.php/inspanningstest/hersteltijd-na-trainingen/,