het paard achter de wagen spannen


het paard achter de wagen spannen 1.0

iets helemaal verkeerd aanpakken

Algemene voorbeelden


Door de warmtepomp wordt geen gas meer gebruikt en een bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de overheid. Maar door diezelfde overheid wordt deze keuze bestraft omdat het elektriciteitsverbruik omhoog is gegaan. Zo wordt het paard achter de wagen gespannen en verduurzaming tegengewerkt.

https://www.vakbladwarmtepompen.nl/opinie/artikel/2019/02/column-het-paard-achter-de-wagen-spannen-1014344?_ga=2.116862726.1844117490.1588355436-1545258030.1578337550,

Er is klaarblijkelijk dringend behoefte aan een ruim debat over de legertaken en over de nieuwe herstructurering die er uit volgt. Nadien kan men beslissen over de grote investeringen. Anders dreigt men het paard achter de wagen te spannen. Want wat zijn we met gemoderniseerde F16's en anti-tankwapens indien we later tot de conclusie komen dat de prioriteiten van defensie dit materiaal niet echt noodzakelijk maken?

De Standaard,

Verbetering van de vervoersveiligheid zoeken in alleen technische voorzieningen, blijft in mijn ogen toch iets hebben van het paard achter de wagen spannen. Moet niet nagelaten worden, begrijp me goed. Doch ik heb de neiging mijn aandacht in eerste instantie te richten op de oorzaak, en niet het gevolg van een/deze aanvaring.

http://www.vaart.nl/forum/1998/stikstof.htm,

Hij zei veel te verwachten van het feit dat jaarrekeningen per 1 januari 2002 en daarmee ook de salarissen van de top openbaar moeten worden. Ook de grotere rol die aandeelhouders krijgen bij de vaststelling van de jaarrekening kan een dempend effect hebben op de inkomensstijging, meent Kok. Kok zei niets te voelen voor een voorstel van GroenLinks een belastingverhoging aan de top van het inkomensgebouw door te voeren. "Dat is het paard achter de wagen spannen", volgens de premier. Hij wees op de negatieve effecten voor de werkgelegenheid en de internationale concurrentiepositie.

NRC,

De liberalisatie van de gasmarkt pakt niet goed uit voor de glasaardbeienteelt. Door de energiearme teeltwijze en de korte piekbelasting van het gasnet, heeft het aardbeienbedrijf een [...] hoge gasprijs. Energiebesparing kan dus tot hogere energiekosten leiden. Raar maar waar! Wordt hiermee niet het paard achter de wagen gespannen?

http://www.aardbeien.net/index2.htm

Den Haag moet uitkijken het paard niet achter de wagen te spannen. In het algemeen dienen bedrijven zich bezig te houden met produktie en verkoop in plaats van met ingewikkelde regelgeving.

Meppeler Courant,

Trekdieren worden, op enkele uitzonderingen na, voor het werk- of voertuig gespannen. "De ossen achter de ploeg spannen" of "de paarden achter de wagen" is dus - ook figuurlijk - averechts te werk gaan.

http://www.mot.be/dutch/proverbs.htm

het paard achter de wagen spannen 2.0

achter de feiten aan lopen; te laat zijn met iets

Algemene voorbeelden


Wallage liet gisteravond in Amsterdam weten het merendeel van deze voorstellen te willen doorzetten. Wachten op de behandeling van het rapport-Buurmeijer noemde hij "het paard achter de wagen spannen".

NRC,