hollen


hollen 1.0

( Gezegd van mensen, viervoetige dieren en sommige loopvogels)
zeer hard lopen; rennen

Algemene voorbeelden


Kinderen met ADHD zijn, vooral op jonge leeftijd, voortdurend in beweging. Ze hollen de hele dag en kunnen nauwelijks op hun plaats blijven zitten.

http://lijfenleven.clickx.be/Public/logopedie/print_n030903_010113-16.asp

Ik herinner mij honderdmaal 'ik mag niet hollen op het schoolplein' en dat je heus geen straf kreeg als je het niet verdiend had.

De man op de Middenweg, Koos van Zomeren,

Het wordt tijd dat we met z'n allen een wereld tot stand brengen waar kinderen krijgen waar ze recht op hebben: een thuis waar ze omringd worden door liefde, warmte en bescherming; ruimte om te kunnen spelen, hollen en klimmen; tijd om te kunnen vertellen wat er op school is gebeurd.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: achter

 • achter een bal hollen

Logisch had Lars gezegd, je hebt immers een miniem aantal kinderen met hartafwijkingen, maar hoeveel hollen er niet achter een bal op straat?

De steenbokskeerkring, Joyce Hanchart,

Voorzetsel: door

 • door de straat hollen

De ene ochtend fluit broeder merel, de andere holt er een lachend schoolmeisje door de straat, en soms staat er een paard voor je deur te zeiken.

De Standaard,

Voorzetsel: in

 • de weilanden in hollen

Ze lieten zich het talud af vallen, holden de weilanden in, doken in de sloten en achter de struiken.

Morgenster, Jaap Scholten,

Voorzetsel: naar

 • naar buiten hollen
 • naar de badkamer hollen

Ze holde naar buiten, verdomme, ze was ook nog de laatste.

De nymfentrein en andere verhalen, Herman Pieter de Boer,

Misselijk hol ik naar de badkamer.

Lucky Star, Luuk Gruwez,

Voorzetsel: op

 • de trappen op hollen

Ze holde de trappen op tot ze de juiste kamer vond.

't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

Voorzetsel: over

 • over het strand hollen

In de verte holde een zwarte hond over het strand, steeds verder van hem vandaan.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

Voorzetsel: uit

 • de kamer uit hollen

Ze holt de kamer uit en neemt op, net op tijd: 'Met Marion Burger.'

De klokkenluider, Tomas Ross,

Voorzetsel: overig

 • achter iets aan hollen
 • de trap af hollen
 • iemand of iets tegemoet hollen

Een kleine witte poedel speelde op de vloer met een hamburger van plastic. Hij holde achter de hamburger aan de gang in, kroop bij terugkomst onder de op de tafel uitgestrekte benen van Teresa's vader door en deponeerde hem op de armleuning van een fauteuil, die schuin naast de sofa stond.

Eten met Emma, Herman Koch,

In de verte zag hij de trams rijden en hij begon ze tegemoet te hollen.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Zonder overgang verandert stilte in dreiging en gejaagd hol ik de trap af.

Liefdesmeer & andere verhalen, Chaja Polak,

met bijwoord


 • hard hollen
 • heen en weer hollen

Ik kijk achterom, in de richting waarin mijn nicht wijst, meen zijn groene legerjack te zien en denk dat hij holt, hard holt om me in te halen, en dan ineens rijd ik tegen een geparkeerde Volkswagen op, buik over het stuur, kop met een smak tegen het autodak en ik val, tjak!

Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

In alle trapportalen van alle huizen werd haastig heen en weer gehold.

NRC,

met substantief inherent object


 • hollen al wat men hollen kan

"Wij moeten naar huis" hijgde ik en ook Hans sprong ineens op, wij gaven elkaar een hand en woordeloos holden wij al wat wij hollen konden de geheimzinnige tuin door en de woonkamer binnen.

De lange geboorte, Lut Ureel,

met ander, nevengeschikt werkwoord


 • hollen en stilstaan

Bij korte stukjes inspanning, zoals hollen en stilstaan wat kleine kinderen veel doen, zijn er geen klachten.

http://www.uzleuven.be/UZroot/content/home/wieiswie/diensten/kindercardiologie/ziektebeelden/

overig


 • het op een hollen zetten

Meteen daarop had een in de verte vermeend of werkelijk wegschietend duinkonijn haar doen opveren en het op een hollen zetten, zodat de bloem onder haar makkelijke wandelschoen was geknakt.

Een valse nicht, Guus Vleugel,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


hollen 1.1

zich onverwijld begeven naar een plaats waar of een persoon bij wie men iets belangrijks verwacht of te doen heeft; onverwijld contact opnemen met iemand

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: naar

 • naar de boekhandel hollen
 • naar de huisarts hollen
 • naar Luxemburg hollen

"De klanten weten niet wat ze eerst moeten doen: naar Luxemburg hollen om hun rekening te sluiten of eerst fiscaal advies inwinnen", zegt elders een jurist.

De Standaard,

Het is niet zo dat alle kinderen tussen de 15 en 19 jaar in Herentals naar de huisarts moeten hollen voor een vaccin.

De Standaard,

Behalve twee hoofdstukken, die destijds weggevallen waren, is er aan De kleine blonde dood niet zo bijster veel toegevoegd: wie het boek al heeft, hoeft niet spoorslags naar de boekhandel te hollen.

De Standaard,

hollen 1.2

aan een hoog tempo, met grote haast zijn bezigheden vervullen; zich haasten

Betekenisbetrekking


generalisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

Algemene voorbeelden


Nooit waren onze dromen vermeteler. Nooit onze verwachtingen hoger gespannen. Wij leefden in een roes die door het schoolgaan en andere dagelijkse verplichtingen nauwelijks doorbroken werd. Wij renden, holden, sjouwden en wisten geen raad met onze overborrelende vitaliteit.

De lange geboorte, Lut Ureel,

Labour meent dan weer dat Cheries ervaringen nauwer aansluiten bij die van de hedendaagse vrouw die elke dag opnieuw moet hollen om de vereisten van een baan te verzoenen met de verwachtingen van haar kinderen.

De Standaard,

Hoewel vuur ook een synoniem kan zijn voor levensenergie is het hier dus een symbool voor vernietigende of verstorende krachten in lichaam en geest. Voor de neiging om te hollen, haasten, gaten de dichten, dingen er door te drukken, enz.

http://home.wxs.nl/~tamo/

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: overig

 • de toekomst tegemoet hollen, van de ene afspraak naar de andere hollen
 • de toekomst tegemoet hollen, van de ene parallelsessie naar de andere hollen
 • de toekomst tegemoet hollen, van het een naar het andere hollen
 • de toekomst tegemoet hollen, van hot naar haar hollen
 • de toekomst tegemoet hollen, van hot naar her hollen

Want dat is een heel belangrijk aspekt, misschien moeilijk te vatten voor Westeuropeanen die almaar sneller de toekomst tegemoet hollen: hun strijd, hun hele leven is gedrenkt in geschiedenis.

De Standaard,

Dat maakt van de ministers geen losbollen, maar het worden soms mensen die onder de druk van hun werk, van de publieke opinie en soms van hun partij van het een naar het andere moeten hollen.

NRC,

Bijna elke week hadden we televisie- en radio-opnamen, interviews met dagbladen en tijdschriften, lezingen kriskras door heel Nederland en België, en het Crossing Border Festival. Het kon gewoon niet op. Het was spannend en ik holde van hot naar haar.

Het land in mij, Naima el Bezaz (ed.),

Maar in de praktijk is het geen sinecure: hollen van de ene parallel-sessie naar de andere, willekeurige etentjes met vaak willekeurige mensen, veel losse flodder-gesprekken in de gangen, en na afloop een sterk fragmentarische indruk van het programma of van de mensen die je (niet) hebt ontmoet.

http://www.abake.nl/bakeliet/Kouwenhoven_ESEM_Noorwe.htm

Ze hollen van de ene afspraak naar de andere.

Haagsche Courant,

met bijwoord


 • hard hollen

Als het gemakkelijker wordt om werk en gezin met elkaar te combineren, worden kinderen en ouders daar samen beter van en dan moeten we misschien iets minder hard hollen.

http://www.agalev.be/programma2003/index.html

met ander, nevengeschikt werkwoord


 • hollen en draven

Moeder moest hollen en draven van de vroege ochtend tot de late avond, en Vader vertrok naar de soos om een kaartje te leggen met zijn vrienden.

Congres in Salzburg, Monda De Munck,

overig


 • zich te pletter hollen

Dat aanbod is uitstekend geschikt voor de actieve tweeverdieners die zich na gedane overuren te pletter moeten hollen om hun gezinswerk gedaan te krijgen.

De Standaard,

hollen 1.3

in een hoog tempo evolueren; in een hoog tempo vooruitgaan; snel vorderen

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

Algemene voorbeelden


Nu zijn blik rustte op de vooroverhellende steile hanenpoten die op het verhaal vooruit leken te hollen in blauwzwarte inkt, was hij weer nuchter, zijn rustige zelf, en las hij zacht, zangerig, langzaam, elk woord zijn volledige glans verlenend: ' Op 7 april jl. heb ik de vrouw van mijn leven ontmoet.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

Ook als het goed afloopt, is dat slecht beleid, want je mag dergelijke risico's gewoon niet nemen. ' Op tijd ophouden Op tijd van ophouden weten lijkt een onmisbare eigenschap voor ceo's die niet al groter groeiend de afgrond in willen hollen.

http://www.intermediair.nl/index.shtml?http://www2.intermediair.nl/artikel.jsp?id=50031,

Zonder een nationaal èn een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid - ook bijvoorbeeld ten aanzien van Afrika - holt men van de ene naar de andere brand.

NRC,

Vaste verbindingen


hollen of stilstaan

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


hollen 2.0

(weinig gebruikt)

het binnenste uit iets weg halen; iets hol maken; iets uithollen

Algemene voorbeelden


't Water holt de harde steen...

Miniaturen, Karel Jonckheere,

Het ging er hem om elke dag minstens 2500 bollen te hollen en het streven was dit aantal elke dag op te voeren naar een nieuw persoonlijk record.

http://www.hetprieeltje.net/verhalenbersee01.html

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen