homofoon


homofoon 1.0

(taalkunde algemeen [wetenschap])

woord dat in uitspraak gelijk is aan een ander woord maar een verschillende schrijfwijze heeft; woord met eenzelfde uitspraak maar een andere spelling

Semagram


Een homofoon…

is een woord

 • [Geluid] klinkt hetzelfde als een ander woord
 • [Onderscheid of tegenstelling] is onderscheiden van een ander gelijkklinkend woord door schrijfwijze

  Algemene voorbeelden


  Anderen noemen dit [...] homofonen: de vormgelijkheid bestaat alleen in de uitspraak (voor het gehoor); de woorden worden verschillend gespeld [...]. Homofonen: baadt/baat; bereiden/berijden; gelach/gelag; hard/hart; eis/ijs; jou/jouw; lach/lag; mail/meel; nauw/nou; paard/paart; peiler/pijler; pond/pont; reizen/rijzen; steil/stijl; wei/wij; weide/wijde; zei/zij.

  https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/homoniem

  Homofonen zijn woorden met dezelfde klankopbouw maar met een verschillende schrijfwijze: bijvoorbeeld rouw en rauw of slap en slab. Homografen zijn woorden met dezelfde schrijfwijze maar met een verschillende uitspraak (door klemtoonverschil): bijvoorbeeld bedelen of kantelen.

  http://www.lesintaal.nl/documents/doc_32981.htm

  Schrijfwijze: Zelfde; Uitspraak: Zelfde; Betekenis: Verschillend --> homoniemen. Schrijfwijze: Verschillend; Uitspraak: Zelfde; Betekenis: Verschillend --> homofonen. Schrijfwijze: Zelfde; Uitspraak: Verschillend; Betekenis: Verschillend --> homografen.

  http://assodem.weebly.com/uploads/1/9/1/3/19139703/microteaching_ned_homoniemen.pdf,

  Dit experiment laat zien dat spelfouten tegen vervoegde werkwoordvormen in de onvoltooid tegenwoordige tijd het gevolg zijn van factoren die terug te voeren zijn tot diverse types oorzaken: - activatie van spellingvormen in het mentale lexicon […] - andere storingsbronnen. De vaststelling dat de relatieve frequentie van homofonen het foutrisico bepaalt, is een demonstratie van de betrokkenheid van het mentale lexicon.

  www.klasse.be/archieven/extra/Tekst/ 2000-09-01/werkwoordspelling.doc,

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • homoniemen en homofonen
  • homofonen en homografen

  Het subtiele spel van homoniemen (Miss/miss) en homofonen (tail/tale; flour/flower), de vele nieuwe woorden die Carroll verzint (bryllig, slithy) en de parodiërende referenties aan bekende Engelse rijmpjes bezorgden het boek het label 'onvertaalbaar'.

  http://books.google.nl/books?id=cMS7VhwlfMcC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=%22bezorgden+het+boek+het+label%22&source=bl&ots=e-BeX3oJlZ&sig=w2Ow9qyjHonSi_JpGnCEg2LIP6g&hl=nl&sa=X&ei=7UndUp-AK5CA7QaOzoGoBg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=%22bezorgden%20het%20boek%20het%20label%22&f=false,

  Surface dyslexia: Bij deze vorm van alexie wordt de orthografische kennis van specifieke woorden, zoals homofonen en homografen getraind. Homofonen zijn woorden die hetzelfde klinken maar een verschillende betekenis hebben, zoals bv wij (personen) en wei (verblijfplaats voor dieren). Homografen zijn woorden die gelijk gespeld worden, maar een verschillende betekenis hebben, zoals bv. bank (financiële instelling) en bank (zitplaats).

  http://books.google.nl/books?id=5j8GVDrzN9oC&pg=PA63&lpg=PA63&dq=%22homofonen+en+homografen%22&source=bl&ots=QSQ18rRirX&sig=aEkrfn3tTrKwA9Y70DyYAamqt4I&hl=nl&sa=X&ei=wFzeUtOSBIiAhQexloCICw&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onepage&q=%22homofonen%20en%20homografen%22&f=false,

  homofoon 2.0

  (muziektheorie [muziek])

  met één stem als melodie; eenstemmig

  Algemene voorbeelden


  In de opbouw van een compositie zetten ze meestal imitatorisch in en vormen overwegend een continu gebeuren van contrapuntisch en imitatorisch lijnenspel [...]. Fijnzinnig wordt het contrapunt soms afgewisseld met homofone passages bij de minder bekende Loyset Compère.

  http://www.sakozeeland.nl/pages/content/extra/vlaamse.html

  Naar melodie schept hij, in zijn instrumentale werk, een zichzelf verjongende zinsbouw, uitgaande van een beknopte melodische hoofdgedachte, die door steeds nieuwe omspelingen en verruiming van intervallen wordt voortgestuwd, terwijl hij in de liedkunst van versierende naar declamatorische zangstijl evolueert. De harmonisatie en orkestratie zijn van een evenwichtige, nooit vermoeiende plastiek, soms met expressieve functie. De stemvoering is grotendeels homofoon.

  http://www.schubert.nl/start.htm

  'De muziek is van iedereen. Ze nemen haar van elkaar over, al generaties lang. Die man daar met het rode sikje komt uit Gainsbridge. Daar spelen ze afwisselend polyfone en homofone passages. Net treinen die een tijdje gelijk op rijden en dan uit elkaar gaan. Hoor je wel?'

  Buiten is het maandag, J. Bernlef,

  homofoon 3.0

  (taalkunde algemeen [wetenschap])

  in uitspraak gelijk aan een ander woord maar in schrijfwijze daarvan verschillend

  Algemene voorbeelden


  Uitgangspunt van ons onderzoek was de vaststelling dat erg veel fouten worden gemaakt tegen werkwoordvormen die een homofone tegenhanger binnen hetzelfde werkwoordelijke paradigma hebben (bv. antwoord-antwoordt, gelooft-geloofd).

  www.klasse.be/archieven/extra/Tekst/ 2000-09-01/werkwoordspelling.doc,

  Homofoon zijn woorden die hetzelfde klinken, maar die je niet hetzelfde schrijft. B.v. kou – kauw; lijden – leiden; nog – noch; speld – spelt.

  http://www.slideshare.net/wereldbol/homofonen,