hondenbezitter


hondenbezitter 1.0

iemand die een hond of meerdere honden bezit en daarvoor zorgt; bezitter van een of meer honden; hondeneigenaar; baas van een of meer honden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een hondenbezitter…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] bezit een hond of meerdere honden; heeft zijn hond of honden meestal als gezelschapsdier, maar soms ook als waakhond, als hulphond, voor de jacht of voor zijn beroep
 • [Deskundigheid of vaardigheid] kan vaak goed met zijn hond of honden omgaan en volgt daar soms ook een cursus voor
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] draagt verantwoordelijkheid voor de hond of honden, moet zorgen dat die geen overlast geeft (zoals te hard blaffen, bijten of poepen op de stoep) en betaalt in Nederland en België extra belasting, de hondenbelasting
 • [Activiteit of handeling] laat zijn hond of honden uit, geeft zijn hond of honden te eten, aait en speelt met zijn hond of honden
 • [Beweging] loopt vaak met zijn hond of honden
 • [Bezitter of eigenaar] heeft één of meerdere honden
 • [Instrument] heeft een riem voor de hond
 • [Object betroffen] zorgt voor zijn hond

Algemene voorbeelden


Daarbij gaat het om geluidshinder (hinderlijk geblaf), om vervuiling van de stad door hondenuitwerpselen, maar ook om agressief gedrag van honden. De kern van deze problematiek ligt soms bij de hond, maar zal meestal bij zijn "baas" moeten worden gezocht. De onderhavige bepaling is erop gericht de hondenbezitter op zijn primaire verantwoordelijkheid aan te spreken. Niet de politie, maar degene die de hond onder zijn hoede heeft, dient er voor te zorgen dat anderen zo min mogelijk last van die hond ondervinden.

http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

Het lopen viel toch tegen. Ze probeerde even de middenweg, maar de paar auto's die er hadden gereden, hadden met hun banden de sneeuw alleen aanzienlijk gladder gemaakt. En natuurlijk niemand op straat. Zelfs geen hondebezitter. Was het dan al zo laat? Ze probeerde al lopend op haar horloge te kijken.

Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

Op de 63ste dag van de betogingen in Belgrado tegen het bewind van president Slobodan Milosevic tartten de hondenbezitters het betoogverbod. Baasjes en bazinnen lieten in het centrum van de stad honderden honden van alle soorten en rassen uit.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • zijn dier aan de lijn houden
 • hun viervoeter aan de lijn houden

De gemeente Hengelo heeft terecht beslist dat de eigenaar van een herdershond, net als andere hondenbezitters in de stad, zijn dier aan de lijn moet houden.

http://www.dierenambulancerotterdam.nl/nieuws/20010621_02.html,

Hondenbezitters houden hun viervoeter al uit eigen beweging aan de lijn om te voorkomen dat de schapen opgejaagd worden.

De Standaard,

 • de drollen opruimen
 • poep opruimen
 • de uitwerpselen opruimen

En het feit dat bijna geen enkele hondenbezitter de drollen opruimt is nu net de reden waarom de gemeente Beesel het hondentoilet gaat verwijderen.

De Limburger,

Nog steeds heb ik moeite met de mentaliteit van hondenbezitters die het vertikken poep van de eigen hond op te ruimen zoals in Zweden.

http://www.slutzky.nl/artik.htm

De reacties varieerden van de wens meer hondetoiletten aan te leggen, de hondebelasting weer in te voeren tot en met de verzuchting 'zonde van het geld' en laat de hondebezitters de uitwerpselen van hun dieren met een schepje opruimen.

Meppeler Courant,

Hier hoeven de hondenbezitters de uitwerpselen niet op te ruimen.

Meppeler Courant,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen