hoogtijd


hoogtijd 1.0

(religie en levensbeschouwing [religie])

periode of dag waarin een belangrijk godsdienstig feest wordt gevierd; periode met een religieus feest; feestelijke tijd in een godsdienst

Semagram


Een hoogtijd…

is een tijd

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een religieus feest

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  De hele Schrift is doortrokken van de feesten die God heeft ingesteld, zoals zij ook doortrokken is van Hem in Wie alle feesten hun vervulling vinden: Jezus de Messias. Het zijn hoogtijden voor Hem. Dit boek behandelt: Sabbat; Vasten; Poerim; Chanoekkah; Pesach (Pasen); Matsot (Ongezuurde Broden); de eerstelingsfeesten (Bikkoerim en Sjavoe'ot); zomer- en herfsthoogtijden, Rosj haSjanah (Nieuwjaar); Jom haKippoerim (Grote Verzoendag); Soekkot (Loofhutten) en de winterfeesten (Chanoekkah en Poerim).

  http://www.kameel.nl/producten/boeken/kerk-en-samenleving/israel/hoogtijden-voor-hem:9789063533571,

  De zeven hoogtijden, van Pasen tot Loofhutten, zijn helemaal niet in de eerste plaats joodse - en natuurlijk nog minder 'christelijke' - feesten. De Here God zegt: 'De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.' Het gaat allereerst om het tijdloos-Goddelijke dat in de feesten tot uitdrukking wordt gebracht en dat in Jezus de Messias zijn vervulling heeft gevonden.

  http://www.kameel.nl/producten/boeken/kerk-en-samenleving/israel/hoogtijden-voor-hem:9789063533571,

  Elke religie heeft zijn feesten, vierdagen of hoogtijden.

  http://www.pentahof.nl/Brochures/324-feestenJahweh.pdf

  Pasen (Eng. Easter, Du. Ostern) is een hoogtijd in de christenheid waarin de opstanding van Jezus Christus wordt herdacht. In Nederland en België omvat Pasen twee feestdagen.

  http://www.christipedia.nl/Artikelen/P/Pasen_(chr.),

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  hoogtijd 2.0

  periode waarin iets als het meest succesrijk geldt in enig opzicht of gepaard gaat met zijn grootste ontwikkeling of invloed; meest succesvolle periode voor iets; bloeitijd

  Semagram


  Een hoogtijd…

  is een tijd

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met het grootste succes, de grootste schaalvergroting of expansie, de grootste invloed, het meeste aanzien enz.
  • [Object betroffen] heeft betrekking op de ontwikkeling van iets

   Hoofdsemagram: tijd


   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   • de hoogtijd van de Griekse beschaving
   • de hoogtijd van het modernisme
   • de hoogtijden van de Italiaanse cinema

   De natuur is meedogenloos, de machtigen zijn het en dus is hij het zelf ook. Dat is de moraal van een primitief bestaan die ook de Homerische helden nog belijden. Voor de deugd van het juiste midden, dat in de hoogtijd van de Griekse beschaving zo'n belangrijke rol zal spelen, is het dan nog te vroeg.

   NRC,

   "In de hoogtijd van het modernisme is de revolte, de woede, de vernietigingsdrift altijd onmiskenbaar aanwezig." "De twintigste eeuw begon met een Duitse poging om Europa te herstructureren [...]. In deze eeuw zijn alle waarheden en vastigheden van voor 1914 vernietigd. Het resultaat van die eeuw van cultureel en militair geweld is de postmoderne ruïne van vandaag, waarin een nihilistisch cynisme regeert."

   De Standaard,

   Het eindpunt van het boek "The Art of the Italian Film Poster" ligt aan het einde van de jaren zestig. De hoogtijden van de Italiaanse cinema zijn dan al enige tijd achter ons en de zegetocht van grootse Hollywood-producties is een feit.

   http://www.cadoc.nl/cadoc.php?artikel=1494,