hoop


A - verlangen

hoop 1.0

verlangen dat iets werkelijkheid zal worden

Semagram


Hoop…

is een gesteldheid

 • [Functie] geeft vaak kracht om verder te gaan
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is de wens dat iets werkelijkheid wordt
 • [Handelende persoon] wordt gekoesterd door personen
 • [Object betroffen] is een gesteldheid van de geest of het gemoed
 • [Onstoffelijke inhoud] is vaak iets positiefs dat men wenst; is soms iets negatiefs dat men wenst

Algemene voorbeelden


Een nadeel van een positief zelfbeeld is dat je jezelf overschat. Bijvoorbeeld een onderneming beginnnen die mislukt. Een voordeel is dat het positieve zelfbeeld bij negatieve gebeurtenissen zorgt voor hoop en voor het gevoel de situatie aan te kunnen.

http://home.wanadoo.nl/nijhofflaan/media/ou_info/Socialepsychologie.pdf

De hopende christen zit altijd op het puntje van zijn stoel. Want hoop is geen luie strandzetel, maar Gods schopstoel die ons verder jaagt.

http://www.nouwen.org/nl/index.htm,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • gloren
 • er leven
 • vervliegen
 • er zijn

Terwijl er voor KPN reden tot zorg is, gloort er hoop voor beleggers.

NRC,

Er leeft bovendien hoop dat de Duitse Bundesbank haar tarieven nog wat laat zakken.

De Standaard,

Voor vele mensen, ook binnen de christelijke traditie, die hun heil zochten in de sociale aktie [...], in de wereldwinkel, enz... is de tijd van actievoeren voorbij en de hoop op een betere wereld vervlogen.

http://users.skynet.be/wtm/tek2.htm,

Er is hoop voor de wereld, ook in de 21e eeuw.

http://www.elim.nl/ned/platform.htm

als object bij een werkwoord


 • hoop bieden
 • hoop geven
 • hoop hebben
 • hoop houden
 • hoop koesteren
 • hoop krijgen
 • de hoop opgeven
 • zijn hoop stellen in
 • zijn hoop stellen op
 • de hoop uitspreken dat
 • de hoop uitspreken op
 • zijn hoop vestigen op
 • de hoop voeden
 • hoop wekken

Vorige week volgde een nipte nederlaag tegen Graspiepers; de resultaten bieden hoop voor de toekomst.

Meppeler Courant,

'Het geeft ons goeie hoop', aldus ploegleider Lefevere gisteren.

De Standaard,

Ik had geen hoop meer, maar wel het nodige geduld.

In liefdes naam, Greta Seghers,

Over zijn rentree op het voetbalveld kon Van Basten, al een jaar nauwelijks in actie geweest, weinig zeggen. 'Ik houd hoop.'

Meppeler Courant,

Ik koester de vurige hoop dat Hetty voorlopig niet doodgaat.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

Ik kreeg weer hoop en dus bleef ik wachten.

Het verrotte leven van Floortje Bloem, Yvonne Keuls,

Ik heb de hoop opgegeven ooit nog een klaar beeld van zijn persoonlijkheid te kunnen krijgen.

Het onvermogen, Giovanni Peirs,

De onderneming stelt haar hoop in een rendabele uitbating van naburige kleine olievelden via het Heather-platform.

De Standaard,

Het plan van Schouppe voorziet niet of nauwelijks in een uitbreiding van de dienstverlening. Hij verwacht geen toename van het binnenlands reizigersverkeer. Terwijl de belastingbetaler zijn hoop stelt op de spoorwegen om te ontsnappen uit het dichtslibbende autoverkeer.

De Standaard,

In het rituaal wordt het nieuwe werkjaar officieel geopend en wordt de hoop uitgesproken op een vruchtbaar jaar in goede samenwerking tussen de broeders onderling.

http://www.vrijmetselarij-groningen.nl/algemeen/vrijmetselarij.htm

Hij had steeds de hoop uitgesproken dat voor zijn bezoek aan Ierland een datum voor onderhandelingen zou worden bekendgemaakt.

De Standaard,

Ze hebben nu hun hoop gevestigd op de rechter.

Reformatorisch Dagblad,

Dit soort van verhalen die de hoop voeden en de vrees voor een nieuwe overheersing door Rusland helpen bedwingen, hoort men vaker.

De Standaard,

Pipeleers zegt met nadruk dat met de experimenten de genezing van suikerziekte niet voor de deur staat. "Ik wil geen valse hoop wekken. Er zijn zo veel suikerzieken in dit land en we kunnen ze ook met deze nieuwe techniek niet genezen."

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • goede hoop
 • grote hoop
 • ijdele hoop
 • iemands laatste hoop
 • nieuwe hoop
 • stille hoop
 • vage hoop
 • valse hoop
 • vol hoop
 • vrome hoop
 • vurige hoop

Maar er is goede hoop dat de branche dit jaar herstelt.

Sp!ts,

Zijn grote hoop is gevestigd op de religieuze dialoog omdat ze de multiculturele wereld mee kan schragen en dragen.

De Standaard,

Zo ontstond de ijdele hoop dat de minister en de regering tot inkeer zouden komen.

De Standaard,

Goetzke had als speler de top niet bereikt en verloor de laatste hoop daarop na een schouderoperatie.

NRC,

Maar dit project biedt nieuwe hoop op vervulling van onze wensen.

Meppeler Courant,

De vrouw en haar man koesteren de stille hoop dat het toch goed zal komen.

http://www.planet.nl/planet/show/id=75082/contentid=423081/sc=43fe85,

Zij kunnen niet meer dan een vage hoop koesteren dat uiteindelijk de aristocratie tegen de Opperhoutvester zal opstaan.

NRC,

Valse hoop op beterschap zal de ander afhouden van datgene wat er werkelijk aan de hand is.

http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

De aanbieders van digitale televisie zijn vol hoop over het succes bij het publiek, maar blijven op hun hoede.

De Standaard,

Wij willen deze rubriek in de kersttijd dan ook besluiten met de vrome hoop dat zowel de fiskale ambtenaren als de belastingplichtigen van enige redelijkheid blijk mogen geven.

De Standaard,

Ik koester de vurige hoop dat Hetty voorlopig niet doodgaat.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • hernieuwde hoop

De obligatiekoersen stegen [...] door hernieuwde hoop op renteverlagingen en doordat de nieuwe vijfjarige lening zeer goed werd ontvangen door de markt.

NRC,

met voorzetselgroep


 • hoop op iets
 • de hoop van iemand
 • hoop voor iemand
 • hoop voor de toekomst

Ze koesterde zelfs nog hoop op een verzoening.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

Alle hoop van de mensen in het land is nu op de ex-koning gevestigd.

http://oud.refdag.nl/bui/010713bui02.html,

Volgens haar biedt de nieuwe methode goede hoop voor ernstige stotteraars.

De Standaard,

Je merkt echter wel dat de ploeg week na week beter gaat spelen en dat geeft hoop voor de toekomst.

http://www.tigers.nl/

in voorzetselgroep


 • in de hoop (om) te
 • in de hoop dat
 • met de hoop dat
 • met de hoop op
 • met de hoop (om) te
 • tussen hoop en vrees
 • tussen hoop en wanhoop
 • een teken van hoop
 • zonder (enige, veel) hoop (op)

Roswita's vader trakteerde royaal in de kantine, in de hoop ooit burgemeester te worden.

Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

En af en toe keek ik over mijn schouder in de hoop dat hij er nog was.

Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

Alle burgers dragen deze gedachte met de hoop dat de komende generaties bespaard mag blijven, wat onze voorouders in een door oorlogen verscheurd Europa aan leed en nood hebben geleden.

Meppeler Courant,

Zij werkten een serie wedstrijden af in Europa met de hoop om bij een club aan de slag te kunnen.

http://www.net-profile.com/pzdharm.html

De Nederlandse bedevaartgangers bezoeken Lourdes niet meer met de hoop op een mirakel. Zij worden 'beter' van de religieuze sfeer in Lourdes.

Algemeen Dagblad,

Nà een diagnose komt men los van het energievretende geslinger tussen hoop en vrees.

http://perswww.kuleuven.ac.be/~pb617300/

Hoop/wanhoop: indien bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen positiever zijn/worden dan men had durven hopen, het ziekteproces minder progressief is dan men had voorzien of er een tijdelijke verbetering van de situatie optreedt, kan het zijn dat zowel de patiënt als de mantelzorger heen en weer geslingerd worden tussen hoop en wanhoop.

http://www.mantelzorg.net/

Die duizenden actieve jongeren die nu op straat komen voor een andere globalisering, zijn een teken van hoop.

http://www.agalev.be/code/nl/page.cfm?id_page=1296,

Want juist een leven met niets meer te verliezen en zonder enige hoop is vaak intens lijden.

http://www.clientenbond.nl/bulletin/b98_4/zelfbeschadiging.html

met substantief ervoor


 • een beetje hoop
 • een greintje hoop
 • een restje hoop
 • een sprankel hoop
 • een sprankeltje hoop
 • een sprankje hoop
 • een straaltje hoop
 • een vonkje hoop

Er straalt altijd wel een beetje hoop uit, ook al beeldt het droefenis en herdenken uit.

http://www.nihs.nl/nihs/nieuws_pub/hakehilla/index.html,

Je zou er je laatste greintje hoop op een goed resultaat bij verliezen.

De Standaard,

Even voor vier uur wordt het laatste restje hoop van de getrouwen de grond in geboord.

http://www.vierdaagsenijmegen.nl/

Een sprankel hoop op toekomst.

De achterkant van de aarde, Karel Osstyn,

Een sprankeltje hoop nestelde zich in mijn ontreddering, eens gesmolten, zou de sneeuw, die de whisky had opgeslorpt, een bedwelmend aroma bezitten.

Wellustig knallen de kampernoelies, Marc Mommaerts,

Een sprankje hoop aan de horizon van alle doodzieke mensen die wachten op een donor?

http://www.nshd.nl/Informatief/index.html,

Een aarzelend herstel in de pc-afdeling in de voorbije maanden bood een straaltje hoop.

De Standaard,

'Verveel jij je nooit,' zei ze toen, en ik meende vreemd genoeg een vonkje hoop te horen.

De meidenziekte, Tom Pauka,

met telwoord ervoor


 • veel hoop
 • weinig hoop

Veel hoop op een vreedzame oplossing had hij niet, daarvoor had hij al teveel wapens horen doorladen.

Ritueel des doods, Willem Zebregs,

Er bestaat weinig hoop dat er nog overlevenden uit het puin worden gehaald.

NRC,

met dat-zin


Ik koester trouwens de hoop dat er nog mensen bestaan die niet geheel en al verteerd zijn door angst en leugens en ook niet aangestoken door hoogmoed en haat.

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

Telkens opnieuw zet hij in, in de hoop dat zijn kansen eindelijk zullen keren, maar het enige resultaat is almaar steigende schulden die hij niet kan afbetalen.

NRC,

met bezittelijk voornaamwoord


 • mijn hoop
 • haar hoop
 • zijn hoop
 • onze hoop
 • hun hoop

Ik vestig mijn hoop op het proces van loutering.

NRC,

Haar hoop was bewaarheid, haar trouw beloond: haar idool was in ere hersteld.

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

Uit gebrek aan beter heeft de bedrijfstak zijn hoop gevestigd op herhaling van oude successen.

http://www.thomese.nl/narcistische.htm,

Onze hoop is groot, want wij denken dat zijn komst een heel goede zaak zou zijn.

De Standaard,

Ze hebben nu hun hoop gevestigd op de rechter.

Reformatorisch Dagblad,

met onbepaald voornaamwoord


 • alle hoop
 • elke hoop
 • enige hoop
 • iedere hoop
 • wat hoop

Hij had alle hoop op succes eigenlijk al opgegeven toen de oorlog uitbrak.

NRC,

Zij kon elke hoop op een huwelijksaanzoek nu vergeten.

Het land in mij, Naima el Bezaz (ed.),

Voor de obligatiehouders DAF gloort intussen toch enige hoop.

NRC,

Wanhoop is precies wat het is, het is het volkomen werkelijk en terecht ontberen van iedere hoop.

http://www.boeken.net/wbnliterair/index.asp

Vrijwel iedere patiënt zal nog wat hoop op beterschap blijven houden.

http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

met ander, nevengeschikt substantief


 • hoop en angst
 • hoop en geloof
 • hoop en liefde
 • hoop en verdriet
 • hoop en verlangen
 • hoop en vertrouwen
 • hoop en verwachting
 • hoop en vrees
 • hoop en wanhoop

Want die waarde wordt volgens Brandes meer bepaald door hoop en angst dan door feitelijke informatie.

NRC,

'Hoop, geloof en liefde,' zegt hij, 'meer is er niet, maar je zult het ook nooit krijgen.'

De langverwachte, Abdelkader Benali,

En in zijn hart zijn geloof, hoop en liefde tot één knoop verstrengeld.

http://www.nouwen.org/nl/index.htm,

Een doek van Vermeer duidt op Hollands welvaart, op hoop en verdriet en weet ik al niet wat.

NRC,

De liefde werd op veel manieren bezongen, smekend en smachtend, vol hoop en verlangen, maar ook met een intens verdriet over een geliefd persoon.

Meppeler Courant,

En toch predikt het evangelie niets dan hoop en vertrouwen.

http://www.nouwen.org/nl/index.htm,

Bij het waterzuiveringsschap leeft sterk de hoop en verwachting dat er dan niets meer te ruiken is.

Meppeler Courant,

Dit seizoen zweeft de kernploeg tussen hoop en vrees.

NRC,

Het natuurlijke gevecht tussen hoop en wanhoop, zin en waanzin, waar iedere verliefde mee moet kampen.

Maura of de zeven magen der eenzaamheid, Dimitri Leue,

overig


 • geen hoop

Nadat we dat hadden gelezen, koesterden we geen hoop meer.

De Standaard,

Vaste verbindingen


iemand alle hoop ontnemen


  Zie: iemand alle hoop ontnemen

geloof, hoop en liefde


  Zie: geloof, hoop en liefde

op hoop van zegen


  Zie: op hoop van zegen

alle hoop laten varen


  Zie: alle hoop laten varen

Spreekwoorden


december zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen


  Zie: december zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen

hoop doet leven


  Zie: hoop doet leven

zolang er leven is, is er hoop


  Zie: zolang er leven is, is er hoop

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als deel van een samenstellende afleiding


hoop 1.1

diegene of datgene waarop men hoopt; toeverlaat

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


'Christus is onze hoop' (I Tim. 1,1).

http://www.latijnseliturgie.nl/

Vaste verbindingen


iemands hoop in bange dagen


  Zie: iemands hoop in bange dagen

B - opeenhoping

hoop 1.0

opeenhoping van voorwerpen of van een stof; berg

Semagram


Een hoop…

is een hoeveelheid

 • [Samenstelling] bestaat uit voorwerpen, bijvoorbeeld stenen, kleren, rommel, of uit een stof, bijvoorbeeld zand
 • [Ontstaan] ontstaat doordat voorwerpen op elkaar geworpen of gelegd worden, of door het uitstorten van een stof
 • [Ordening of volgorde] is ongeordend; is niet netjes opgestapeld

  Algemene voorbeelden


  Gevallen bladeren zijn in een hoek van de tuinen op een hoop geveegd.

  De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

  Ook toen hij regenwormen opwoelde uit de hoop teelaarde in de tuin en daarna de visbak op zijn fiets riemde en de hengel in de zeildoekse koker gespte, had hij alles nog onder controle.

  Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

  Twee avonden in de week gooide Paula de kleren op een hoop, schoof de overige rommel onder het bed en gaf haar oude klanten een gezichtsbehandeling voor de helft van de prijs die Salon Papillon berekende.

  De gelukkige, Mensje van Keulen,

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • op een hoop
  • op een hoop gooien
  • op een hoop vegen

  Het garderobepersoneel had om onduidelijke redenen de jassen buiten op een hoop gegooid.

  De Standaard,

  Gevallen bladeren zijn in een hoek van de tuinen op een hoop geveegd.

  De jongen die alles goed wou denken, Ben Faccini,

  Toen ik tenslotte op de hoop stenen terecht kwam brak ik ook slechts twee wervels.

  http://home.pi.be/~dh608496/moppen2/ziektes.htm

  met substantief erachter


  • een hoop rommel
  • een hoop stenen
  • een hoop schroot
  • een hoop stront
  • een hoop zand

  Tussen een hoop rommel staan daar wel een paar oude sofa's.

  Gras, Clem Schouwenaars,

  Die reusachtige hoop stenen ligt hier nu al sinds de kerk in elkaar is gestort.

  Het onvermogen, Giovanni Peirs,

  Hij had een hoop schroot achtergelaten.

  Leven op het lemmet, Renee Van Hekken,

  Hij vertelde niet dat hij naar de doodzieke colobusaap in quarantaine was gegaan, dat hij had gewacht tot de lijzige verzorger een eind weg was, dat hij met een plastic zak om zijn hand een hoop stront uit het hok had gegrist.

  Franklin, Thomas Lieske,

  De wind voert nog meer zand aan en zo ontstaat een grote hoop zand: een duin.

  http://www.lannoo.be/oscar/htm_nl/TTB_01_01.htm

  Vaste verbindingen


  alles op een hoop gooien


   Zie: alles op een hoop gooien

  alles op een hoop vegen


   Zie: alles op een hoop vegen

  de duivel kakt altijd op een grote hoop


   Zie: de duivel kakt altijd op een grote hoop

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • hoopje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  hoop 2.0

  heel veel

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Een hoop…

  is een hoeveelheid

  • [Aantal of hoeveelheid] is heel veel

   Algemene voorbeelden


   Ja, ik heb een hoop te doen. Na de koffie ga ik weg.

   De val, Marga Minco,

   Hoewel het niet altijd rozengeur en maneschijn is, bevalt het werk me uitstekend. Ik kan nog steeds een hoop leren.

   http://www.pompestichting.nl/kliniek.htm

   Combinatiemogelijkheden


   met substantief erachter


   • een hoop dingen
   • een hoop ellende
   • een hoop gedoe
   • een hoop geld
   • een hoop mensen
   • een hoop rommel
   • een hoop tijd
   • een hoop werk

   Gek maar vandaag heb ik geen duikfles gezien en toch een hele hoop dingen bijgeleerd!

   http://www.swnautica.be/duiken/Duikcursus/D1content.htm

   Hardop praten over die tegenstellingen kon je een hoop ellende bezorgen.

   Een studie van de hand; Op reis in Noord-Cyprus, Maryse Vincken,

   Er is nog een hoop gedoe met mijn creditcard die niet werkt.

   Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

   In de stad heb je een hoop geld nodig.

   NRC,

   Ik ken een hoop mensen, die een workshop of seminar doen en een nieuwe "jas" van overtuigingen aan hun leven toevoegen.

   http://www.avatar.nl/nederlands/watmain.html

   Is het erg dat de televisie een hoop rommel vertoont?

   Cultuur is oorlog, Leo De Haes,

   Naar verwachting kan dat een hoop tijd in beslag nemen.

   NRC,

   Maar je hebt als onderwijzer wel een hoop werk, vooral de laatste jaren.

   Meppeler Courant,

   Vaste verbindingen


   bij hopen


    Zie: bij hopen

   hoop en al


    Zie: hoop en al

   met hopen


    Zie: met hopen

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • sterrenhoop

   hoop 3.0

   grote groep mensen; menigte
   In een aantal verbindingen.

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen1.0 : 3.0

   Semagram


   Een hoop…

   is een groep

   • [Leden] is een groep mensen

    Vaste verbindingen


    de grote hoop


     Zie: de grote hoop

    te hoop lopen


     Zie: te hoop lopen

    te hoop lopen tegen iets


     Zie: te hoop lopen tegen iets