houdverbod


houdverbod 1.0

verbod op het houden van dieren, opgelegd aan iemand die een dier of dieren heeft mishandeld of aan een houder van een potentieel gevaarlijk dier, met name een vechthond

Semagram


Een houdverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient om mishandeling van dieren tegen te gaan; dient in het geval van bepaalde hondenrassen ook om mogelijk letsel bij mensen te voorkomen
 • [Betrokkene] wordt opgelegd door de rechter of de overheid
 • [Bezitter of eigenaar] wordt opgelegd aan de bezitter van dieren, met name aan personen die dieren mishandeld hebben of aan houders van potentieel gevaarlijke dieren, met name van vechthonden

  Hoofdsemagram: verbod


  Algemene voorbeelden


  Het houdverbod houdt in dat het voor personen verboden is om gedurende een vastgestelde periode dieren te houden. Indien zij deze bijzondere voorwaarde overtreden, kan alsnog worden overgegaan tot het (deels) uitvoeren van de voorwaardelijk opgelegde straf.

  https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2587-het-houden-van-dieren-als-bijzondere-voorwaarde.aspx,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • gelden
  • er komen

  In Nederland geldt al een fok- en houdverbod van pitbulls, met uitzondering van onvruchtbare en gemuilkorfde exemplaren.

  De Telegraaf,

  Om te voorkomen dat er een houd- en fokverbod zou komen voor rottweilers ontwikkelde de Raad van Beheer vorig jaar samen met de rasverenigingen een speciaal fokreglement.

  De Telegraaf,

  als object bij een werkwoord


  • iemand een houdverbod geven
  • het houdverbod opleggen (aan iemand)
  • houdverboden uitdelen
  • een houdverbod vorderen

  Het kabinet wil dierenleed tegengaan door daders van dierenmishandeling een houdverbod van maximaal tien jaar te geven. Dit staat in het wetsvoorstel van de ministers Ferd Grappengaus van Justitie en Veiligheid en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

  de Volkskrant,

  Het houdverbod kan nu alleen worden opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke straf. In de praktijk kan dit betekenen dat een veroordeelde na het uitzitten van zijn straf opnieuw dieren gaat houden.

  de Volkskrant,

  De straffen voor dierenbeulen gaan omhoog. Mensen die een dier mishandelen, kunnen straks een verbod van 10 jaar krijgen op het houden van een huisdier. Op deze manier wil de overheid voorkomen dat dierenbeulen nog een keer in de fout gaan. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zal het plan morgen, op Dierendag, aankondigen. Met het voorstel van de nieuwe wet kunnen rechters altijd zo'n 'houdverbod' opleggen aan dierenmishandelaars.

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4438356/dierenbeul-mag-straks-10-jaar-geen-beesten-houden,

  In het antwoord op schriftelijke vragen van de leden Van Gerven (SP) en Schouw (D66) over het houdverbod van dieren als zelfstandige straf heeft mijn ambtsvoorganger aan uw Kamer toegezegd om de voorgenomen evaluatie van de verlengde proeftijd – waardoor het houdverbod als bijzondere voorwaarde voor een periode van tien jaar kan worden opgelegd – te vervroegen naar 2015.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286-853.pdf,

  Momenteel worden er al wel houdverboden uitgedeeld, maar die mogen alleen gekoppeld worden aan een voorwaardelijke straf. Dat heeft niet het gewenste effect omdat veel dierenbeulen hierdoor toch vrijuit gaan.

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4438356/dierenbeul-mag-straks-10-jaar-geen-beesten-houden

  Uit de dossiers kan niet worden opgemaakt in hoeveel zaken het OM een houdverbod heeft gevorderd.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286-853.pdf,

  • een houdverbod hebben

  "Straks is het helder: heeft iemand een houdverbod en wordt diegene betrapt, dan is er geen discussie en kunnen we de dieren meteen weghalen. Daarmee voorkom je een hoop dierenleed."

  https://www.parool.nl/binnenland/wetsvoorstel-houdverbod-na-dierenmishandeling~a4605530/,

  met adjectief ervoor


  • een algeheel houdverbod

  "Ik ben van mening dat als bepaalde typen honden daadwerkelijk leiden tot (zeer) ernstige bijtincidenten, deze honden niet meer gehouden mogen worden. Daarbij past in mijn ogen geen beleid waarin via allerlei kunstgrepen het mogelijk blijft om die honden alsnog in Nederland te fokken en te houden. Naar mijn overtuiging zal een algeheel fok- en houdverbod voor potentieel gevaarlijke honden zoals al voor pitbulls geldt meer effect opleveren."

  De Telegraaf,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • opgelegde houdverboden

  Ook zal ik op verzoek van uw Kamer in de evaluatie de volgende zaken meenemen: het registreren van opgelegde houdverboden en de vraag of de straffen, met name geldboetes, die voor dierenmishandeling worden opgelegd hoog genoeg zijn.

  https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=811a4dcb-f947-4c5d,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • een houdverbod van dieren
  • een houdverbod van pitbulls
  • een houdverbod voor rottweilers

  In het antwoord op schriftelijke vragen van de leden Van Gerven (SP) en Schouw (D66) over het houdverbod van dieren als zelfstandige straf heeft mijn ambtsvoorganger aan uw Kamer toegezegd om de voorgenomen evaluatie van de verlengde proeftijd – waardoor het houdverbod als bijzondere voorwaarde voor een periode van tien jaar kan worden opgelegd – te vervroegen naar 2015.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286-853.pdf,

  In Nederland geldt al een fok- en houdverbod van pitbulls, met uitzondering van onvruchtbare en gemuilkorfde exemplaren.

  De Telegraaf,

  Om te voorkomen dat er een houd- en fokverbod zou komen voor rottweilers ontwikkelde de Raad van Beheer vorig jaar samen met de rasverenigingen een speciaal fokreglement.

  De Telegraaf,

  • een houdverbod van (maximaal) tien jaar

  Daders van dierenmishandeling moeten volgens een wetsvoorstel van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een houdverbod van maximaal tien jaar tegemoet kunnen zien, om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan.

  https://www.nu.nl/dieren/5494622/minister-wil-houdverbod-van-maximaal-tien-jaar-dierenmishandelaars.html,

  Voorzetsel: voor

  • een houdverbod voor pitbulls
  • een houdverbod voor potentieel gevaarlijke honden

  Volgens woordvoerder Meijer is agressief gedrag niet beperkt tot enkele rassen en bovendien wordt een fokverbod gemakkelijk omzeild. "Zet een staffordshire terriër op een mastina napoletano, en je hebt een nieuw ras dat niet verboden is, maar waarschijnlijk wel agressief." Na het fok- en houdverbod voor pitbulls verscheen bijvoorbeeld de Chinese vechthond tosa inu op de markt.

  Het Parool,

  "Naar mijn overtuiging zal een algeheel fok- en houdverbod voor potentieel gevaarlijke honden zoals al voor pitbulls geldt meer effect opleveren."

  De Telegraaf,

  in voorzetselgroep


  • besluiten tot een houdverbod

  Mede gelet op de ontwikkelingen in andere Europese landen, waar vechthonden steeds meer aan banden worden gelegd, heeft de minister toch besloten tot een fok- en houdverbod.

  De Telegraaf,

  • onderdeel van het houdverbod
  • overtreding van het houdverbod
  • het registreren van houdverboden

  Jaarlijks moeten 12.000 mensen zich in het ziekenhuis voor hondenbeten laten behandelen. Van hen worden 240 personen voor langere tijd opgenomen. Relatief gezien worden vooral veel kinderen het slachtoffer, aldus cijfers van de stichting Consument en Veiligheid. Onderdeel van het fok- en houdverbod is dat de bestaande honden moeten worden geidentificeerd en geregistreerd. Daarnaast moeten ze onvruchtbaar worden gemaakt en ze moeten aangelijnd en gemuilkorfd op straat lopen.

  De Telegraaf,

  In Nederland kan het houdverbod van dieren in de vorm van een bijzondere voorwaarde bij een (deels) voorwaardelijke straf worden opgelegd. Dit betekent dat een (deels) voorwaardelijke straf, bijvoorbeeld een boete of een gevangenisstraf, gekoppeld is aan een overtreding van het houdverbod binnen een bepaalde proeftijd.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286-853.pdf,

  Ook zal ik op verzoek van uw Kamer in de evaluatie de volgende zaken meenemen: het registreren van opgelegde houdverboden en de vraag of de straffen, met name geldboetes, die voor dierenmishandeling worden opgelegd hoog genoeg zijn.

  https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=811a4dcb-f947-4c5d,

  • het plan voor een houdverbod

  Het plan voor een houdverbod als zelfstandige maatregel is niet nieuw. Voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham diende in 2010 al een motie in met die strekking. "Het heeft lang geduurd, maar we zijn blij dat het wetsvoorstel nu eindelijk in consultatie gaat," zegt huidig D66-Kamerlid Maarten Groothuizen.

  https://www.parool.nl/binnenland/wetsvoorstel-houdverbod-na-dierenmishandeling~a4605530/,

  met telwoord ervoor


  • 9 houdverboden
  • 10 houdverboden
  • 15 houdverboden
  • 22 houdverboden

  De onderzoekers hebben door middel van dossieronderzoek achterhaald dat in de periode van 2010 tot 2015 in de 2.017 zaken met betrekking tot dierenwelzijn die door de rechter zijn beoordeeld in 67 zaken een houdverbod is opgelegd; uit de dossiers kan niet worden opgemaakt in hoeveel zaken het OM een houdverbod heeft gevorderd. In 2010 en 2011 ging het om respectievelijk 10 en 9 houdverboden. Daarna volgde in 2012 en 2013 een stijging naar respectievelijk 15 en 22 houdverboden.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286-853.pdf,

  met ander, nevengeschikt substantief


  (Steeds in de vorm van een samentrekking. Zeer frequent.)
  • een houdverbod en fokverbod
  • een fokverbod en houdverbod
  • fokverboden of houdverboden

  Om te voorkomen dat er een houd- en fokverbod zou komen voor rottweilers ontwikkelde de Raad van Beheer vorig jaar samen met de rasverenigingen een speciaal fokreglement.

  De Telegraaf,

  In Nederland geldt al een fok- en houdverbod van pitbulls, met uitzondering van onvruchtbare en gemuilkorfde exemplaren.

  De Telegraaf,

  Jaarlijks moeten 12.000 mensen zich in het ziekenhuis voor hondenbeten laten behandelen. Van hen worden 240 personen voor langere tijd opgenomen. Relatief gezien worden vooral veel kinderen het slachtoffer, aldus cijfers van de stichting Consument en Veiligheid. Onderdeel van het fok- en houdverbod is dat de bestaande honden moeten worden geidentificeerd en geregistreerd. Daarnaast moeten ze onvruchtbaar worden gemaakt en ze moeten aangelijnd en gemuilkorfd op straat lopen.

  De Telegraaf,

  Mede gelet op de ontwikkelingen in andere Europese landen, waar vechthonden steeds meer aan banden worden gelegd, heeft de minister toch besloten tot een fok- en houdverbod.

  De Telegraaf,

  Zojuist is bekend geworden dat Minister Brinkhorst alsnog een algeheel fok- en houdverbod wil doorvoeren voor 4 rassen: American Staffordshire Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasileiro en Mastino Napolitano.

  https://www.dogweb.nl/bijtincidenten.html,

  "Ik ben van mening dat als bepaalde typen honden daadwerkelijk leiden tot (zeer) ernstige bijtincidenten, deze honden niet meer gehouden mogen worden. Daarbij past in mijn ogen geen beleid waarin via allerlei kunstgrepen het mogelijk blijft om die honden alsnog in Nederland te fokken en te houden. Naar mijn overtuiging zal een algeheel fok- en houdverbod voor potentieel gevaarlijke honden zoals al voor pitbulls geldt meer effect opleveren."

  De Telegraaf,

  Volgens woordvoerder Meijer is agressief gedrag niet beperkt tot enkele rassen en bovendien wordt een fokverbod gemakkelijk omzeild. "Zet een staffordshire terriër op een mastina napoletano, en je hebt een nieuw ras dat niet verboden is, maar waarschijnlijk wel agressief." Na het fok- en houdverbod voor pitbulls verscheen bijvoorbeeld de Chinese vechthond tosa inu op de markt.

  Het Parool,

  De Stichting Consument en Veiligheid doet GEEN aanbeveling voor fok- of houdverboden. Zij bepleiten met name agressietests.

  https://www.dogweb.nl/bijtincidenten.html,

  gevolgd door als


  • het houdverbod als bijzondere voorwaarde
  • een houdverbod als zelfstandige maatregel

  In het antwoord op schriftelijke vragen van de leden Van Gerven (SP) en Schouw (D66) over het houdverbod van dieren als zelfstandige straf heeft mijn ambtsvoorganger aan uw Kamer toegezegd om de voorgenomen evaluatie van de verlengde proeftijd – waardoor het houdverbod als bijzondere voorwaarde voor een periode van tien jaar kan worden opgelegd – te vervroegen naar 2015.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286-853.pdf,

  Het plan voor een houdverbod als zelfstandige maatregel is niet nieuw. Voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham diende in 2010 al een motie in met die strekking. "Het heeft lang geduurd, maar we zijn blij dat het wetsvoorstel nu eindelijk in consultatie gaat," zegt huidig D66-Kamerlid Maarten Groothuizen.

  https://www.parool.nl/binnenland/wetsvoorstel-houdverbod-na-dierenmishandeling~a4605530/,