huisartsenpraktijk


huisartsenpraktijk 1.0

bedrijf dat bestaat uit een samenwerkingsverband van enige huisartsen en vaak door een of meer doktersassistenten wordt ondersteund

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huisartsenpraktijk…

is een bedrijf

 • [Functie] dient voor de beroepsuitoefening van huisartsen
 • [Betrokkene] bestaat uit een samenwerkingsverband van huisartsen en wordt eventueel ondersteund door een of meer doktersassistenten
 • [Object betroffen] levert diensten zoals raadpleging door en medische verzorging of behandeling van patiënten voor niet-specialistische medische zorg en het afleggen van visites

  Algemene voorbeelden


  Acht uur in de Haagse Schilderwijk, dokter Bharos doet de deur van zijn praktijk open. Even later druppelen de eerste patiënten binnen. W.H. Bharos (45) heeft sinds vier jaar een huisartsenpraktijk in deze wijk, samen met dokter Kanhai. Ze hebben vijfduizend patiënten; de meesten zijn verzekerd bij ziekenfondsen, negentig procent is allochtoon.

  NRC,

  De nieuwe arts Hoitzing zal met huisarts J.Th Hoving een maatschap gaan vormen; dat betekent dat de Huisartsenpraktijk Ruinen voortgezet zal worden op het adres Kloosterstraat 8 in Ruinen. Het praktijkgedeelte van Hoving wordt daarvoor zo snel mogelijk verbouwd en uitgebreid. Er komen twee spreekkamers, twee onderzoekskamers en een ruimte voor een gezamenlijke apotheek en administratie. Patiënten blijven vrij in de keuze van hun huisarts.

  Meppeler Courant,

  Een groep artsen uit een huisartsenpraktijk had door een training inzicht gekregen in het feit dat er in overlegsituaties te snel defensief werd gepraat.

  http://www.theateralacarte.nl/

  Als u onze huisartsenpraktijk belt krijgt u de bij u allen bekende assistentes aan de lijn die de praktijk door en door kennen.

  http://www.drmeijer.nl/huisarts.html

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een huisartsenpraktijk voeren

  Het samen een huisartsenpraktijk voeren is een idee dat langzaam gegroeid is. Aanvankelijk hadden we allebei een heel ander carrièrepad in gedachten! Ik ben in1999 'ingestroomd' in onze praktijk. Zowel qua stijl van dokteren als op organisatorisch gebied zijn we heel verschillend maar complementair.

  http://www.sintlucasandreasziekenhuis.nl/smartsite.dws?id=21013,

  Niet alleen Pierres vader (François Cluzet) en grootvader (François Perrot voeren er een huisartsenpraktijk, ook zijn inwonende grootmoeder (Moreau) beoefent het paramedische beroep van acapuncturiste.

  NRC,

  huisartsenpraktijk 2.0

  uitoefening door huisartsen van hun beroep; beroepswerkzaamheden van huisartsen

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Huisartsenpraktijk…

  is een beroepsuitoefening

  • [Handelende persoon] wordt uitgevoerd door huisartsen
  • [Object betroffen] bestaat uit het adviseren, het onderzoeken en de medische, niet-specialistische verzorging of behandeling van patiënten en het afleggen van visites

   Algemene voorbeelden


   Traditiegetrouw besteedt het Nivel veel aandacht aan de huisartsenzorg. Representatieve gegevens over de huisartsenpraktijk worden verzameld in het Landelijk Informatienetwerk van Huisartsen (LINH). Het netwerk groeit nog. Uiteindelijk zullen huisartsen in meer dan honderd praktijken continu en geautomatiseerd een aantal belangrijke 'productiecijfers' vastleggen, zoals verwijzingen naar de tweede en binnen de eerste lijn en het voorschrijven van geneesmiddelen. Daarnaast leent het netwerk zich voor gedetailleerd onderzoek in de huisartsenpraktijk.

   http://www.nivel.nl/ned/index.html

   Ons imago wordt - en nu van overheidswege - nog maar eens naar beneden gehaald, waardoor bij de bevolking de neiging versterkt wordt om de huisarts als primaire hulpverlener over te slaan. Dergelijke uitspraken in de media doen onnoemelijk veel meer kwaad aan de beroepsgroep dan het derven van enkele raadplegingen voor een vaccinatie. Het beleid mist hier opnieuw een kans om een stap te doen in de richting van het gezondheidszorgmodel waarnaar het zo graag refereert. Het feit dat in heel de onderhandelingsfase niet één (huis)artsenorganisatie geraadpleegd werd over een materie die een essentieel deel van de huisartsenpraktijk uitmaakt, is tekenend.

   De Standaard,

   huisartsenpraktijk 3.0

   gebouw of ruimte ingericht voor de beroepsuitoefening van een huisartsencollectief

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een huisartsenpraktijk…

   is een gebouw

   • [Deel] bestaat uit wachtkamers, spreekkamers annex behandelkamers, een ruimte voor de administratie met eventueel een balie, ruimtes voor de opslag van medisch materiaal enz.

    Algemene voorbeelden


    In acute situaties, bijvoorbeeld bij breuken, is er binnen enkele minuten telefonisch contact. We overleggen over het verdere beleid. Indien nodig wordt de chirurg ingeschakeld. In de huisartsenpraktijk leggen we gipsverband aan.

    http://www.denieuwepraktijk.nl/denieuwepraktijk/Praktijkvoorbeelden/detail/default?id=36

    In enkele organisaties is recent, op experimentele basis, de functie van praktijkverpleegkundige ingevoerd. Dit is een andere functie dan de praktijkverpleegkundige die eerder is genoemd als benaming voor de wijkverpleegkundige volwassenenzorg. De praktijkverpleegkundige kan zowel in de huisartsenpraktijk zorg verlenen als bij cliënten thuis.

    http://www.nivel.nl/ned/index.html