huisartspraktijk


huisartspraktijk 1.0

bedrijf dat een huisarts voor zijn beroepsuitoefening beheert en dat eventueel door een of meer doktersassistenten wordt ondersteund

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huisartspraktijk…

is een bedrijf

 • [Functie] dient voor de beroepsuitoefening van een huisarts
 • [Betrokkene] wordt beheerd door een huisarts en eventueel ondersteund door een of meer doktersassistenten
 • [Object betroffen] levert diensten zoals raadpleging door en medische, niet-specialistische verzorging of behandeling van patiënten en het afleggen van visites

  Algemene voorbeelden


  Een zelfstandig ondernemer doet er goed aan een aantal verzekeringen af te sluiten om zich in te dekken tegen bepaalde risico's. Dat gold ook voor mij, toen ik dertien jaar geleden mijn huisartspraktijk wilde beginnen.

  NRC,

  Wat co-assistentschappen betreft wordt van de studenten verwacht dat ze – gespreid over het jaar - twee maanden doorbrengen in de algemene klinische diensten inwendige geneeskunde en pediatrie, één maand in een huisartspraktijk en vijf maanden in de maatschappelijke gezondheidszorg.

  http://www.achg.kuleuven.ac.be/onderwijs/4e_jaar.html

  In een gemiddelde huisartspraktijk van 2350 patienten wordt de huisarts ongeveer 100 keer per jaar door bejaarden geconsulteerd wegens moeheid of algemene malaise.

  http://www.in.nl/sites/me-cvs/scripties/HUISARTS.001,

  huisartspraktijk 2.0

  uitoefening door een huisarts van zijn beroep; beroepswerkzaamheden van een huisarts

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Huisartspraktijk…

  is een beroepsuitoefening

  • [Handelende persoon] wordt uitgevoerd door een huisarts
  • [Object betroffen] bestaat uit het adviseren, het onderzoeken en de medische, niet-specialistische verzorging of behandeling van patiënten en het afleggen van visites

   Algemene voorbeelden


   Een groot percentage patienten (13-70%) vertelt na een hartinfarct dat ze in de maanden daaraan voorafgaand erg moe waren, zonder dat daar een goede reden voor was [...]. In prospectief onderzoek in de huisartspraktijk in Engeland bleek het gevoel van 'droefheid' gecombineerd met een verminderd Iibido en het gevoel van uitputting, het optreden van een infarct redelijk te kunnen voorspellen.

   http://www.in.nl/sites/me-cvs/scripties/HUISARTS.001,

   In het kader van de Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk registreerde een groot aantal huisartsen hun contacten met patiënten en werden duizenden patiënten mondeling geënquêteerd.

   http://www.nivel.nl/ned/index.html

   huisartspraktijk 3.0

   gebouw of ruimte ingericht voor de beroepsuitoefening van een huisarts

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een huisartspraktijk…

   is een gebouw

   • [Deel] bestaat uit een wachtkamer, een spreekkamer annex behandelkamer, een ruimte voor de administratie met eventueel een balie, ruimte voor de opslag van medisch materiaal enz.

    Algemene voorbeelden


    Op het bureau in zijn huisartspraktijk stapelen zich, naast röntgenfoto's en ziekendossiers, stadsplattegronden, landkaarten, luchtopnames en pamfletten op. De dokter is woordvoerder van het actiecomitee tegen de kliniek dat intussen 2000 leden telt.

    De Standaard,