huisbewaarder


huisbewaarder 1.0

((vooral) in België)

iemand die een gebouw, een pand bewaakt bij afwezigheid van de eigenaar(s); iemand die op een huis past als de bewoners weg zijn

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huisbewaarder…

is een persoon

 • [Duur] bewaakt een huis gedurende korte of lange tijd
 • [Activiteit of handeling] bewaakt een huis; past op een huis
 • [Object betroffen] bewaakt bv. een gebouw, pand of huis
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] bewaakt een huis als de bewoners afwezig zijn

Algemene voorbeelden


Een huisbewaarder is een persoon die tijdens uw afwezigheid in uw woning verblijft. Dat kan bijvoorbeeld een vriend, kennis of familielid zijn. Het doel van een huisbewaarderschap is dat iemand op uw woning past.

http://www.mozaiekwonen.nl/Upload/folders%20en%20formulieren/Huisbewaring%20folder%20en%20formulier.pdf

De gelijkvloerse verdieping en de kelders van het kasteel van Poeke worden heringericht. Het gemeentebestuur heeft nog geen definitieve bestemming voor het kasteel. Een huisbewaarder neemt er binnenkort zijn intrek.

De Standaard,

Minderhout nodigde mij na die oudejaarsavond niet meer uit om achter de vleugel zijn huis te bewaken. Was het omdat hij zich schaamde over het feit dat hij, terwijl hij mij had gezegd dat hij expres lelijke meisjes uitkoos, niettemin voor de charmes van een van zijn assistentes was bezweken? Mij leek dat toen waarschijnlijker dan het mij nu lijkt. Nu denk ik dat hij mij als piano spelende huisbewaarder wel kon missen. Vooral zijn vrouw was bevreesd geweest voor inbraak. Toen zij vertrokken was, kon het hem blijkbaar weinig schelen of zijn huis en apotheek zouden worden leeggehaald.

Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

Combinatiemogelijkheden


voorafgegaan door als


 • als een huisbewaarder

"Ik ben zo vaak halve of hele dagen weg, en avonden, met dat babysitten. Je zou ondertussen in mijn kamer kunnen zitten. En als ik kom, staat mijn bed daar ook, niet zo opzettelijk netjes opgedekt als hier. Je hebt dat bovenlaken langs de verkeerde kant opgelegd, lieve man." "Ik zou daar nooit willen zitten, als een huisbewaarder, hoe gezellig het bij jou ook is. Neen, als een bewaker van joù, die zou zien met wie je binnenkwam of naar buiten ging, óf je daar wel kwam slapen of niet. Ik wil voor geen geld je vrijheid in de weg staan, Liliane. Wat jij daar suggereert, is op het eerste gezicht gewoon een droom, maar geen van ons beiden zou daar lang tegen opgewassen zijn."

Liliane, of De spiegelingen van leugen en liefde, Clem Schouwenaars,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


huisbewaarder 2.0

((vooral) in België)

iemand die toezicht houdt op een (openbaar) gebouw, bv. een school, of alleen de toegang tot een gebouw bewaakt; iemand die voor zijn beroep toezichthouder is in een gebouw; conciërge

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huisbewaarder…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   De inbraak gebeurde in de vroege ochtend. De politie kreeg om half vijf een melding binnen. Het alarm in het museum ging wel af, maar toen de huisbewaarder, die bij het museum woont, en de politie arriveerden, waren de daders gevlogen.

   NRC,

   Helemaal beneden, op de parterre, klonken stappen en pratende stemmen die dichterbij kwamen, passeerden en weer verdwenen. Ook herkende ze de bonzende geluiden van de huisbewaarder, die bezig was met de vuilkontainers.

   Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

   Telkens als ik de straat op wil, houdt de huisbewaarder me tegen. Onhoorbaar is hij uit de conciërgewoning, uit zijn hok geslopen en staat ineens voor me [...]. De stank van dettol waarmee hij de drempel en de onderste gevelsteen van het immeuble over de hele breedte heeft ingesmeerd om ongedierte te verdrijven, dringt in mijn neus, kil en dof, vermengd met de walm uit zijn mond. Of ik de veiligheidspal voor de deur wil schuiven?

   De Oceanen, Jan Roets,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • een huisbewaarder aanstellen

   Kommissievoorzitter Luc Notredame hanteert als basisstelling dat het bestrijden van sociale onveiligheid een kombinatie vergt van aanpassing van de sociale omgeving en materiële ingrepen [...]. Notredame houdt niet van eilanden zonder relatie met de omgeving. Hij wil een huisbewaarder aanstellen die klussen opknapt en voor sociale kontrole zorgt. Technisch-preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van camera's, wijst hij niet af als laatste middel.

   De Standaard,

   in voorzetselgroep


   • woning voor de huisbewaarder

   Wegens plaatsgebrek wordt de Stadsbibliotheek uitgebreid met de aanpalende panden Hendrik Conscienceplein 2 (woning voor de huisbewaarder) en 4 (catalogusruimte, leeszaal, personeelslokalen, bijkomende magazijnen).

   http://stadsbibliotheek.antwerpen.be/MIDA/

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen