huishoudbrood


huishoudbrood 1.0

((vooral) in België)

regulier brood, dat hoofdzakelijk bestaat uit meel, gist, water en zout

Semagram


Huishoudbrood…

is brood; is voedsel; is een stof

   Hoofdsemagram: brood


   Algemene voorbeelden


   De broodprijs wordt om historische redenen door de overheid vastgelegd. In de periode van schaarste na de Tweede Wereldoorlog vond de toenmalige regering dat iedereen aan een redelijke prijs een brood moest kunnen kopen. In de loop van de jaren is dat systeem evenwel uitgehold. De bakkers trachtten de wetgeving te omzeilen door andere broodsoorten dan huishoudbrood te verkopen. Deze soorten waren namelijk niet aan de maximumprijs onderworpen.

   http://www.planetinternet.be/nl/magazine/nieuws/index.html,

   huishoudbrood 2.0

   ((vooral) in België)

   hoeveelheid huishoudbrood in een bepaalde vorm; een brood gemaakt van huishoudbrood

   Semagram


   Een huishoudbrood…

   is een brood; is een zaak

     Hoofdsemagram: brood


     Algemene voorbeelden


     De laatste prijsverhoging van brood dateert van juni vorig jaar, toen een huishoudbrood van 800 gram van 53 naar 54 frank steeg.

     De Standaard,