huishoudhulp


huishoudhulp 1.0

hulp bij huishoudelijk werk, vaak geboden in het kader van sociale zorgverlening; huishoudelijke hulpverlening

Semagram (extra betekenisinformatie)


Huishoudhulp…

is een handeling

 • [Organisatie of instelling] wordt vaak verstrekt vanuit een instantie of instelling voor sociale zorgverlening
 • [Plaats] wordt thuis verleend
 • [Handelende persoon] wordt verleend door een schoonmaker of schoonmaakster
 • [Object betroffen] heeft betrekking op huishoudelijke taken

Algemene voorbeelden


Sociale lasten van werkgevers kunnen en moeten geleidelijk maar volledig worden vervangen door serieuze aksijnzen op niet vernieuwbare grondstoffen [...]. Misschien wordt huishoudhulp en bejaardenzorg betaalbaar. Alleszins zullen arbeidsintensieve bezigheden meer kansen krijgen ten koste van energie-intensieve produkten.

De Standaard,

Sinds 1 mei zijn de dienstencheques van start gegaan. Met deze dienstencheques kan een individuele burger huishoudhulp aanvragen bij een erkende onderneming of organisatie. De bedoeling van deze dienstencheques is om hulp in het huishouden betaalbaar te maken voor iedereen en om het zwartwerk in deze sector om te zetten in reguliere tewerkstelling.

http://www.kvlv.be/landelijkethuiszorg/

huishoudhulp 2.0

iemand die voor zijn beroep huishoudelijke taken verricht, veelal in opdracht van een instelling voor sociale hulpverlening; hulpverlener voor huishoudelijke taken

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huishoudhulp…

is een persoon

 • [Organisatie of instelling] werkt vaak voor een instantie of instelling voor sociale zorgverlening
 • [Plaats] werkt thuis bij iemand
 • [Activiteit of handeling] verricht huishoudelijke taken
 • [Belanghebbende of begunstigde] verleent meestal hulp aan personen die om fysieke, psychische of sociale redenen ondersteuning nodig hebben

Algemene voorbeelden


De huishoudhulp zorgt voor de schoonmaak van de bewoonde ruimten. De gezinshulpen treden op in crisissituaties en hebben een overgangsrol. Hun tussenkomst is dus tijdelijk.

www.cdcs.irisnet.be/docs/CCC2002.pdf

Zijn de huishoudhulpen verzekerd? Het personeel is door Landelijke Thuiszorg verzekerd tegen arbeidsongevallen en voor de materiële schade die zij in uw huis kunnen veroorzaken.

http://www.kvlv.be/landelijkethuiszorg/

Wanneer uw poetsvrouw minstens 1 dag ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende bij VDAB, kan zij zich bij onze dienst als huishoudhulp aanbieden. Zij krijgt dan een minstens halftijds contract, is verzekerd, haar pensioen en alles van sociale zekerheid is in orde. Zij mag dan sowieso bij u blijven werken, maar dan in het statuut van huishoudhulp.

http://www.kvlv.be/landelijkethuiszorg/

huishoudhulp 3.0

instrument dat huishoudelijk werk vergemakkelijkt; huishoudelijk hulpmiddel

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huishoudhulp…

is een instrument

 • [Functie] dient om huishoudelijk werk te vergemakkelijken
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is praktisch of handig

  Algemene voorbeelden


  Alle nieuwigheden, zoals [...] een handige huishoudhulp waarmee in een handomdraai veertig soepballetjes tegelijk kunnen worden gemaakt, mogen op de belangstelling van mannen rekenen.

  NRC,