huiskring


huiskring 1.0

((vooral) in België)

de mensen met wie men samen een huishouden vormt; het gezin thuis

Semagram (extra betekenisinformatie)


De huiskring…

is een kring

 • [Leden] wordt gevormd door de mensen met wie men samen een huishouden vormt; bestaat uit de leden van het gezin thuis

  Hoofdsemagram: kring


  Algemene voorbeelden


  Er is dringende nood aan een ethisch reveil, zowel in de privésfeer van de huiskring als in het openbaar leven.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • in de huiskring
  • in de eigen huiskring

  Hij [...] repte in de huiskring met geen woord over datgene waarmee hij bezig was. Toen het boek af was, toonde hij er zich wel uiterst voldaan over.

  De Standaard,

  Met Tet viert heel het land uitvoerig feest, niet één dag, maar minstens drie dagen en op vele plaatsen een hele week. Eerst in de eigen huiskring, daarna met de grote familie en ten slotte met alle vrienden.

  De Standaard,

  Intimistisch is de schets van de lange donkere winteravonden in de huiskring. Moeder pookt in de kolenkachel. Sigismund kleeft een postzegel in zijn album.

  De Standaard,

  huiskring 2.0

  bij een kerk aangesloten groep die bij iemand thuis bijeenkomt om zich bezig te houden met vragen over de gemeente en de Bijbel; Bijbelkring aan huis

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een huiskring…

  is een groep

    Algemene voorbeelden


    Onder de aanduiding 'Huiskringen' bestaat vandaag binnen de Christenheid een grote hoeveelheid verschillende groeperingen. Degenen die bij een huiskring horen, komen gewoonlijk op vaste tijden in een woning bijeen, om zich met vragen over de gemeente en de Bijbel bezig te houden. Wanneer het om Bijbelse vragen gaat, loopt het scala aan huiskringen uiteen: van mensen die min of meer zuiver intellectueel te werk gaan en de Bijbel daarbij niet in de zin van een letterlijk geïnspireerde heilig Boek zien, dat we als Christen niet in twijfel horen te trekken, tot aan mensen die het volle gezag van de Bijbel erkennen als het door God geïnspireerde Woord.

    https://www.debijbelvoorjou.nl/artikel/huiskringen-en-huis-bijbelstudiegroepen/

    Huiskringen vormen een belangrijk onderdeel van onze gemeente. Een plek waar je kunt groeien in intimiteit met God, persoonlijke vorming, omzien naar elkaar en gericht te zijn op de wereld. Binnen de gemeente zijn circa 70 huiskringen geografisch ingedeeld.

    https://www.destadskerk.nl/huiskringen/

    Er zijn ook verschillen in de mate van binding van de huiskringen aan diverse kerken en gemeenschappen, waaruit zij voortkomen die daarbij horen.

    https://www.debijbelvoorjou.nl/artikel/huiskringen-en-huis-bijbelstudiegroepen/

    De huiskringen helpen om betrokken te raken bij elkaars leven en van elkaar te leren hoe je in deze tijd de Here Jezus centraal kunt stellen in je leven.

    https://vbgnl.nl/activiteiten/huiskringen