huisspin


huisspin 1.0

afbeelding

Bron: Magne Flåten
( CC BY-SA 3.0 )

middelgrote, vaak in of bij huizen levende spin die, afhankelijk van de variëteit, veelal grijs of donkerbruin is en in onze streken algemeen voorkomt in een drietal soorten
Wordt ter aanduiding van de soort vaak voorafgegaan door specificaties als in grijze huisspin, gewone huisspin en grote huisspin.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huisspin…

is een spin; is een dier

  • [Afmeting] wordt, afhankelijk van de soort, 10 tot 20 mm lang, zonder de poten
  • [Kleur] is, afhankelijk van de soort, vaak grijs of donkerbruin
  • [Plaats] houdt zich graag op in of bij huizen
  • [Woongebied] komt in Europa en de Verenigde Staten algemeen voor
  • [Gedrag] weeft trechtervormige webben; leeft solitair; is 's nachts actief

Hoofdsemagram: spin


Rijk Animalia; Dieren
Stam Arthropoda; Geleedpotigen
Klasse Arachnida; Spinachtigen
Orde Araneae; Spinnen
Familie Agelenidae; Trechterspinnen
Geslacht Tegenaria

Algemene voorbeelden


De huisspin (Agelenidae) is een van de bekendste Nederlandse "enge" spinnen. In de herfst zien we het mannetje regelmatig over de vloer rennen. Hij is dan op zoek naar een vrouwtje maar jaagt daarbij vaak de vrouw des huizes de stuipen op het lijf. Laat hem gewoon zijn gang gaan want na enkele minuten is hij weer verdwenen of opgegeten door de kat.

http://ednieuw.home.xs4all.nl/Spiders/spidhomeNL.htm,

Zonder het te weten ontmoeten mensen verschillende soorten in huis. Die zijn […] niet allemaal even groot en dat zorgt er waarschijnlijk voor dat sommigen denken dat de huisspinnen het ene jaar groter zijn dan het andere […]. De kleinste van de drie soorten, is de Grijze Huisspin [...]. De middelste van de drie, maar al van aanzienlijke grootte, is de Gewone Huisspin [...]. De reus onder de Belgische Huisspinnen heet niet toevallig de Grote Huisspin [...]. De poten van een volwassen mannetje kunnen elk wel 7 cm lang worden!

http://www.arabel.ugent.be/nl.php?page=esy08,

Zodra de lente begint, en het warmer begint te worden zien we de huisspin weer door het huis krioelen op zoek naar voedsel. Veelal komen wij dan in aanraking met de spin. De spin is echter voor de mens ongevaarlijk en kan de mens ook geen schade aanrichten.

http://dier-en-natuur.infonu.nl/insecten-en-ongedierte/80877-hoe-bestrijd-je-de-huisspin-het-meest-effectief.html

Maar dank zij het fantastisch natuurlijk evenwicht in onze brouwerij, dat ook het mysterieuze brouwproces van onze bieren mogelijk maakt, hebben we de gedroomde predator in huis, de huisspin, een spinnensoort die zich graag ophoudt tussen onze balken en alle chemische insectenverdelgers overbodig maakt.

http://www.cantillon.be/br/nl/Cantillon-12102.html

Het mannetje wordt trouwens niet altijd opgegeten (of toch niet onmiddellijk). Bij onze grote Huisspinnen bv. leeft het mannetje nog ettelijke weken in het web van het wijfje, waarbij ze gezamelijk voedsel bejagen. Pas als het mannetje uiteindelijk sterft, wordt het verorberd.

http://members.lycos.nl/SIT/snelcur1/snelc1.htm#t50

Woordfamilie


Als deel van een afleiding