huisvarken


huisvarken 1.0

varken dat thuis gehouden wordt door iemand die dat doet uit liefhebberij, niet voor zijn beroep

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huisvarken…

is een varken; is een zoogdier; is een dier

   Algemene voorbeelden


   Zelf heeft ze twaalf huisvarkens, maar zij heeft dan ook een "heel groot weiland" bij haar boerderij.

   NRC,

   Het gewicht ligt nu rond de tachtig kilo, maar het traditionele huisvarken woog vaak meer dan 125 kilo.

   NRC,

   "Sterker nog", zegt Violette Sanders van opvangcentrum 't Swieneparredies in het Groningse Nieuw Scheemda, "het leed van menig huisvarken is vaak even groot als dat van soortgenoten in de bio-industrie."

   NRC,