huisverbod


huisverbod 1.0

(rechterlijke macht [rechtspraak])

door de rechter opgelegd verbod om zich, meestal voor een periode van tien dagen, in of rond het eigen huis te bevinden, meestal nadat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld

Semagram


Een huisverbod…

is een verbod

  • [Duur] geldt meestal voor een bepaalde periode, meestal voor een periode van tien dagen
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt meestal opgelegd nadat iemand huiselijk geweld heeft gepleegd
  • [Legitimiteit] is door de rechter opgelegd
  • [Recht] is vastgelegd in de Wet tijdelijk huisverbod
  • [Toepassingsgebied of bereik] betreft een verbod zich in en rond het eigen huis te bevinden

Hoofdsemagram: verbod


Algemene voorbeelden


Het huisverbod betekent dat een pleger van huiselijk geweld 10 dagen lang zijn of haar woning niet in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met het slachtoffer en de eventueel betrokken kinderen. In deze afkoelingsperiode kan de nodige hulpverlening voor alle betrokkenen op gang komen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/huisverbod-en-straf

Een 32-jarige man uit Kampen is donderdagmiddag 13 december aangehouden en ingesloten omdat hij een aan hem opgelegd huisverbod negeerde.

http://www.omroepijsselmond.nl/de-cel-in-na-negeren-huisverbod/,

Het opleggen van een huisverbod strekt ertoe om in de gegeven noodsituatie escalatie te voorkomen en hulp te bieden. De burgemeester is als hoofd van politie bevoegd tot het opleggen van de maatregel.

http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/30657_wet_tijdelijk_huisverbod

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


  • een huisverbod krijgen
  • een huisverbod opleggen
  • huisverboden opleggen

Een 30-jarige man uit Heythuysen heeft een huisverbod van 10 dagen gekregen. Hij zou vrijdagmorgen zijn 40-jarige vriendin in Baexem diverse malen hebben geslagen. Dat zou zijn gebeurd tijdens een ruzie tussen beiden in de woning van de vrouw. Het was niet de eerste keer dat de man last had van losse handjes.

http://www.3ml.nl/nieuws.php?aid=44729,

Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Het huisverbod wordt in de vorm van een beschikking uitgereikt door de burgemeester of door de politie indien zij daartoe wordt gemandateerd.

http://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/huisverbod

Hij noemde het zeer merkwaardig dat de moeder nooit iets van de seksuele relatie gemerkt had, zelfs niet toen de drie tijdens een vakantie in één kamer sliepen. Mr Habets hekelde de speurzin van de politie in Stein. Zo vroeg hij zich af waarom niet nader is onderzocht, aan de hand van de correspondentie, welke relatie de dochter en de vriendin hadden. De vader van de vriendin had de dochter van de verdachte namelijk een huisverbod opgelegd, kon mr Habets vertellen.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010623986:mpeg21:a0213,

Huiselijk geweld blijft een hardnekkig probleem. Maar burgemeesters leggen al jaren te weinig huisverboden op, blijkt uit nieuw onderzoek.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4988281/huisverbod-huiselijk-geweld-burgemeester-slachtoffer-verwey-jonker,

met adjectief ervoor


  • een tijdelijk huisverbod

Slachtofferhulp Nederland biedt vanaf 1 maart gratis juridische ondersteuning aan slachtoffers bij een tijdelijk huisverbod. Daarmee voorziet minster Opstelten van Veiligheid en Justitie in de behoefte aan juridische ondersteuning van slachtoffers van de uithuisgeplaatsten, die de reguliere hulpverlening niet biedt.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/02/28/ook-voor-slachtoffer-juridische-ondersteuning-bij-tijdelijk-huisverbod.html,

met onbepaald voornaamwoord


  • te weinig huisverboden

Huiselijk geweld blijft een hardnekkig probleem. Maar burgemeesters leggen al jaren te weinig huisverboden op, blijkt uit nieuw onderzoek.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4988281/huisverbod-huiselijk-geweld-burgemeester-slachtoffer-verwey-jonker,