huiszwaluw


huiszwaluw 1.0

afbeelding

Bron: Harry Harms
( CC BY-NC-SA 2.0 )

zwaluw met een zwart gevederde rugzijde en een witte buik, die onder meer tegen gevels en onder dakgoten zijn nest bouwt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een huiszwaluw…

is een zwaluw; is een vogel; is een dier

  • [Afmeting] is 13,5 tot 15 cm lang
  • [Geluid] heeft een contactroep die klinkt als een luide tjirrrp en een alarmroep die klinkt als een schrille tsiep
  • [Kleur] heeft een zwart gevederde rugzijde en een witte buik
  • [Woongebied] komt voor in Europa, Afrika en Azië
  • [Leeftijd] kan ruim 10 jaar oud worden, maar wordt gemiddeld minder dan 5 jaar oud
  • [Gedrag] broedt vooral tegen gevels en onder dakgoten

Hoofdsemagram: zwaluw


Wetenschappelijke naam: Delichon urbicum

Rijk Animalia; Dieren
Stam Chordata; Chordadieren
Klasse Aves; Vogels
Orde Passeriformes; Zangvogels
Familie Hirundinidae; Zwaluwen
Geslacht Delichon
Soort Delichon urbicum

Algemene voorbeelden


De huiszwaluw bouwt een komvormig nest tegen rotswanden: kliffen en berghellingen vormden de natuurlijke omgeving. Maar huizen van baksteen en beton voldoen de huiszwaluw ook prima en deze zwartwitte vogel is bij ons dan ook een echte cultuurvolger geworden.

http://www.vogelbescherming.nl/nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/93,

Huiszwaluwen zijn sociale vogels. Ze broeden in kolonies en zitten graag op een draad te kwetteren of zich te poetsen. De zang is een babbelende variatie op de roep (een droog knarsend 'prit'), zonder muzikale tonen.

http://www.rlnh.be/watdoenwij/zwaluw/zfiche.htm

De decimering van de zwart-witte huiszwaluw komt op rekening van de ijverige huisvrouw. Het onvermijdelijke bergje uitwerpselen onder het nest zou haar de afgelopen decennia naar keukenladdertje en ragebol hebben doen grijpen, met als enig doel de systematische verwijdering van de huiszwaluwenwoonst onder de dakgoot.

De Standaard,

Reeds begin april komen de eerste huiszwaluwen aan, de meeste echter in mei. De huiszwaluw heeft gebouwen nodig om te nestelen. In dorpen en stadsranden broedt zij tegen loodsen, woonhuizen, muren van torengebouwen en onder bruggen [...]. Huiszwaluwen nestelen bij voorkeur in kolonieverband, onder uitstekende randen of dakgoten. Hierdoor is hun nest, opgebouwd uit slijkbolletjes beschermd tegen uitdrogen van de zon en hevige regen. De toegang tot dit keurig afgewerkt nest is een nauwe ovale opening. In deze korte broedperiode van een 5-tal maanden hebben huiszwaluwen 2 tot 3 legsels en kunnen er jongen zijn tot in september.

http://users.pandora.be/de_buizerd/algemene_werking.htm