ijzertijd


ijzertijd 1.0

historische periode uit de prehistorie waarin de mens ijzeren voorwerpen begon te vervaardigen in plaats van voorwerpen uit brons

Semagram


De ijzertijd…

is een tijd

 • [Geheel] is een deel van de prehistorie
 • [Tijd] situeert zich, afhankelijk van de cultuur en geografische positie, in de periode van omstreeks 1200 voor Christus tot de komst van de Romeinen; volgt op de bronstijd
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door de vervaardiging van ijzeren voorwerpen

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Naast deze Pleistocene resten zijn er in en rond de groeve onder meer resten te vinden uit de Bandkeramische periode, de Trechterbekercultuur, de Klokbekerperiode, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd, de Merovingische periode en de middeleeuwen.

  http://www.leidenuniv.nl/archeologie/excursie/duitsland/di29ex.htm,

  Kleinere steengraven (zonder zij-ingang) heten dolmens en komen in een nog ruimer gebied voor. Maar het slepen met enorme rotsblokken bleef niet tot deze cultuur beperkt. In het neolithicum en de daarop volgende brons- en ijzertijd was deze krachtpatserij in tal van Westeuropese beschavingen een geliefde bezigheid. Ook op de Britse Eilanden, België, Frankrijk, Spanje, Corsica, Sardinië en Italië komen megalitische monumenten voor.

  http://users.bart.nl/~jbmeijer/

  Vaste verbindingen


  de vroege ijzertijd


   Zie: de vroege ijzertijd

  de late ijzertijd


   Zie: de late ijzertijd

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen