ik-cultuur


ik-cultuur 1.0

cultuur waarin het ego, het eigen ik, centraal staat; cultuur waarin mensen hun eigen belangen voor die van de belangen van anderen of van het collectief stellen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een ik-cultuur…

is een cultuur

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een cultuur waarin het ego, het eigen ik, centraal staat; is een cultuur waarin mensen hun eigen belangen voor die van de belangen van anderen of van het collectief stellen

  Hoofdsemagram: cultuur


  Algemene voorbeelden


  Nieuwe generatie groeide op in 'ik-cultuur' [...]. Jongeren staan graag in de spotlights en zijn meer op zichzelf gericht, schreef de Volkskrant. Logisch; zo worden ze opgevoed.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6177/Malou-van-Hintum/article/detail/2447268/2011/06/17/Nieuwe-generatie-groeide-op-in-ik-cultuur.dhtml,

  Het ego geeft dan wel blijk van een toenemende individualisering, maar het super-ego oriënteert zich steeds meer op de groep. Anders gezegd: wat betreft het ego worden we nog sterker dan voorheen een ik-cultuur, wat betreft het super-ego gaan we steeds verder richting wij-cultuur. Tegengestelde processen die leiden tot onevenwichtigheid binnen de individualisering.

  NRC,

  Al in de brugklas leert de HAVO/VWO-leerling bij aardrijkskunde (tevens maatschappijleer) dat er een groot verschil bestaat tussen wij-culturen en ik-culturen. De West-Europese culturen zijn ik-culturen, de islamitische cultuur is een wij-cultuur. In wij-culturen is het individu ondergeschikt aan het groepsbelang en dient zich zonder morren te voegen naar de normen, waarden en waarheden van de groep.

  http://worldofreason-blog.blogspot.com/2008/07/wij-en-ik-mengen-niet.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding