wij-cultuur


wij-cultuur 1.0

cultuur waarin de groep centraal staat; cultuur waarin de groep belangrijker is dan het individu; cultuur waarin het wij belangrijker is dan het ik

Semagram


Een wij-cultuur…

is een cultuur

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een cultuur waarin de groep centraal staat; is een cultuur waarin de groep belangrijker is dan het individu; is een cultuur waarin het wij belangrijker is dan het ik

  Hoofdsemagram: cultuur


  Algemene voorbeelden


  Al in de brugklas leert de HAVO/VWO-leerling bij aardrijkskunde (tevens maatschappijleer) dat er een groot verschil bestaat tussen wij-culturen en ik-culturen. De West-Europese culturen zijn ik-culturen, de islamitische cultuur is een wij-cultuur. In wij-culturen is het individu ondergeschikt aan het groepsbelang en dient zich zonder morren te voegen naar de normen, waarden en waarheden van de groep.

  http://worldofreason-blog.blogspot.com/2008/07/wij-en-ik-mengen-niet.html,

  De grofmazige of WIJ-cultuur stelt de groep voorop. Het individu heeft op zich weinig waarde, maar haalt deze uit zijn verhoudingen tot anderen. Het voornaamste is niet wat je voor jezelf en je eigen gezin doet, maar dat je handelt in functie van de hele maatschappij.

  http://forum.politics.be/showthread.php?t=60139,

  Vrouwen uit een wij-cultuur zijn ook verantwoordelijk voor het welbevinden van hun familie, ze moeten dus vaker overleggen met ouders, zus of broers.

  http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1030164607277.html,

  Gezichtsverlies in een niet-westerse cultuur is één van de ergste dingen die een mens kan overkomen. Een extra probleem hierbij vormt de "wij-cultuur", waardoor niet alleen de patiënt maar ook zijn familie op de psychiatrische ziekte wordt aangekeken.

  http://www.vsko.be/vvkso/didacweb/verpleegkunde/

  Doordat ze hem de rug toe keerden, kreeg hij van het ene op het andere moment een ik opgedrongen en dat is in een wij-cultuur als de Haïtiaanse de ergste straf die iemand kan krijgen.

  Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • wij-cultuurtje