inclusiviteit


inclusiviteit 1.0

toestand waarbij er geen sprake is van uitsluiting, vaak vanuit de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is en gelijke rechten heeft; toestand waarbij niet wordt uitgesloten
Dit woord kent sinds grofweg 2017 een flinke opleving, die mogelijk verband houdt met een toenemende diversiteit binnen de samenleving. Het wordt vaak gebruikt in de context van de strijd tegen allerlei vormen van discriminatie en het gaat dan om mensen. Daarnaast kan het ook betrekking hebben op concrete of abstracte zaken. Het woord houdt inhoudelijk verband met het bijvoeglijke naamwoord woke.
Zie ook : woke

Semagram (extra betekenisinformatie)


Inclusiviteit…

is een toestand

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een toestand waarbij er geen sprake is van uitsluiting; is woke; past bij een woke houding
 • [Gevolg of resultaat] zorgt ervoor dat er geen mensen, bv. minderheidsgroepen, worden gediscrimineerd
 • [Onderscheid of tegenstelling] is in veel contexten het tegengestelde van discriminatie
 • [Toepassingsgebied of bereik] is vaak specifiek een toestand waarbij geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, etniciteit of andere persoonlijke kenmerken niet leiden tot enige vorm van uitsluiting
 • [Voorstellingswijze] wordt meestal voorgesteld als een voorwaarde voor politieke correctheid

Algemene voorbeelden


Inclusiviteit is het nieuwe emancipatie: iedereen telt.

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/inclusiviteit-is-het-nieuwe-emancipatie-iedereen-telt~b51e345c/,

Christus verloste mannen én vrouwen; toelating van beide seksen tot het priesterambt onderstreept de inclusiviteit van die verlossing.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010825205:mpeg21:a0664,

'Inclusiviteit is: dat er soms meer mensen van kleur dan witte mensen aan je talkshowtafel zitten, ook als er geen jazz-special is.'

https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/media-begrijpen-nog-steeds-weinig-van-inclusiviteit/,

Alle evenementen moeten inclusief zijn, zeker als het gaat over inclusiviteit. Dan moeten mensen met een beperking onbeperkt mee kunnen doen.

https://kro-ncrv.nl/ministervangehandicaptenzaken/uitspraak_college_inclusief_onderwijs

Als interactief beleid een nieuwe vorm van deliberatieve democratie is, dan zou er in de eerste plaats sprake moeten zijn van inclusiviteit: de mate waarin groepen die door beleid geraakt worden ook de mogelijkheid hebben erover mee te praten.

De Groene Amsterdammer,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • de inclusiviteit vergroten

Het vermaakselement, dat we zo makkelijk ridiculiseren, kan verschillend worden uitgewerkt. Aan de ene kant kan het worden tot een show voor het zittende bestuur. [...]. In andere gevallen worden de termen gevonden die de interesse van de burger in het actief besturen vergroten. In dat geval wordt de inclusiviteit vergroot en daarmee de democratische waarde.

De Groene Amsterdammer,

met adjectief ervoor


 • een al te grote inclusiviteit
 • volledige inclusiviteit

Het is bij uitstek de modern-westerse, liberale samenleving, meent Rorty, die de kring van wie 'net als wij' zijn steeds breder maakt. Dat hangt niet in de laatste plaats samen met haar welvaart. Een gemeenschap die voortdurend schommelt op de rand van de ondergang, móet wel aaneenklitten en kan zich een al te grote inclusiviteit niet veroorloven.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=inclusiviteit&coll=ddd&sortfield=datedesc&identifier=KBNRC01:000031187:mpeg21:a0223&resultsidentifier=KBNRC01:000031187:mpeg21:a0223,

Het Nederlands Dagblad recenseerde begin vorig jaar een nieuwe barbiepop, met realistischere verhoudingen en verschillende kleurtjes: 'Toch is er nog een hoop terrein te winnen voor volledige inclusiviteit van de Barbie. Waar is bijvoorbeeld de hoofddoek?'

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/inclusiviteit-is-het-nieuwe-emancipatie-iedereen-telt~b51e345c/,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • inclusiviteit in beeldvorming
 • inclusiviteit in taalgebruik

In vervolg op de Wereldvrouwenconferentie in Peking heeft het episcopaat in 1997 een werkdocument vastgesteld met aandachtspunten voor een meer adequaat kerkelijk spreken over verschil en gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen. Het reikt mogelijkheden aan om in een seksespecifiek perspectief een balans te zoeken tussen verschil en gelijkwaardigheid. Verder verheldert het document het belang van inclusiviteit in taalgebruik en beeldvorming en bepleit het een grotere honorering van de waarden die in zorg tot uiting komen.

http://www.omroep.nl/rkk/documenten/adlimina98/index.html,

in voorzetselgroep


 • het beroep op inclusiviteit
 • op inclusiviteit berusten

Het beroep op publiciteit, en daarvan in het verlengde inclusiviteit, blijkt in de context van het internet [...] onovertuigend, zo stelt Dean.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Belangwekkend maar misschien een beetje te Amerikaans vrijmoedig, is de parallel die de auteur trekt tussen Mohandas Gandhi, Malcolm X en Martin Luther King jr. [...]. Zij gaven uitdrukking aan een leiderschap dat, eenmaal volgroeid, berustte op inclusiviteit. [...]. King verwierp elke vorm van separatisme. Hij droomde van een "brotherhood of man".

De Standaard,

 • tot inclusiviteit oproepen

Dagblad Het Parool beschreef vorig jaar de Rainbow Dress, een jurk van ontwerpers Mattijs van Bergen en Oeri van Woezik, ontwikkeld voor homobelangenorganisatie COC om vrijheid van expressie te onderstrepen: 'De jurk roept op tot openheid en inclusiviteit.'

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/inclusiviteit-is-het-nieuwe-emancipatie-iedereen-telt~b51e345c/,

 • in termen van inclusiviteit
 • een zaak van inclusiviteit

Kwaliteitsbeheer moet nu gekarakteriseerd worden in termen van exclusiviteit: het gaat er primair om het uitsluiten van informatie. De taak van het faciliteren van toegang tot informatie moet juist gekarakteriseerd worden in termen van inclusiviteit: in de ontsluiting van kennis gaat het er primair om een zo groot mogelijk gedeelte van het kennisaanbod toegankelijk te maken.

http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

Christus doorbreekt de minachting van de vrouw die zowel in de Joodse als de Griekse wereld gemeengoed was. Dat er geen vrouwelijke apostelen waren, is niet een zaak van exclusiviteit, maar van inclusiviteit: de vrouwen zijn in de twaalven als representanten van Israël begrepen.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010569672:mpeg21:a0017,

met ander, nevengeschikt substantief


 • openheid en inclusiviteit

Dagblad Het Parool beschreef vorig jaar de Rainbow Dress, een jurk van ontwerpers Mattijs van Bergen en Oeri van Woezik, ontwikkeld voor homobelangenorganisatie COC om vrijheid van expressie te onderstrepen: 'De jurk roept op tot openheid en inclusiviteit.'

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/inclusiviteit-is-het-nieuwe-emancipatie-iedereen-telt~b51e345c/,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Etymologie


Samenhangende woorden (betekenis) diversiteit; woke