industriële broodbakkerij


industriële broodbakkerij 1.0

bedrijf dat op grote schaal brood met een beperkte houdbaarheid vervaardigt en levert aan horecagelegenheden, supermarkten, ziekenhuizen, etc.
Ook in toepassing op de branche waartoe een dergelijk bedrijf behoort.

Semagram


Een industriële broodbakkerij…

is een bedrijf

   Algemene voorbeelden


   Het pakket van maatregelen is voorbereid door de Commissie Brood en Banket van het productschap. In deze commissie zijn de organisaties van ondernemers en werknemers in de industriële broodbakkerij en in de ambachtelijke brood- en banketbakkerij vertegenwoordigd.

   http://www.gzp.nl/main/gzp/index.htm

   Midden augustus werd Ghassan Alie Ahmad vriendelijk ontvangen door president Eduardo Dos Santos. Gesterkt door alle blijken van goede wil investeerde hij weerom ettelijke miljoenen in de bouw van twee nieuwe fabrieken, een industriële broodbakkerij en een bottelarij voor Pepsi-frisdranken.

   De Standaard,