informatieochtend


informatieochtend 1.0

bijeenkomst 's ochtends, georganiseerd om mensen vanuit een doorgaans brede invalshoek in te lichten over een onderwerp; bijeenkomst 's ochtends voor inlichtingen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een informatieochtend…

is een bijeenkomst; is een activiteit

  • [Functie] dient om in te lichten
  • [Tijd] vindt plaats in de ochtenduren
  • [Werking of functionering] maakt gebruik van mondelinge voorlichting, mensen die vragen beantwoorden, stands, brochures en folders enz.
  • [Belanghebbende of begunstigde] wordt georganiseerd voor belangstellenden en belanghebbenden
  • [Handelende persoon] wordt ingericht door een initiatiefnemer, organisator, club of vereniging, een instelling e.d.
  • [Onstoffelijke inhoud] stelt meestal een breed scala aan onderwerpen binnen zeker interessegebied aan de orde
  • [Onderscheid of tegenstelling] is vaak breder van opzet dan een thema-ochtend

Algemene voorbeelden


Informatieochtend (inloop) nieuwe ouders. Zoekt u voor nu, of in de toekomst, een goede basisschool voor uw kind(eren)? U bent deze ochtend van harte welkom om een kijkje te nemen in onze school. Wij zullen u de ins en outs van onze school vertellen en natuurlijk is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen.

http://amalia.unicoz.nl/content/informatieochtend-inloop-nieuwe-ouders,

De informatie-ochtend is een prima kans voor jonge mensen met de wens een eerste eigen huis te kopen om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden. Want die zijn er zeker. Drie verschillende partijen, de notaris, de makelaar en de bank zijn vertegenwoordigd.

http://startersleningtabel.nl/nieuws.php?nid=415&nname=bericht&nslug=informatieochtend-voor-starters-op-woningmarkt-leiden,

Op zondag 21 januari vind om 10.00 een informatiebijeenkomst plaats voor mensen die geinteresseerd zijn om [...] duikinstructeur te worden. De informatieochtend vindt plaats in het duikcentrum van Safe Diving in Eindhoven.

http://www.goprodiving.nl/?module=news&id=23,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


  • een informatieochtend bezoeken
  • een informatieochtend houden
  • een informatieochtend organiseren

De mogelijke komst van een glasvezelnetwerk roept veel vragen op, en de eerste informatieavond van Reggefiber is dan ook goed bezocht.

http://www.veendammer.nl/nieuws/3762/informatieavond-over-glasvezel-in-veendam-goed-bezocht/,

In verband met de afgelopen vakantie was niet iedereen in staat onze open dag te bezoeken op 6 januari. Daarvoor houden we op zaterdag 14 januari 2012 nog een informatieochtend van 9:00 tot 12:30 uur in ons welzijnscentrum. Hier kunt u informatie krijgen over onze cursussen en informatie over gewichtsbeheersing en algemeen welzijn.

http://www.dichtbij.nl/hoeksche-waard/lifestyle/zorg-en-welzijn/artikel/2238826/informatieochtend-welzijn.aspx,

Wij organiseren regelmatig informatie-ochtenden voor nieuwe ouders/verzorgers die interesse hebben om hun kind in te schrijven.

http://www.destelberg.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=66,