inhaalverbod


inhaalverbod 1.0

(verkeersregeling, verkeersveiligheid,vervoer en transport)

op een bepaalde verkeersweg of een bepaald weggedeelte geldend verbod op het inhalen van andere voertuigen; verbod om andere voertuigen in te halen; ook wel: verbod om andere vaartuigen in te halen, bv. tijdens roeiwedstrijden

Semagram


Een inhaalverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient om de verkeersveiligheid te bevorderen
 • [Plaats] geldt op een (bepaald gedeelte van een) verkeersweg
 • [Betrokkene] wordt opgelegd aan bestuurders van voertuigen, soms die van vaartuigen
 • [Toepassingsgebied of bereik] geldt voor bestuurders van voertuigen en soms alleen voor de bestuurders van bepaalde voertuigen, bv. van vrachtwagens; geldt soms ook voor bestuurders van vaartuigen
 • [Voorstellingswijze] wordt aangegeven door middel van een verkeersbord

Algemene voorbeelden


Er zijn drie factoren die voor problemen zorgen bij autorijden: snelheid, inhaalgedrag en bumperkleven. Die zaken moet je dus automatiseren. Als dergelijke zaken worden geautomatiseerd, kunnen we een heleboel andere dingen achterwege laten. Inhaalverboden, snelheidsborden, dat hoeft allemaal niet meer.

http://www.connekt.nl/connektiemag.html,

Ondanks het inhaalverbod haalde de man nog enkele auto's in en bleef tot op het laatste moment op de linkerrijstrook rijden.

Meppeler Courant,

Het schitterende roeiwater van de Noordtak van het Twentekanaal wordt door roeiend Nederland ontdekt als ideaal trainingswater. Geen moeilijke bruggen, dukdalven en inhaalverboden: kortom het pure roeien.

http://www.amycus.nl/cottwich/Main%20body-nl.htm

Elke wedstrijd heeft zijn eigen, aanvullende bepalingen. Hierin worden zaken vastgelegd als waar en wanneer mag worden opgeroeid, welke baanmarkeringen er zijn, aan welke zijde boeien mogen worden gepasseerd, welke bruggaten mogen worden gebruikt en welke niet en waar inhaalverboden zijn.

https://www.rvpontos.nl/schade/

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • (niet meer) gelden

In verband met werkzaamheden was op de plaats van het ongeluk sprake van een wegversmalling en een snelheidsbeperking, terwijl er ook een inhaalverbod gold.

Meppeler Courant,

Pas nadat hij over de op de weg liggende waarschuwingsbalkjes was gereden ging de wegpiraat naar rechts. Direct nadat het inhaalverbod niet meer gold was het weer gas op de plank.

Meppeler Courant,

Ook zal Netelenbos onderzoeken of het inhaalverbod voor vrachtwagens kan worden uitgebreid. Op dit moment geldt op 800 kilometer snelweg in de ochtend- en avondspits al een inhaalverbod.

Drentse Courant,

als object bij een werkwoord


 • het inhaalverbod aanpassen

Rijkswaterstaat heeft het inhaalverbod voor vrachtverkeer voor het laatst tussen 2014 en 2016 aangepast. Het doel van de aanpassing was om de doorstroming en de veiligheid voor alle weggebruikers te vergroten.

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/verkeerswetten/inhaalverbod-vrachtverkeer/

 • een inhaalverbod instellen
 • inhaalverboden instellen

Italië van zijn kant heeft over meer dan 200 km een inhaalverbod ingesteld voor vrachtwagens dat aanvangt bij de Brenner autosnelweg.

http://www.mobilis.be/sites/35/page.ihtml?ID_SITE=35_CATEGORIE=1684

De Europese Unie moet de lidstaten aanbevelen een betere handhaving van de maximumsnelheid na te streven en bepaalde inhaalverboden voor vrachtauto's met snelheidsbegrenzer in te stellen.

http://www.eurofractie.nl/

 • inhaalverboden toepassen

De mate waarin bestaande infrastructuur wordt benut door vervoer ligt vaak ver af van de maximale capaciteit. Zo wordt een snelweg naar een grote stad doorgaans alleen in de ochtendspits (bijna) volledig benut. Zelfs op deze momenten blijkt de capaciteit groter dan gedacht als benuttingsmaatregelen als spitsstroken, toeritdosering, signalering en inhaalverboden voor vrachtwagens worden toegepast.

http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/132/wd132.pdf,

 • een inhaalverbod invoeren

De Tweede Kamer is verdeeld over het VVD-plan om een algeheel inhaalverbod voor vrachtwagens op snelwegen in te voeren. VVD-Kamerlid Charlie Aptroot kwam dinsdag met dit plan.

https://flitsservice.nl/nieuws/inhaalverbod-voor-vrachtwagens-i5105,

 • het inhaalverbod uitbreiden

Ook zal Netelenbos onderzoeken of het inhaalverbod voor vrachtwagens kan worden uitgebreid.

Drentse Courant,

met adjectief ervoor


 • een algeheel inhaalverbod
 • een totaal inhaalverbod

De Tweede Kamer is verdeeld over het VVD-plan om een algeheel inhaalverbod voor vrachtwagens op snelwegen in te voeren. VVD-Kamerlid Charlie Aptroot kwam dinsdag met dit plan.

https://flitsservice.nl/nieuws/inhaalverbod-voor-vrachtwagens-i5105,

Lieve minister-president Rutte, ik hoop dat het niet te laat is, maar graag vraag ik uw aandacht voor een groot probleem. Op alle snelwegen lappen vrachtwagenchauffeurs alle regels aan hun laars. Met als gevolg ernstige ongevallen met dodelijke afloop, grote verkeersopstoppingen en zeer grote ergernissen voor de andere weggebruikers. Daarom alstublieft een totaal inhaalverbod van 6.00 tot 20.00 uur op alle snelwegen voor alle vrachtwagens uit alle landen.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/462866/inhaalverbod-voor-vrachtwagens,

 • het nieuwe inhaalverbod
 • een tijdelijk inhaalverbod

Geen extra controle op inhaalverbod. De politie controleert niet extra op de A50 (Arnhem-Apeldoorn) om te zien of vrachtwagenchauffeurs zich aan het nieuwe inhaalverbod houden. Dat geldt sinds vandaag tijdens de spitsuren op een deel van de snelweg in noordelijke richting, tussen het knooppunt Waterberg en Terlet.

Meppeler Courant,

Op de A-28, ter hoogte van de Wijk, is vrijdag een 47-jarige automobilist uit Emmen bekeurd wegens het negeren van een tijdelijk inhaalverbod en overschrijding op de maximale snelheid.

Meppeler Courant,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een (daar, ter plaatse, tijdelijk) geldend inhaalverbod

Op de N32 bij Havelterberg werden zes bestuurders bekeurd voor het negeren van een ter plaatse geldend inhaalverbod.

Meppeler Courant,

Op de Rijksweg 32 werd bij Meppel en Havelte gecontroleerd op het naleven van een daar (tijdelijk) geldend inhaalverbod. In totaal werden 15 autobestuurders bekeurd.

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • een inhaalverbod bij de kruising

Er werd een pakket van maatregelen samengesteld, waaruit in samenspraak met de gemeente de beste oplossingen gedestilleerd zouden kunnen worden om de veiligheid te optimaliseren. Verkeersdrempels, aanleg oversteekplaats bij de school, een mini-rotonde bij de kruising, het aanbrengen van knipperlichten bij de school, een inhaalverbod bij de kruising, de aanleg van een fietspad langs de weg, het kappen van de bomen.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: in

 • het inhaalverbod in de smalste tunnelbuis

Automobilisten mogen elkaar binnenkort niet meer inhalen in de tweede Coentunnel. Het inhaalverbod in de smalste tunnelbuis richting Amsterdam is een van de maatregelen waarmee Rijkswaterstaat het aantal incidenten in de nieuwe tunnel wil terugdringen.

https://www.parool.nl/amsterdam/inhaalverbod-in-tweede-coentunnel-vanwege-ongelukken~a3504479/,

Voorzetsel: op

 • het inhaalverbod op de A2
 • het inhaalverbod op de Rijksweg N32
 • de inhaalverboden op beide stukken weg
 • een inhaalverbod op alle snelwegen
 • het inhaalverbod op de uitwijkstroken
 • een inhaalverbod op vierbaanswegen

Als volgende maand het inhaalverbod op de A2 (Eindhoven-Maastricht) gaat gelden, tussen Roosteren en Born in zuidelijke richting, zal wel gericht gecontroleerd worden, zegt K. van IJ. van Rijkswaterstaat.

Meppeler Courant,

Bij een controle op het inhaalverbod op de Rijksweg N32 bij Havelterberg werden 7 automobilisten bekeurd voor het negeren van dit verbod.

Meppeler Courant,

De inhaalverboden op beide stukken weg gelden alleen voor vrachtwagens tussen zeven en negen uur 's morgens en vier en zes uur 's avonds.

Meppeler Courant,

Lieve minister-president Rutte, ik hoop dat het niet te laat is, maar graag vraag ik uw aandacht voor een groot probleem. Op alle snelwegen lappen vrachtwagenchauffeurs alle regels aan hun laars. Met als gevolg ernstige ongevallen met dodelijke afloop, grote verkeersopstoppingen en zeer grote ergernissen voor de andere weggebruikers. Daarom alstublieft een totaal inhaalverbod van 6.00 tot 20.00 uur op alle snelwegen voor alle vrachtwagens uit alle landen.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/462866/inhaalverbod-voor-vrachtwagens,

Bovenop de snelheidsbeperking (50 km/uur) en het inhaalverbod voor vrachtwagens op de uitwijkstroken, belooft de rijkswacht strenge controles met multanova's.

De Standaard,

Kamerlid R. Roosen (CDA) pleitte voor de invoering van een inhaalverbod voor vrachtwagens op vierbaanswegen.

NRC,

Voorzetsel: van

 • een inhaalverbod van 6.00 tot 20.00 uur

Lieve minister-president Rutte, ik hoop dat het niet te laat is, maar graag vraag ik uw aandacht voor een groot probleem. Op alle snelwegen lappen vrachtwagenchauffeurs alle regels aan hun laars. Met als gevolg ernstige ongevallen met dodelijke afloop, grote verkeersopstoppingen en zeer grote ergernissen voor de andere weggebruikers. Daarom alstublieft een totaal inhaalverbod van 6.00 tot 20.00 uur op alle snelwegen voor alle vrachtwagens uit alle landen.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/462866/inhaalverbod-voor-vrachtwagens,

Voorzetsel: voor

 • een inhaalverbod voor vrachtauto's
 • inhaalverboden voor vrachtauto's
 • het inhaalverbod voor vrachtverkeer
 • inhaalverboden voor vrachtwagens
 • een inhaalverbod voor vrachtwagens

Uit de brief blijkt dat als er geen extra maatregelen worden genomen, de congestie in de Randstad tot het jaar 2000 met de helft toeneemt, vergeleken bij 1990. Daarbij onderscheidt Jorritsma drie soorten files. Om incidentele files als gevolg van ongelukken en wegwerkzaamheden te voorkomen, denkt ze aan een snellere opruimen van wrakken na ongelukken, betere verkeersinformatie, een betere spreiding van het wegonderhoud en een inhaalverbod voor vrachtauto's, die verhoudingsgewijs veel ongelukken veroorzaken.

NRC,

De Europese Unie moet de lidstaten aanbevelen een betere handhaving van de maximumsnelheid na te streven en bepaalde inhaalverboden voor vrachtauto's met snelheidsbegrenzer in te stellen.

http://www.eurofractie.nl/

Rijkswaterstaat heeft het inhaalverbod voor vrachtverkeer voor het laatst tussen 2014 en 2016 aangepast. Het doel van de aanpassing was om de doorstroming en de veiligheid voor alle weggebruikers te vergroten.

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/verkeerswetten/inhaalverbod-vrachtverkeer/

In de Randstad en op als knelpunt bekend staande doorgaande wegen zal een inhaalverbod voor vrachtwagens moeten gelden.

http://www.e-stem.nl/

Volgens het TIC houdt de stabilisering van de files vooral verband met het afronden van wegwerkzaamheden, die juist in voorgaande jaren tot opstoppingen leidden. Ook aanvullende maatregelen, zoals meer inhaalverboden voor vrachtwagens, een extra rijbaan op de A27 tussen Houten en Everdingen, en de opening van de tweede Lekbrug in 1999, hebben verbetering gebracht.

NRC,

Daarnaast zou er een inhaalverbod voor vrachtwagens zonder snelheidsbegrenzer moeten komen en zou de regio-politie zich meer met het handhaven van de verkeersregels bezig dienen te houden.

NRC,

in voorzetselgroep


 • zich aan het inhaalverbod houden

Geen extra controle op inhaalverbod. De politie controleert niet extra op de A50 (Arnhem-Apeldoorn) om te zien of vrachtwagenchauffeurs zich aan het nieuwe inhaalverbod houden. Dat geldt sinds vandaag tijdens de spitsuren op een deel van de snelweg in noordelijke richting, tussen het knooppunt Waterberg en Terlet.

Meppeler Courant,

 • een, geen controle op het inhaalverbod
 • controleren op het inhaalverbod

Bij een controle op het inhaalverbod op de Rijksweg N32 bij Havelterberg werden 7 automobilisten bekeurd voor het negeren van dit verbod.

Meppeler Courant,

Geen extra controle op inhaalverbod. De politie controleert niet extra op de A50 (Arnhem-Apeldoorn) om te zien of vrachtwagenchauffeurs zich aan het nieuwe inhaalverbod houden. Dat geldt sinds vandaag tijdens de spitsuren op een deel van de snelweg in noordelijke richting, tussen het knooppunt Waterberg en Terlet.

Meppeler Courant,

Politie Twente heeft speciaal gecontroleerd op het inhaalverbod van vrachtauto's op de A1. Hiermee hoopt ze de verkeersveiligheid te verhogen en de frustratie bij overige weggebruikers weg te nemen.

http://www.chauffeurscentrum.nl/index.php/verkeersregels/controle-inhaalverbod,

 • het instellen van een inhaalverbod

Bij files zal de snelheid van het verkeer automatisch worden afgebouwd. Snelheidsbeperkingen in functie van de weersomstandigheden, elektronisch blokrijden, het voorbehouden van rijstroken voor doelgroepen en het instellen van een inhaalverbod worden eveneens mogelijk.

Gazet van Antwerpen,

 • invoering van een inhaalverbod

Kamerlid R. Roosen (CDA) pleitte voor de invoering van een inhaalverbod voor vrachtwagens op vierbaanswegen.

NRC,

 • het negeren van een, het inhaalverbod

Op de A-28, ter hoogte van de Wijk, is vrijdag een 47-jarige automobilist uit Emmen bekeurd wegens het negeren van een tijdelijk inhaalverbod en overschrijding op de maximale snelheid.

Meppeler Courant,

Het negeren van het inhaalverbod en voeten vagen aan de snelheidsbeperkingen zullen zeer consequent bestraft worden.

De Standaard,

Op de N32 bij Havelterberg werden zes bestuurders bekeurd voor het negeren van een ter plaatse geldend inhaalverbod.

Meppeler Courant,

met ander, nevengeschikt substantief


 • het inhaalverbod en de maximumsnelheid
 • de maximumsnelheid en inhaalverboden

De rijkswacht waarschuwt chauffeurs die de signalizatie negeren en het inhaalverbod en de maximumsnelheid (60 km per uur) aan hun banden lappen: de boetes liggen tussen de 9.000 en de 19.000 frank.

De Standaard,

Een tweetal andere maatregelen ter vergroting van de verkeersveiligheid zijn de handhaving van de maximumsnelheid en inhaalverboden voor vrachtwagens-met-snelheidsbegrenzer op vierstrooks-autosnelwegen in Europa.

http://www.eurofractie.nl/

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen