jachtverbod


jachtverbod 1.0

verbod op de jacht; verbod op het jagen van dieren, in het bijzonder van bepaalde dieren of een bepaald dier

Semagram


Een jachtverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient om de populatie van bepaalde dieren in stand te houden
 • [Duur] is tijdelijk of permanent
 • [Betrokkene] wordt afgekondigd door de landelijke, provinciale of plaatselijke overheid aan jagers
 • [Voorbeeld of specimen] is bv. een verbod om te jagen op herten, olifanten, bepaalde vogelsoorten, walvissen, wilde zwijnen of wolven

Hoofdsemagram: verbod


Algemene voorbeelden


In elf provincies in Nederland is de jacht op klein wild tijdelijk verboden in verband met de aanhoudende kou. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is alleen in Zeeland geen sprake van een jachtverbod.

https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2010/1/Jachtverbod-geldt-nu-in-bijna-heel-Nederland-AGD147099W/,

Over jachtverboden bestaat geen unanimiteit in Afrika: waar in Kenia al tientallen jaren niet mag worden gejaagd, verdienen landen als Zuid-Afrika, Tanzania en Zambia aan de plezierjacht voor toeristen.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/botswana-overweegt-plezierjacht-op-olifanten-weer-toe-te-staan~b3977d9c/,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • gelden
 • van kracht blijven

De hoeveelheid damherten baart de directie van Gemeente Waterleidingen Amsterdam grote zorgen. Men vreest voor de verkeersveiligheid op wegen in de omgeving van het duingebied. Een gemiddeld hert weegt zo'n honderd kilo. Het voorstel vorig jaar om tot afschot over te gaan stuitte echter op verzet van de Amsterdamse politiek. In de gemeente Amsterdam geldt een jachtverbod.

Haarlems Dagblad,

Voor het gebied met een vervoersverbod rond Biddinghuizen geldt deze aanpassingen niet. Daar blijven de ophok- en afschermplicht en de bezoekersregeling van kracht voor houders van alle soorten vogels. Ook het jachtverbod blijft in dit gebied van kracht.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/09/landelijke-maatregelen-vogelgriep-alleen-nog-voor-pluimvee-water--en-loopvogels,

als object bij een werkwoord


 • een jachtverbod afkondigen
 • een jachtverbod afroepen
 • een jachtverbod uitvaardigen

Halverwege de 20ste eeuw, dacht men dan ook dat koala's met uitsterven bedreigd waren. Gelukkig besloten de Australiërs toen tijdig in te grijpen, door een totaal jachtverbod af te kondigen.

http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

Het is geen goed idee om op het volledige Belgische grondgebied everzwijnen gecontroleerd af te schieten. Wie de Afrikaanse varkenspest wil tegengaan, roept eerder een jachtverbod af. Dat stelt Jelle Van den Berghe, docent natuurbeheer, soortenbeheer en biodiversiteit aan de PXL Hogeschool in Hasselt.

https://www.landbouwleven.be/3754/article/2018-09-14/juist-jachtverbod-nodig-strijd-tegen-afrikaanse-varkenspest,

'Het mag geen gewoonte zijn het jachtrecht automatisch met zes jaar te verlengen.' Van Dijk wilde dan ook van het college weten of jagen in Klein Zwitserland echt nodig is. De toelaatbaarheid van de jacht staat volgens hem steeds meer ter discussie. Illustratief hiervoor is het besluit van de gemeente Steenwijk, om als eerste gemeente een jachtverbod uit te vaardigen voor alle gronden. Hierna hebben andere gemeenten dit voorbeeld gevolgd of de jacht tot een minimum beperkt.

Meppeler Courant,

 • een jachtverbod instellen

Normaal mag er geschoten worden op wilde eend, meerkoet, smient en wintertaling van 15 oktober tot 31 januari. Door het koude weer stelde de minister een tijdelijk jachtverbod in. Normaal zouden de jagers vanaf vandaag opnieuw het vuur mogen openen, maar omdat de dieren nog niet op krachten gekomen zijn, kan dat dus pas in het najaar.

De Standaard,

 • het jachtverbod intrekken

Het Deutsche Bauernverband DBV wil dat het jachtverbod op wolven wordt ingetrokken. Sinds de herintroductie van de wolf in Duitsland in 2000 is de populatie toegenomen tot ruim 1.000 dieren. Jaarlijks vallen er in Duitsland inmiddels meer dan 1.500 schapen en andere boerderijdieren ten prooi aan een wolf.

https://wbesusterengraetheide.nl/duitse-boeren-willen-dat-jachtverbod-op-wolven-wordt-opgeheven/,

Alleen eigenaren van risicovogels zoals pluimvee, watervogels en loopvogels hebben te maken met de bezoekersregeling en de ophok- en afschermplicht. Dit geldt voor zowel de hobbyhouders als de commerciële pluimveebedrijven. Het houden van bijvoorbeeld roofvogelshows en het laten vliegen van gehouden postduiven zijn niet langer verboden. Ook het jachtverbod wordt ingetrokken.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/09/landelijke-maatregelen-vogelgriep-alleen-nog-voor-pluimvee-water--en-loopvogels,

 • het jachtverbod naleven

Tot voor kort bleef het voedsel voor dieren goed bereikbaar. Navraag bij verschillende organisaties, eigen medewerkers en enkele particulieren leverde geen enkel bericht op over verzwakte of dode dieren. Het jachtverbod bij wakken werd goed nageleefd.

Meppeler Courant,

 • het jachtverbod verlengen

In De Standaard van 16 januari schreven we dat de jacht op waterwild tot 31 januari verlengd is. Dat moest natuurlijk het jachtverbod zijn.

De Standaard,

 • het jachtverbod versoepelen

Noorwegen en Japan, die het jachtverbod willen versoepelen, zeggen dat hun walvisjagers net zo goed traditionele methoden gebruiken.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • een algemeen jachtverbod

Sinds 1 juli, midden in de zoogtijd, worden de pasgeboren jongen van wilde zwijnen bejaagd. "Ondanks de aanhoudende droogte, ondanks het feit dat de moederdieren nauwelijks melk kunnen geven en ondanks het feit dat de melkgift lijdt onder droogte en stress. In dergelijke noodsituaties moet er onmiddellijk een algemeen jachtverbod komen, zoals dat ook gebruikelijk is in strenge winterse situaties", aldus het Kamerlid.

https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-wil-jachtverbod-op-dieren-in-nood-door-extreme-droogte,

 • een formeel jachtverbod

Het provinciaal bestuur heeft besloten dat er op dit moment geen formeel jachtverbod zal worden ingesteld. Dit gezien de korte periode waarvoor een eventueel verbod op de jacht zou gelden (de jacht sluit vandaag) en de goede naleving van de oproep vrijwillig op te houden met jagen. Sluiting van de jacht wegens extreme weersomstandigheden is sinds 1 janauri de taak van de provincies geworden.

Meppeler Courant,

 • het huidige jachtverbod

De deskundigengroep dierziekten heeft aangegeven dat op dit moment de bijdrage van het huidige jachtverbod aan de vermindering van het risico op besmetting van pluimveebedrijven gering is.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/09/landelijke-maatregelen-vogelgriep-alleen-nog-voor-pluimvee-water--en-loopvogels,

 • een tijdelijk jachtverbod

Normaal mag er geschoten worden op wilde eend, meerkoet, smient en wintertaling van 15 oktober tot 31 januari. Door het koude weer stelde de minister een tijdelijk jachtverbod in. Normaal zouden de jagers vanaf vandaag opnieuw het vuur mogen openen, maar omdat de dieren nog niet op krachten gekomen zijn, kan dat dus pas in het najaar.

De Standaard,

 • een totaal jachtverbod

Halverwege de 20ste eeuw, dacht men dan ook dat koala's met uitsterven bedreigd waren. Gelukkig besloten de Australiërs toen tijdig in te grijpen, door een totaal jachtverbod af te kondigen.

http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • het jachtverbod bij wakken

Tot voor kort bleef het voedsel voor dieren goed bereikbaar. Navraag bij verschillende organisaties, eigen medewerkers en enkele particulieren leverde geen enkel bericht op over verzwakte of dode dieren. Het jachtverbod bij wakken werd goed nageleefd.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: in

 • het jachtverbod in Nederland
 • een jachtverbod in het betrokken gebied
 • het jachtverbod in enkele andere landen

Rond 1975 overwinterden hier ongeveer 50.000 brandganzen. Tegenwoordig schommelt dat aantal tussen de 150.000 en 200.000. De algemene groei van de West-Europese populatie is één oorzaak van die toename, en het jachtverbod in Nederland en enkele andere landen zal ook een belangrijke rol spelen.

http://www.waddenzee.nl/dutch/ecomare/NED0947.HTM

Europa stuurt een team veterinaire experten naar ons land om de autoriteiten bij te staan bij de uitvoering van de maatregelen die zijn vastgelegd in de Europese strategie tegen de Afrikaanse varkenspest. Die strategie omvat onder meer een totaal jachtverbod in het betrokken gebied, een striktere beperking van de toegang tot het gebied en het actief opsporen van dode zwijnen.

http://www.vilt.be/bijkomende-maatregelen-tegen-afrikaanse-varkenspest,

Voorzetsel: op

 • een jachtverbod op de Veluwe
 • een jachtverbod op wilde zwijnen
 • het jachtverbod op wolven

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vindt een jachtverbod op de Veluwe niet reëel. Ondanks de droogte kunnen dieren in delen van het natuurgebied nog gewoon bij water komen, stelt de jagersvereniging. De Partij voor de Dieren pleitte woensdag voor een jachtverbod op wilde zwijnen in de Veluwe omdat de dieren door de droogte ernstig verzwakt zouden zijn.

https://www.gelderlander.nl/arnhem/jagersvereniging-jachtverbod-op-de-veluwe-vanwege-droogte-niet-reeneuml-el~a97b38af/,

Het Deutsche Bauernverband DBV wil dat het jachtverbod op wolven wordt ingetrokken. Sinds de herintroductie van de wolf in Duitsland in 2000 is de populatie toegenomen tot ruim 1.000 dieren. Jaarlijks vallen er in Duitsland inmiddels meer dan 1.500 schapen en andere boerderijdieren ten prooi aan een wolf.

https://wbesusterengraetheide.nl/duitse-boeren-willen-dat-jachtverbod-op-wolven-wordt-opgeheven/,

Voorzetsel: van

 • het jachtverbod van 1942

De grote jachtdruk gecombineerd met de strenge winters van toen werd de otterpopulatie gedurende de Tweede Wereld Oorlog bijna fataal. Het aantal otters in Nederland daalde tot circa 40 individuen. Door het jachtverbod van 1942 wist de populatie het uitstervingsproces ternauwernood te ontsnappen.

http://www.terugkeer.nl/dutch/main_d.htm

Voorzetsel: voor

 • een jachtverbod voor alle gronden

'Het mag geen gewoonte zijn het jachtrecht automatisch met zes jaar te verlengen.' Van Dijk wilde dan ook van het college weten of jagen in Klein Zwitserland echt nodig is. De toelaatbaarheid van de jacht staat volgens hem steeds meer ter discussie. Illustratief hiervoor is het besluit van de gemeente Steenwijk, om als eerste gemeente een jachtverbod uit te vaardigen voor alle gronden. Hierna hebben andere gemeenten dit voorbeeld gevolgd of de jacht tot een minimum beperkt.

Meppeler Courant,

in voorzetselgroep


 • een uitzondering op het jachtverbod

Net als Noorwegen voert Japan aan dat zijn walvisjagers naar oude tradities handelen en een uitzondering op het jachtverbod moeten krijgen.

De Standaard,

 • protesteren tegen het jachtverbod

Deze week buigen deskundigen uit 40 landen zich op de Noorse Lofoten over methoden om de walvisstand te tellen. Dit ter voorbereiding op de discussies binnen de International Whaling Commission, komend voorjaar, over al dan niet opheffen van het inmiddels 12 jaar oude moratorium op de commerciële walvisjacht. Al jaren hebben Noorwegen en Japan geprotesteerd tegen het jachtverbod, dat alleen uitzonderingen kent voor inheemse jagers en jacht voor wetenschappelijke doeleinden.

NRC,

 • het opheffen van het jachtverbod

Onderzoekers menen dat het opheffen van het jachtverbod weinig invloed heeft op de vernieling van de maïsplanten en op de olifantenpopulatie. Zij wijzen erop dat de plezierjacht zich vooral richt op grote, volwassen mannelijke dieren en dat de meeste schade juist toegebracht wordt door jonge olifanten.

https://nos.nl/artikel/2241659-botswana-overweegt-jachtverbod-olifanten-op-te-heffen.html,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen