jampot


jampot 1.0

glazen pot waarin jam wordt bewaard; glazen pot met of voor jam; pot waar jam in heeft gezeten; pot jam

Semagram


Een jampot…

is een pot

 • [Attribuut] heeft een deksel
 • [Materiaal] is doorgaans gemaakt van glas, soms van gebakken klei
 • [Functie] dient om er jam in te bewaren
 • [Stoffelijke inhoud] bevat jam

Algemene voorbeelden


Er werd tussen moeder en de mannen luidruchtig en door elkaar gesproken, alsof ze haast hadden elkaar van alles te vertellen. Ik was te verbouwereerd om te horen wát er gezegd werd. En ik weet niet waar moeder het zo gauw vandaan haalde, maar ze legde een grote homp kaas, een jampot, en een bos in een papiertje gewikkelde gebakken scharretjes op tafel.

Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

Misschien werd ze, net als ik, bij de aanblik van alles wat verminderde door een vreemde treurnis overmand. De jampot, die ontbijt na ontbijt lichter werd naarmate hem een onvergeeflijke leegte vulde. De troosteloze aanblik van lege bokalen en flessen op de schappen in de kelder, met hun altijd gapende monden, alsof een doodse verveling ze in hun dorst bevroren had. Eenzelfde treurnis overviel me toen ik mijn bord voor mij zag staan.

Mijn tweede huid, Erwin Mortier,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • de jampot leeglepelen
 • de jampot sluiten

In de keuken zat Rosa bijna aanbiddelijk de jampot leeg te lepelen. 'Bah Rosa kaka', zei ik tegen haar in haar eigen taal. 'Heu', antwoordde ze en ze lachte me toe met iets olijks in haar ogen.

Bas, Annie Van Keymeulen,

Mieren zijn dol op zoetigheid. Dat weet iedereen. Als je dus geen last wil hebben van mieren zorg je er best voor dat alle zoete hapjes mooi opgeborgen zijn. Sluit de jampot goed, zorg dat hij ook langs de buitenkant niet vol hangt enz.

http://www.ecoline.org/verde/publicaties/stopdeplaag/index.shtml

met adjectief ervoor


 • glazen jampotten

We kennen de plant allemaal als het grootbladige gewas met roodgekleurde stelen, die meestal eindigen in glazen jampotten of, bepoederd, op rabarbertaart. Deze sierlijke, vezel- en saprijke groente wordt wel eens als een buitenbeentje onder de groenten aangezien. Als plant wordt de rabarber vaak onderschat.

De Standaard,

 • schone jampotten

Schep de jam (laat het muntblad in de jam zitten) over in schone jampotten en sluit ze goed af.

NRC,

in voorzetselgroep


 • in een jampot

Op de eerste warme dagen van het jaar zaten er meikevers in de eikenbosjes bij de Paalweg. Haar vader stopte ze vroeger volgens tante Paula in een jampot met wat bladeren. Hij deed er een deksel op waar hij met de punt van een schaar gaatjes in prikte.

Kriblijn, Barber van de Pol,

Voor mijn zus spaarde ze in een jampot stuivers. Misschien is ze daarmee begonnen toen een stuiver nog wat waard was, in ieder geval is ze er nooit mee gestopt. Als de jampot vol was, nam ze hem mee naar haar toe, keerde hem op tafel om en maakte stapeltjes ter waarde van een gulden.

Mevrouw mijn moeder, Yvonne Keuls,

Drie geknakte dahlia's zette ze in een jampot en zei: Zet die maar op de plee, want daar moeten we ook wat hebben.

Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

 • de deksel van de jampot
 • het deksel van de jampot

Hij schroefde de deksel van de jampot en keek erin. Het slakje zat op het slablaadje dat ze hem als leeftocht had meegegeven, zo op het oog heel tevreden. 'Leeft hij nog?' vroeg ze bezorgd. 'Hij is springlevend,' verzekerde hij, de deksel er weer opschroevend.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Dit grapje werkt altijd: een kind dat het deksel van een jampot niet los kan schroeven, kom je welwillend tegemoet. Grijp pot en deksel stevig beet, zet je schrap op je stoel met één elleboog op de tafel, en begin traag te draaien. Zorg ervoor dat de beweging van het deksel niet te zien is [...]. Als je voelt dat het deksel los zit, geef je de gesloten pot met een zucht terug. "Sorry, daar ben ik echt niet sterk genoeg voor. Probeer het zelf maar: het zal jou ook niet lukken." Elk kind met zelfrespekt doet dan nog één poging. Natuurlijk komt het deksel met een plofje van de pot.

De Standaard,

met substantief erachter


 • jampotten paling in gelei

Mijn vader moet ontelbare liefhebberijen hebben gehad. Hij pachtte twee lange sloten en een kleine plas langs de spoorbaan om die met fuiken af te vissen op snoek, baars, zeelt en paling. Onze kelder stond vol jampotten paling in gelei, een attractie voor vrienden en familie aan wie ze regelmatig werden uitgedeeld.

Het pistool van de rekening, Jan Willem Holsbergen,

voorafgegaan door als


 • brillenglazen als jampotten
 • glazen als jampotten

Wim Drent is een populaire DJ van het regionale commerciële radiostation Radio Continu (voor Groningen, Drenthe, Gelderland, Friesland en Overijssel). Evert is een door hem ontwikkeld typetje. Een in ouderwetse kledij gestoken lompe boerenhork met brillenglazen als jampotten en een altijd ro(n)kende Zündapp-brommer. Evert scoorde al enkele regiohits met nummers als 'Vriescheloo' en 'Rekening van 't café'.

http://www.vathorst.nu/index.php?nr=7826/?&co=1915979&ui_set=ja,

Het typetje dat mij het meest is bijgebleven? Wat een moeilijke vraag! Misschien de sketch waarin ze samen met Sjoerd Pleijsier als Adam en Eva rondbanjerde in een zogenaamd bloot-pak. En ik mocht haar altijd graag zien met enorme brillen, met glazen als jampotten. Syl durfde zichzelf behoorlijk voor gek te zetten.

http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Show/article/detail/2369112/2006/09/27/Van-kakmadam-tot-sloerie.dhtml,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen