jeugdarts


jeugdarts 1.0

arts die zich binnen de sociale geneeskunde heeft gespecialiseerd in de jeugdgezondheidszorg

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een jeugdarts…

is een arts; is een persoon

 • [Deskundigheid of vaardigheid] is gespecialiseerd in de jeugdgezondheidszorg
 • [Activiteit of handeling] verricht preventief medisch onderzoek bij kinderen en jongeren, vaak in schoolverband, en geeft gezondheidsadviezen

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  Toelatingsvoorwaarden. Rechtstreeks: diploma van arts [...]. Het algemeen doel van de opleiding Jeugdgezondheidszorg is, via efficiënt gebruik van verschillende onderwijsvormen, de student in staat stellen als preventiearts in de jeugdgezondheidszorg de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van jeugdigen te helpen bevorderen, bewaken en behouden. Algemene uitgangspunten hierbij zijn: * omstandigheden waarin de jeugdigen leven * de collectieve dimensie van gezondheid in de ruime zin van het woord * de samenwerking met andere disciplines * een wetenschappelijke basis voor het functioneren (evidence-based). Dit veronderstelt in het algemeen van de jeugdarts: * een sociale en ethische attitude * een preventieve attitude in de ruime zin van het woord * een wetenschappelijke attitude en de wil om levenslang te leren.

  http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.OOD2009&n=74122,

  Waarom een opleiding tot jeugdarts? Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid van jeugdigen van 0-19 jaar te beschermen en te bevorderen opdat ieder individu een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Deze doelstelling wordt nagestreefd binnen het netwerk van welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen.

  http://www.health.tno.nl/homepage_pg.html

  Om als jeugdarts goed te kunnen functioneren in een dergelijk zorgsysteem is een specifieke deskundigheid vereist. De opleiding tot sociaal-geneeskundige tak jeugdgezondheidszorg heeft als doel deze deskundigheid op het terrein van jeugdigen te helpen ontwikkelen en bevorderen [...]. De opleiding is bestemd voor artsen die voor minimaal 50% werkzaam zijn in diensten of instellingen voor jeugdgezondheidszorg.

  http://www.health.tno.nl/homepage_pg.html

  In het kader van de preventieve gezondheidsonderzoeken worden alle oudste kleuters uit groep 2 sociaal-medisch onderzocht door een jeugdarts van de GGD. De jeugdarts beschikt over gegevens uit de voorschoolse periode, zodat een goed beeld van de ontwikkeling van het kind in de tijd wordt verkregen. Na afloop van dit onderzoek vindt, naast een gesprek met de ouders, overleg plaats op school met de jeugdarts, de coördinator leerlingenzorg en de groepsleerkracht.

  http://www.bloemcampschool.nl/users/websitebcs/schoolgids/schoolgids.htm

  Alle kinderen uit groep 2 en 6 krijgen een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) door de jeugdarts en de assistente jeugdgezondheidszorg. Dit onderzoek richt zich op het functioneren op school en thuis. Het gehoor, gezichtsvermogen, groei en ontwikkeling, evenals bijvoorbeeld de gewoontes van voeding en slapen, komen tijdens dit onderzoek aan bod. Ook wordt het gedrag thuis en op school met de ouders doorgenomen. Ook buiten deze onderzoeken kunnen ouders en leerkrachten altijd een beroep doen op de jeugdarts met vragen over gezondheid en ontwikkeling.

  http://ipmh.net/triangel/schoolgids/deschool.htm

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen