kabinetschef


kabinetschef 1.0

((vooral) in België)

iemand die aan het hoofd staat van de tijdelijke medewerkers en adviseurs van een Belgische politicus, zoals een minister of burgemeester, die na diens ambtsperiode weer uit het ministerie verdwijnen; iemand in België die aan het hoofd staat van een kabinet; iemand die in België een kabinet leidt; hoofd van een kabinet in België; ook: hoofd van de staf van de Belgische koning

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kabinetschef…

is een persoon

 • [Rang of hiërarchische positie] staat aan het hoofd van de medewerkers en adviseurs; staat aan het hoofd van de staf; staat aan het hoofd van een kabinet
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] leidt een kabinet

  Hoofdsemagram: chef


  Algemene voorbeelden


  Een minister kan niet alles en heeft daarom een kabinetschef.

  De Standaard,

  De kabinetten in België dateren niet van na de Tweede Wereldoorlog. Het eerste kabinetslid duikt al op kort na 1830. In 1936 hadden drie van de vijf ministers één persoonlijke medewerker. In 1941 wordt voor het eerst de benaming kabinetschef gebruikt. Overigens was de scheiding tussen administratie en politiek toen nog niet uitgevonden.

  De Standaard,

  Een van de leden van de civiele sectie van het WB wordt telkens benoemd in de functie van kabinetschef van de procureur-generaal. De kabinetschef ondersteunt de procureur-generaal, zodat zijn takenpakket in verregaande mate wordt bepaald door het takenpakket van de procureur-generaal.

  http://www.rechtspraak.nl/hoge_raad/jaarverslag/default.htm

  De Kabinetschef volgt de nationale politiek van dag tot dag om de Koning ervan op de hoogte te brengen. Hij doet voorstellen voor de politieke audiënties van de Koning en bereidt deze voor. Hij staat de Koning bij in de voorbereiding van toespraken. Hij licht de Koning ook in over de evolutie van de internationale politiek.

  http://www.monarchie.be/site/nl/monarchy.html

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • (zijn) voormalige kabinetschef
  • (mijn) vroegere kabinetschef

  Gewezen premier Paul Vanden Boeynants werd aan de kant gezet, uitgerekend door zijn voormalige kabinetschef Gérard Deprez die later PSC-voorzitter zou worden.

  De Standaard,

  Verder kon ik, ondanks hun drukke werkzaamheden, steeds rekenen op hulp, tips en geheugensteuntjes van mijn vroegere medewerkers. Ik denk dan uiteraard aan directeur-generaal Alex Schaub en vele van zijn stafleden; aan mijn vroegere kabinetschef Claude Chêne en de adjunct-kabinetschefs Marc Van Hoof en Gustaaf Dierckx.

  Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: op

  • kabinetschef op

  "Nog deze week kan de Veiligheidsraad vervroegd bijeenkomen en het mandaat vastleggen," verklaarde Jan De Bock, kabinetschef op Buitenlandse Zaken.

  De Standaard,

  Hij was sinds 1992 secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en van 1990 tot 1991 was hij kabinetschef op het kabinet van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden, belast met Openbare Werken, van het Waals Gewest.

  http://www.vlaamsblok2003.be/pdf/verkiezingsprogramma.pdf

  Voorzetsel: van

  • kabinetschef van de burgemeester (van Maastricht)
  • kabinetschef van de koning
  • kabinetschef van een minister
  • kabinetschef van (tal van) ministers
  • kabinetschef van de premier

  Het comité moet helpen het gat tussen de Europese richtlijnen, die zo ver weg lijken, en het herkenbare regionale bestuur, te dichten. Volgens de kabinetschef van de burgemeester van Maastricht, Wilms, is dat vooral een kwestie van tijd.

  NRC,

  "Ik weet waar Dehaene zit, ook tijdens zijn schaarse vrije momenten. Daarom kreeg ik die avond telefoon van de kabinetschef van de koning. Hij vroeg me zeer dringend de eerste minister te vinden."

  De Standaard,

  De Kabinetschef van de Koning staat in voor de politieke en administratieve problemen en voor de contacten met de regering en de politieke wereld. Hij staat de Koning bij in de opvolging van de politieke actualiteit.

  http://www.monarchie.be/site/nl/monarchy.html

  Dat er thans een zekere verwarring heerst op het gebied van de Nederlandse spelling, is voor een niet-gering deel de schuld van Julien Kuypers, kabinetschef van de minister van Openbaar Onderwijs.

  De Standaard,

  Voordat hij carrière maakte bij het Abos was hij kabinetschef van tal van CVP- of PSC-ministers.

  De Standaard,

  De adviseur had erop aangedrongen dat Verhofstadt meteen na zijn thuiskomst uit de Verenigde Staten voor de camera zou gaan staan om de truckers tot orde te roepen. Luc Coene, kabinetschef van de premier, adviseerde het tegenovergestelde. Verhofstadt koos voor dat laatste.

  http://home.planetinternet.be/~ld907264/verhofstadt/verhofstadt_deel_4.htm,

  Antoine Saintraint schiet verder met scherp op Dominique Struye, de kabinetschef van staatssekretaris Moreels. Struye is volgens hem de doodgraver van Druyts. Die vete draait rond het op rust sturen van Saintraint in 1992. Toen trof toenamig minister van Buitenlandse Zaken Mark Eyskens (CVP) een administratieve maatregel tegen Saintraint - en Struye was indertijd de kabinetschef van Eyskens, en bijgevolg een boze geest in de ogen van Saintraint.

  De Standaard,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • mijn kabinetschef
  • zijn kabinetschef

  Voor de zoveelste keer belegde ik in mijn bureau een krijgsraad met mijn getrouwen: Alex Schaub (directeur-generaal Concurrentie) [...], mijn kabinetschef (Claude Chêne), medewerker Olivier Guersent en mijn woordvoerder Stefan Rating.

  Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

  Reginald Moreels kijkt met groeiende vermoeidheid aan tegen het wespennest waarin hij verzeilt. "Ik heb het volste vertrouwen in mijn kabinetschef en de rest van mijn zeer gemotiveerde kabinet", zegt hij ferm. "Op geen enkel moment werd ik door de CVP-voorzitter of door de top van mijn partij onder druk gezet om de anti-fraudecel een stille dood te laten sterven."

  De Standaard,

  Ik ben nooit in examens tussenbeide gekomen of in een rechtszaak. Nooit. Maar als ik kijk naar de minister van Justitie, Stefaan De Clerck. Hij laat een plaats open in Gent omdat zijn kabinetsmedewerker Decreus [...] de vereiste zeven jaar anciënniteit niet bijeen heeft om benoemd te worden. En zijn kabinetschef - een knappe dame - is voorbestemd om de procureur-generaal van Antwerpen, Roger Van Camp, op te volgen.

  De Standaard,

  Minister De Clerck vindt het jammer dat Dekkers opstapt. Hij was erg te spreken over zijn kabinetschef.

  De Standaard,

  voorafgegaan door als


  • als kabinetschef

  Schweitzer, die een carrière als kabinetschef van de socialist Laurent Fabius achter de rug heeft, trad onbewogen en onverstoord de cameralui, fotografen en journalisten tegemoet, zonder iets te zeggen.

  De Standaard,

  Deprez begon zijn politieke loopbaan als kabinetschef bij vice-eerste minister Paul Vanden Boeynants (1979).

  De Standaard,

  Gelukkig had ik Claude Chêne aan mijn zijde als raadgever. Hij kwam van DG VII en had ook onder mijn voorganger Lord Clinton Davis gediend. Hij was mijn veilige en veelzijdige gangmaker. Later vroeg ik hem als kabinetschef.

  Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

  Johan Vande Lanotte werkte vanaf 1988 als kabinetschef van Louis Tobback, die toen minister van Binnenlandse Zaken was.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen