chef


chef 1.0

iemand die voor zijn beroep de leiding heeft en aan het hoofd van een organisatie, bedrijf of afdeling staat; hoofd; baas

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een chef…

is een persoon

 • [Rang of hiërarchische positie] staat aan het hoofd van een organisatie of afdeling
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

  Algemene voorbeelden


  Het liefst was hij chef geworden van een team dat in feite geen chef nodig had maar tot ieders tevredenheid zichzelf wist te organiseren.

  De laatste woorden van Leo Wekeman, Yves Petry,

  Normen kunnen ook door groepsleden worden ingebracht of van buitenaf worden gestimuleerd. Een nieuwe chef die de cultuur van het mopperen wil doorbreken negeert bijvoorbeeld het mopperen en vraagt zijn medewerkers eens iets aardig tegen elkaar te zeggen.

  http://docent.hogent.be/~dh673/psych-socia.doc

  Veel belangrijker vindt hij de werktijden waaraan de busmaatschappijen willen "rommelen". Hijne stelt dienstroosters samen en voor hem telt zwaar dat de ondernemingsraad in de voorstellen van de werkgevers daarover zijn invloed kwijtraakt. De chefs krijgen daardoor vrij spel en dat zal in elk geval leiden, constateert hij, tot meer gebroken diensten, waarbij je een paar uur op, een paar uur af en daarna weer een paar uur op moet.

  NRC,

  "Je klom op tot chefje, dan werd je chef en uiteindelijk na lang klimmen in één organisatie, werd je een grote baas."

  NRC,

  Ik schreef dat ik een meer wetenschappelijke richting op wilde, terwijl ik me hoegenaamd niet voor de wetenschap interesseer, en terwijl ik móest schrijven dat ik wegga omdat ik het er niet zo prettig vind, omdat het er een rotzooi is, omdat mijn chef een zak is, en omdat mijn afdelingschef een zak is, en omdat driekwart van de mensen niets uitvoert.

  Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een directe chef
  • directe chefs

  Het is geen slecht idee om aan je directe chef of iemand anders leidinggevend een aanbevelingsbrief te vragen als je ergens weggaat.

  http://www.vacature.com/scripts/indexpage.asp?headingID=2332

  De tegenstemmers geloven er niet in dat de banken ruimhartig zullen toestaan dat grote delen van hun personeel korter gaan werken. Daarover wordt beslist in overleg tussen individuele werknemers en hun directe chefs.

  NRC,

  Pothuizen vindt het wel logisch dat het ziekteverzuim bij de NS groter is dan het landelijk gemiddelde. De veiligheid stelt hoge eisen aan het personeel en bovendien hebben de conducteurs en machinisten door de werkwijze bij de NS weinig contact met hun directe chef. De NS-directeur denkt wat aan het verzuim te kunnen doen door het personeel beter te begeleiden. Dat moet mogelijk worden door chefs niet langer aan tachtig, maar aan 46 werknemers leiding te laten geven.

  NOS Nieuws,

  Voorts wensen ze komfortabelere werkomstandigheden en moderner materieel (meer pc's) en een andere, meer mensgerichte houding van hun direkte chef.

  De Standaard,

  'Is die geur echt niet meer te harden?' 'Wel, Jan is langs geweest op ons departement en hij heeft iets geroken. Hij heeft mij bevolen dat geurprobleem op te lossen. Ik kan haar toch niet op straat smijten. Het is een van mijn beste administratieve krachten. Alsjeblieft.' 'Ik doe dat niet, Albert. Ik ga het haar niet zeggen. Jij als directe chef moet dat doen.' 'Ik durf het niet. Hoe moet ik dat doen: erop afstappen en zeggen: Nadia, ge stinkt. Gaat u wassen.'

  Scènes op het werk, Paul Desmedt,

  De meeste medewerkers in een bedrijf zijn er nog van overtuigd dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de relatie met de directe chef.

  Meppeler Courant,

  • de huidige chef
  • de toenmalige chef
  • de voormalige chef
  • de vroegere chef
  • een nieuwe chef

  Mijn huidige chef zei al dat hij me in de gaten blijft houden.

  de Volkskrant,

  Een nieuwe chef wordt fijngemalen door zijn mensen omdat ze zijn opdrachten zodanig slecht uitvoeren dat de directie denkt dat hij de schuldige is.

  De Standaard,

  Nochtans heeft de leiding van Nasa goede voornemens. Het motto van de huidige chef, Daniel Goldin, luidt "kleiner, beter, goedkoper". Afgelopen met de monsterprojekten die miljarden dollars kosten, decennia aanslepen en met één kapot onderdeel de mist ingaan.

  De Standaard,

  Eén van de suksesvolste ideeën kwam van Gabriel Hanot, toenmalig chef van de voetbalredaktie.

  De Standaard,

  Aanvankelijk waande Viktor zich een wetenschappelijke Hercule Poirot. Tot hij op een dag een gemuteerde cel onder de microscoop kreeg. Hij was in alle staten, maar de toenmalige chef, een man met een grijze ringbaard en paarsdooraderde wangen, dreunde droogweg artikel 23 31 en 25 op van het contract dat Viktor met de staat had afgesloten. Onder geen beding kreeg de wetenschappelijk onderzoeker type A informatie over de oorsprong van het monster.

  Blanco, Peter Terrin,

  "Procureur Deprêtre aanvaardde geen enkel autoriteit naast zich." Dat zei de voormalige onderzoeksrechter van Nijvel, Christian Baeyens, vrijdag tegenover de tweede Bendecommissie, over zijn voormalige chef. Hij schetste het beeld van een autoritaire, ultra-katholieke magistraat die diverse personeelsleden van de rechtbank van Nijvel heeft gekraakt.

  De Standaard,

  Voor sommige oud-DSM'ers is niets veranderd. "Ze werken nog steeds aan dezelfde pomp, alleen nu voor een ander bedrijf", zegt Van Kalken. "En ze vragen zich af: waarom moest ik wel verdwijnen en mijn vroegere chef niet?"

  NRC,

  Op weg naar huis kocht ik een blad waarvan mijn vroegere chef altijd zei, dat je 't niet kunt missen als je op de hoogte wil zijn: The Observer.

  De Standaard,

  • politieke chefs

  De scepters worden doorgaans kibango genoemd. Het zijn regalia die meestal toebehoren aan politieke chefs, dignitarissen en chefs-grondbezitters. Als emblemen worden ze geacht de maatschappelijke positie van hun eigenaar te legitimeren. Tegelijk refereren dergelijke scepters naar de relatie met de wereld van de geesten.

  http://www.flwi.ugent.be/etnischekunst/afrikac.html

  Wat hen, en andere Europese politieke chefs, verbindt is dat de oppositie in hun landen eigenlijk meer met zichzelf in de weer is dan met het ontwikkelen van meeslepende of desnoods alleen maar opzienbarende alternatieven.

  NRC,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een plaatsvervangend chef
  • een waarnemend chef

  Hij was tien jaar lang plaatsvervangend chef van de afdeling planningswezen in een klein bedrijf en droomde ervan ooit chef te worden.

  Russendisco, Wladimir Kaminer,

  De filiaaldirecteur van het Zedelgems kantoor was met vakantie op het ogenblik van de feiten. L. Feys trad op als waarnemend chef.

  De Standaard,

  De commissaris werd tijdens haar bezoek aan De Wijk vergezeld door griffier Van Aalderen en waarnemend chef van het kabinet van de commissaris, de heer A. Smit van Dwingeloo.

  Meppeler Courant,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  ( (vooral) in België)
  • een gewezen chef

  Op 27 juni 1980 stortte boven Ustica, een eilandje bij Sicilië, een toestel neer waarbij de 81 inzittenden omkwamen. Uit dokumenten die rechter Rosario Priore bij een gewezen chef van de contra-spionage vond, zou blijken dat het toestel werd neergehaald tijdens een luchtduel tussen Amerikaanse en Libische gevechtsvliegtuigen.

  De Standaard,

  Is Italië slachtoffer van een samenzwering van linkse magistraten? Dat is althans wat verscheidene rechtse toppolitici de jongste dagen beweren. Gewezen magistraat Tiziana Parenti, parlementslid, spreekt zelfs van "nazi-processen" nadat een gewezen chef van de geheime dienst veroordeeld werd wegens samenheulen met de maffia.

  De Standaard,

  Wouter Vandenhaute, gewezen chef sport: "Mijn stap terug heeft niets met de resultaten te maken."

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • chef van het aidsprogramma
  • chef van de afdeling
  • chef van de defensiestaf
  • chef van de douane
  • chef van het laboratorium
  • chef van de partij
  • chef van de redactie
  • chef van de generale staven
  • chef van staven
  • chef van de troepen
  • chef van de veiligheidsraad

  De vertrekkers zijn volgens IBM goed terechtgekomen met hun zak geld, door velen gebruikt om zich goedkoop aan te bieden bij een nieuwe werkgever [...]. Het vertrek is in de praktijk vaak minder vrijwillig dan de regeling pretendeert, door druk van marktontwikkelingen of de chef van de afdeling.

  NRC,

  In mei van dit jaar werd hij chef van de nieuwe redaktie binnenland-buitenland-ekonomie van Het Nieuwsblad/De Gentenaar.

  De Standaard,

  Naast de politionele troepenmacht wordt ook de koninklijke landmacht ingezet [...]. René Danen [...] polste de burgervader over de gehanteerde bevelsstructuur. Danen uitte de vrees dat de militaire troepen onder commando zullen staan van een andere, niet nader genoemde autoriteit, anders dan de burgemeester, zodat Amsterdam min of meer zou belanden in een staat van beleg. Danen: "Ik begreep al dat er een generaal-majoor is aangesteld als chef van de troepen. Maar wie nu precies de eindregie heeft, is me vooralsnog niet duidelijk geworden."

  http://www.groene.nl/2001/0150/rz_huwelijk.html,

  Na een middag van druk diplomatiek overleg met enkele ministers, de chef van de Turkse generale staven, Dogan Güres, en vertegenwoordigers van de diplomatieke missies in Ankara van de VS, Frankrijk, Engeland en Irak, verklaarde een onwennige premier Süleyman Demirel evenwel dat het niet om geplande acties ging, maar dat de geallieerden uit noodweer hadden gehandeld.

  NRC,

  We kunnen het ons niet langer veroorloven om de relaties tussen de VS en Europa alleen maar over te laten aan de ministers van buitenlandse zaken en defensie of aan de militaire chefs van staven.

  NRC,

  Dr. Michael Merson, chef van het speciale aids-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zei dat het aids-virus zich momenteel in India, Birma en Thailand het snelst verspreid.

  NRC,

  Het is op Defensie bekend dat de huidige chef van de Defensiestaf, generaal Van der Vlis, en zijn plaatsvervanger Van den Breemen niet altijd dezelfde opvattingen hadden over de drastische besnoeiingen bij Defensie.

  NRC,

  Dat roept de vraag op: waar staat de CVP? In woorden staat zij op dezelfde stelling. Daar zorgt de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande wel voor. In daden ligt het vaak nog anders. Omdat de echte chef van die partij, federaal premier Jean-Luc Dehaene, ons - terecht - absoluut in de Emu wil loodsen. En - ten onrechte - denkt dat hij intussen elke discussie over onze staatsstructuren in de kiem moet smoren.

  De Standaard,

  Naast hem zat 1e opperwachtmeester borry, chef van het laboratorium.

  De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

  Rusland, zei de voormalige generaal die vorige maand door Jeltsin werd benoemd tot chef van de Russische Veiligheidsraad, "heeft geen plannen om tegen iemand te strijden."

  De Standaard,

  Onlangs leidde die samenwerking tot de ontmanteling van een cannabis-netwerk in Spanje. Een van de spilfiguren bleek een chef van de douane in Casablanca. Hij werd gearresteerd.

  De Standaard,

  met substantief erachter


  • chef boekhouding
  • chef onderhoud
  • chef personeelszaken
  • chef sociale zaken
  • chef taxicentrale

  Onze chef boekhouding kon op basis van openbare gegevens al op een paar procent nauwkeurig berekenen hoe groot de reserves waren.

  NRC,

  Kroon was getrouwd met een schatrijke Amerikaanse. Met haar geld kocht hij de chef om en in het geheim installeerde hij in een Deta Liftinstallatie een door hemzelf ontworpen biocomputer [...]. De chef onderhoud [...] wist niet anders dan dat hij voor veel geld meewerkte aan een hoogst geheim militair experiment, waarschijnlijk in opdracht van de CIA.

  De lift: naar het filmscenario van Dick Maas, Gerben Hellinga,

  Wie Bertini kritiseert, kan van de chef personeelszaken te horen krijgen dat zoiets "slecht voor de professionele gezondheid" is.

  NRC,

  In totaal krijgen 75 personen een uitkering. Deze mensen hebben weinig uitzicht op een baan. Twaalf mensen uit deze groep worden door de gemeente in staat gesteld om hun positie te verbeteren. Chef sociale zaken Henk de Wilde: 'Het HRC maakt een traject om de werklozen weer aan een baan te helpen.'

  Meppeler Courant,

  In de betreffende zaak werkt een werknemer (53 jaar oud, reeds 24 jaar in dienst) als chef taxicentrale bij Midnet.

  http://www.avdw.nl/functiewijziging.html,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • haar chef
  • hun chefs
  • mijn chef
  • onze chef
  • zijn chef
  • uw chef

  Ze stond op van haar stoel, meldde zich ziek bij haar chef en vluchtte de supermarkt uit zonder de tijd te nemen zich om te kleden.

  Arend, Stefan Brijs,

  De medewerksters zullen eerst zelf moeten proberen de problemen met hun chefs op te lossen.

  NRC,

  Mijn chef zal zeggen dat er op kantoor niet gelachen, maar wel gewerkt moet worden. Dan is uw chef niet mee met zijn tijd. De visie van eerst werken en pas daarna plezier maken is voorbijgestreefd. Een goede sfeer en plezier in de job zijn essentieel om goed te functioneren op het werk.

  De Standaard,

  Onze chef bij Scania vroeg of we mee wilden doen in Friesland met een vorkheftruckwedstrijd op het opleidingsinstituut. Toen werkte ik alle dagen nog op zo'n ding.

  Meppeler Courant,

  Maar het was ondenkbaar dat een beginner in de dienst, een aspirant-controleur, zou weigeren aan een order van zijn chef gehoor te geven.

  http://oud.refdag.nl/boek/boekgs/990519boekgs04.html,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • chefs, collega's of ondergeschikten
  • chef en ondergeschikten
  • chef en werknemer
  • chef of manager

  Verder dient de ambtenaar of het andere personeelslid respect te tonen voor zijn chefs, collega's of ondergeschikten.

  http://www.europarl.eu.int/codex/default_nl.htm

  Systemen waarin chefs en ondergeschikten afspraken maken over doelstellingen, die jaarlijks worden geëvalueerd.

  NRC,

  De consequenties voor de bank worden meer dan ooit bepaald door de individuele werknemer. Die krijgt de keuze tussen vier dagen werken of gewoon vijf. Van Driel: "Veel hangt af van individuele gesprekken, een-tweetjes tussen chef en werknemer. Je kunt als leiding daarin moeilijk richting geven."

  NRC,

  Naast deze vakopleidingen volgen alle deelnemers trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, sollicitatietraining, verhouding chef en werknemer en hoe om te gaan met geld.

  http://www.pi-zoetermeer.demon.nl/algemeen.html

  "Je moet met stressgevoelige mensen en met stressfaktoren in een bedrijf kunnen omgaan. Je moet beseffen dat je mensen mee moet laten beslissen, dat je hun werk moet waarderen, dat je duidelijk moet zijn. Eigenlijk ben je pas een goede chef of manager als je dit kunt."

  De Standaard,

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  chef 1.1

  iemand die voor zijn beroep bij de politie werkt en aan het hoofd van een korps of afdeling staat; politieagent die leiding geeft aan een afdeling; chef bij de politie; politiechef
  Wel te onderscheiden, maar niet altijd te scheiden van betekenis 1.0, omdat een politiechef ook een afdeling leidt.

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een chef…

  is een persoon

    Algemene voorbeelden


    Ze waren door Brink opgevoed met de gedachte dat de politie het absolute gezag vertegenwoordigde, maar die notie bleek al na enkele jaren waardeloos. In zijn Amsterdamse periode maakte Brand het staartje van de oude tijden nog mee. "Als wachtcommandant droeg ik een witte shawl en een blinkende sabel. Ik was een echte chef. Als ik de Zeedijk opliep en er was een knokpartijtje, dan hielden ze vanzelf op, want daar kwam de chef!"

    NRC,

    Rijkswachtgeneraal Bernaert schreef indertijd dat de job van "straatgendarm" niet zo eenvoudig is. Hij drong erop aan dat de chefs zoveel mogelijk "het terrein" zouden opgaan, o.a. om de jongeren bij te staan met hun ervaring.

    De Standaard,

    De chef in zijn fleurige Hawaï-hemdje trekt een paar handboeien uit een lade die vol pistolen en revolvers ligt en klikt de handboeien om mijn polsen. 'Geen drie maar dertig kilogram cocaïne?' vraagt de undercoveragent giechelend.

    Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

    De bekendmaking kwam kort voordat Washington besliste Mexico het "certificaat" te geven van goede samenwerking met de Amerikaanse drugsbestrijding [...]. De Amerikaanse president Clinton kwam onder druk om Mexico het "certificaat" te ontzeggen nadat de chef van de Mexicaanse drugsbestrijding werd opgesloten op beschuldiging van medewerking met het drugskartel van Juarez.

    De Standaard,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • plaatselijke chefs

    Een politiedienst op twee niveaus kan maar doeltreffend functioneren als iedereen er zich loyaal voor inzet. Dat betekent dat plaatselijke chefs hun verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer zij de vereiste getalsterkte voor ordediensten, voetbalwedstrijden en andere, vastleggen.

    http://www.lokalepolitie.be/VCLP_NL/index6.htm,

    met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


    • een plaatsvervangend chef
    • een waarnemend chef

    Commissaris Joop van Riessen, plaatsvervangend chef van het politiekorps Amsterdam/Amstelland, wil meer greep krijgen op alle personen die de hoofdstad via weg, water of rail bereiken.

    Rotterdams Dagblad,

    "Als er weer eens iemand gemalen pepermunt voor cocaïne heeft verkocht, kun je wachten op een tegenreactie", zegt Tromps collega Henk Uijthoven, plaatsvervangend chef van bureau Hoefkade.

    Haagsche Courant,

    Het is de politiek vooral een doorn in het oog dat de politiezorg na de reorganisatie op alle fronten lijkt terug te lopen. Het gaat dan niet alleen om de aanrijtijd, maar ook om de sterkte van het korps en de openingsuren van het bureau, beide zo'n beetje gehalveerd. In Staphorst deden waarnemend chef R. de Boer en Officier van Justitie J.H. Schüssel een klemmend beroep op begrip.

    Meppeler Courant,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    chef 1.2

    kok die aan het hoofd staat van een professionele keuken, bijvoorbeeld in een horecagelegenheid, cateringbedrijf of zorginstelling; belangrijkste kok in een professionele keuken; chef-kok

    Betekenisbetrekking


    specialisering
    Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een chef…

    is een persoon

      Algemene voorbeelden


      Terwijl we met spijt het laatste hapje reerug doorslikken, bereidt in de keuken de chef met een vlammenwerper tandoori-broden voor de 'balti', een Indiase curry.

      NRC,

      Voor het volgende gerecht kiest de chef voor de minder gekende stokvis.

      http://www.gastronomen.net/CMArticles/ShowArticle50.asp?id=16290,

      Het moeilijk te achterhalen geheim - heus wel - ligt bij de Sacher Torte in de identiteit van de vier soorten chocolade die bij de bereiding van deze taart worden gemengd. "Voor de rest [...] komt onze Torte altijd uit dezelfde keuken en wordt ze bewerkt door constant dezelfde handentemperatuur van steeds dezelfde chefs."

      De Standaard,

      Dapperste chef '94 was in ieder geval Alex Koene in Den Bosch die zijn Michelinster teruggaf, de prijzen halveerde en zijn plezier in het koken dubbel terugvond.

      NRC,

      Souschef. Hij staat achter het grootste kookeiland, geflankeerd door drie kleine kookeilanden links en twee nog kleinere rechts. Hij resideert in het midden alsof hij de zonnekoning is en wij zijn verblinde onderdanen [...]. Hij eist van ons dat we hem 'chef' noemen, zonder een spatje begrip voor de problemen die dit met zich meebrengt, want als het woord chef niet alleen verwijst naar chef, maar ook nog eens naar souschef, is er niemand meer die weet hoe we echte chef [...] dienen aan te spreken.

      Alle verhalen, Manon Uphoff,

      Een goede dessertwijn is dan weer uit de mode. "Vaak vraagt men nog een glas rode wijn, maar een goede zoete wijn zorgt voor een smaakverlenging van het dessert. Maar inderdaad, een goede dessertwijn zou meer erkenning mogen krijgen." Minder geïnspireerde chefs gaan in het desserts kwistig met de suiker te keer. "Desserts zijn al te vaak vloeibare suiker. En dat is net iets te gemakkelijk."

      http://www.horecamagazine.be/nl/artikels/desn.htm,

      Combinatiemogelijkheden


      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: van

      • chef van restaurant D'Hommelkeete

      Johan Debrabandere, chef van restaurant D'Hommelkeete uit Poperinge, kocht de overige bakjes tegen 9.940 frank per kilo.

      De Standaard,

      in voorzetselgroep


      • een menu van de chef
      • een verrassingsmenu van de chef

      Ik wil vooral verrast worden. Zo bestel ik in Het Pandje in Berchem graag het menu van de chef, altijd anders maar altijd fantastisch.

      http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GB416PL66,

      De kaart is handgeschreven en gesigneerd door de chef [...]. Er staat niets op dat we niet zouden willen proeven. Dat geldt ook voor het menu van de chef: carpaccio van langoustines in tuinkruidendressing en wasabimayonaise, bietensalade en truffelijs; compositie van zeebaars, krab, zeetong, tonijn en coquille in spinaziemousseline; kabeljauw en gegrilde gamba met komkommer en bloemkoolroosjes in sweet & sour-dressing; crème brûlée, rood fruit met citroenvla en ijs met lycheeschuim.

      http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/642401/2005/06/24/Uit-eten.dhtml,

      Wie op een doordeweekse avond een tafeltje bij Goujon reserveert begrijpt waarom deze kok furore maakt. Een verrassingsmenu van de chef voor ƒ125 gulden, exclusief drank, is een feest voor de smaakpapillen en ook voor het oog.

      Algemeen Dagblad,

      met eigennaam


      "Mijn geliefkoosd restaurant was The Canteen in Chelsea Harbour, aan het water. Dat is het restaurant van Michael Caine, de acteur, en die had de beste Engelse chef, Marco Pierre White, in dienst genomen. Die maakt wel een exquise Franse keuken."

      De Standaard,

      Chef Fabio vertelt over zijn Venetiaanse keuken, over zijn inspiratiebronnen en geeft ons een brokje geschiedenis mee.

      http://www.gastronomen.net/CMArticles/ShowArticle50.asp?id=16290,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      chef 1.3

      leider van een gemeenschap of een volk, meestal in Afrika; baas of leider van een groep mensen in Afrika; chief

      Betekenisbetrekking


      specialisering
      Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

      Semagram (extra betekenisinformatie)


      Een chef…

      is een persoon

        Algemene voorbeelden


        Kanker velt chef Bosjesmannen. De voorvechter van de rechten van de Bosjesmannen van Botswana, John Hardbattle (51), wordt vandaag begraven in Ghanzi, in een verlaten deel van de Kalahari-woestijn.

        De Standaard,

        Er ontstaat bij sommigen een radikaal cynisme, dat demokratie niets voor Afrika is, dat Afrika enkel met grote chefs en autoritaire regimes kan leven.

        De Standaard,

        Combinatiemogelijkheden


        met adjectief ervoor


        • de lokale Afrikaanse chef
        • plaatselijke chefs
        • plaatselijke en gewestelijke chefs

        Voor nu kunnen we stellen dat de lokale Afrikaanse chef en een elite die hem omringde een erg voorname rol speelde als tussenpersoon tussen de koloniale staat en de Afrikaanse bevolking.

        http://home.planetinternet.be/~sintlod9/baluba/baluba_inhoud.htm

        Er spelen ook politieke belangen mee van zowel plaatselijke chefs als van de regimes in Kinshasa en Kigali.

        De Standaard,

        De hervatting van de samenwerking brengt onvermijdelijk mee, dat er weer konkakt wordt genomen met Zaïrese overheden. Dat kan niet beperkt blijven tot plaatselijke en gewestelijke chefs. Geleidelijk moet men hogerop in de hiërarchie. Komt er een algehele normalizatie - waarop Kengo aanstuurt - dan daagt weer de figuur van de president op.

        De Standaard,

        • de traditionele chefs
        • de traditionele chef

        Bij de Zaïrese bevolking kunnen zij voorlopig maar op weinig steun rekenen. Veel Zaïrezen in Kivu zien de rebellen als Tutsi's en als bezettingstroepen uit het buitenland. Zeer veel Zaïrezen, onder wie de traditionele dorpsleiders, zijn nog op de vlucht. Maar die nog beperkte steun kan omslaan als de traditionele chefs zich zouden aansluiten bij de opstand of indien enkele hogere ambtenaren terugkeren naar de nieuwe administratie.

        De Standaard,

        De vroegere reservaten voor de door de kolonisten verdreven autochtonen heten nu communal areas. Het zijn terreinen die door de overheid - en met de door die overheid vaak gedulde autoriteit van de traditionele chefs - aan landloze boeren werden toegewezen.

        De Standaard,

        "Er zijn 630 doden gevallen", zei de verantwoordelijke van het Rode Kruis voor het beheer van nationale rampen in Nigeria, Umar Abdu Mamairiga. "Alle lijken werden in de woning van de traditionele chef verzameld en naast de woning begraven".

        http://www.tiscali.be/NL/busi/news/news.asp?id=112115

        Mandela, Buthelezi, de koning en honderden traditionele chefs bespreken plannen voor een grote Zoeloe-vergadering, de traditionele imbizo.

        De Standaard,

        Woordfamilie


        Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen