kantoortijdenschool


kantoortijdenschool 1.0

(onderwijs en opvoeding; (vooral) in Nederland; neologisme)

school in het basisonderwijs die leerlingen opvangt en begeleidt gedurende de zogenoemde kantoortijden, te weten van ca. acht uur 's morgens tot ca. zes uur 's avonds en ze de gelegenheid biedt om naast het reguliere onderwijsprogramma deel te nemen aan allerlei andere activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur; brede school

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een kantoortijdenschool…

is een school

   Hoofdsemagram: brede school


   Algemene voorbeelden


   Een Kantoortijdenschool is een basisschool waar leerlingen van de school gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang binnen de school [...]. De leerlingen krijgen meestal op één of twee middagen na schooltijd activiteiten aangeboden op terreinen als kunstzinnige vorming, sport en spel, wetenschap en techniek, natuur en milieu [...]. Een Kantoortijdenschool is één van de vormen van een brede school.

   http://www.sopoh.nl/sopoh/actueel/File/soks/Pedagogisch%20beleidsplan.pdf,

   D66 herkent in een voorstel van wethouder Aboutaleb, dat hij gisteren voorlegde aan de commissie onderwijs, haar eigen plan voor de 'kantoortijdenschool'.

   http://d66amsterdam.nl/news/item/d66_ziet_kantoortijdenschool_terug_in_plan_aboutaleb/1041,

   Amsterdam introduceert mogelijk op eigen kosten de 'kantoortijdenschool'. Die wordt ingevoerd als de Tweede Kamer, die er vandaag over vergadert, er geen geld voor uittrekt [...]. De scholen moeten voortaan open zijn van acht uur 's morgens tot zes uur 's avonds. Naast het normale lesprogramma worden leerlingen beziggehouden met cultuur, sport, en muziek.

   Het Parool,

   De ontwikkeling van brede scholen startte halverwege de jaren negentig in Groningen, Rotterdam en andere steden in ons land. In die steden ontstonden samenwerkingsverbanden tussen scholen, welzijnsorganisaties, gezondheidszorg en andere instellingen. In Rotterdam kreeg deze samenwerking de naam Brede School, in Groningen Vensterschool en in Haarlem Kantoortijdenschool. De gedachte erachter was echter overal hetzelfde. Het ging steeds om het effectiever aanpakken van onderwijsachterstanden en het bieden van betere ontwikkelingskansen aan kinderen. Inmiddels heeft de brede school zich over het hele land verspreid en is er ook een grote diversiteit in de uitwerking van het concept ontstaan. De verschillende namen die men voor deze samenwerking kiest, geven dat ook aan: Brede (buurt)scholen, open wijkscholen, plusscholen, wijkscholen, kantoortijdenscholen.

   http://www.gemeentefuncties.nl/pagina/1677-welzijn.html,

   Etymologie


   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2004