keuringsarts


keuringsarts 1.0

arts die is aangesteld om personen medisch te keuren, bv. bij indiensttreding bij een werkgever, in opdracht van een verzekeringsmaatschappij enz.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een keuringsarts…

is een arts; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] keurt mensen medisch, bv. bij indiensttreding bij een werkgever, bij het bepalen van arbeidsongeschiktheid, in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, bij aanmelding voor militaire dienst enz.

  Hoofdsemagram: arts


  Algemene voorbeelden


  Hij is vandaag gepromoveerd op een onderzoek naar aanstellingskeuringen als selectiemethode. Meestal is de keuring een formaliteit aan het einde van de selectieprocedure, wanneer al vaststaat welke kandidaat wordt aangenomen. Dat blijkt ook uit het geringe percentage afkeuringen: circa twee procent . De helft daarvan wordt niet eens echt afgekeurd, maar krijgt van de keuringsarts het advies zich terug te trekken.

  NRC,

  Er is een tekort aan keuringsartsen, waardoor er grote achterstanden zijn. De artsen hebben vaak slechts een half uur om de volledige keuring uit te voeren. Het reïntegratieplan is lang niet altijd aanwezig. Daarnaast is de communicatie van de keuringsarts met de behandelend arts of bedrijfsarts gering. De druk op keuringsartsen om een zieke werknemer af te keuren is bovendien groot.

  http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=1_id=103_id=27073

  Keuringsartsen keuren [...] - toen en nu - vaak in opdracht van en betaald door de verzekeraar en op hun oordeel baseert de verzekeringsmaatschappij de omvang van de geleden en te lijden schade. Het oordeel van de medisch adviseur bepaalt de rechtspositie van een verzekeraar tegenover een slachtoffer dat de rechter om een oordeel vraagt, c.q. moet vragen. Een veroordeling van een keuringsarts is tegen de belangen van de verzekeraars, zeker wanneer die veroordeling de publiciteit haalt. [...] Het is niet ondenkbaar dat de keuze van keuringsartsen niet altijd belangeloos is of is geweest.

  http://www.sdnl.nl/jurilet2.htm

  Er zit een jongen bij de keuringsarts voor militaire dienst. De arts vraagt de jongen wat hij in militaire dienst wil gaan doen. 'Ik wil graag generaal worden,' zegt de jongen. 'Ben je gek?' zegt de arts. Zegt de jongen: 'Is dat vereist dan?'

  http://www.fortunecity.com/campus/economics/35/algmop.htm

  Wie een uitkering aanvroeg, kon in de jaren zeventig en tachtig over het algemeen rekenen op het voordeel van de twijfel. Bovendien betrokken de keuringsartsen in hun advies lange tijd ook de arbeidsmarktkansen van een werknemer. Als een arts een werknemer te oud vond om kans te maken op een andere baan, kon hij deze daar al op afkeuren.

  http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=1_id=103_id=27073

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen